ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het St. Annapark wordt de nieuwe parel van Venray.

maandag, 13 november 2017 17:29 Het St. Annapark wordt de nieuwe parel van Venray.

Door het St. Annapark gaat een frisse wind waaien.

In december hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven op de website Burgers van Venray over de toekomst van het St. Annaterrein.
De stelling was : Het St. Annapark wordt de nieuwe parel van Venray.
Op die website stonden begeleidende artikelen van de vorige en nieuwe eigenaar, van de stichting Stadspark en de gemeente om iedereen te informeren over de toekomstige invulling van het park.
Het blijkt dat 87 % van de reacties het eens is met de stelling, terwijl dus 13 % vindt dat het nog niet zo zeker is dat het park een parel van Venray gaat worden.
Van de 180 bezoekers van de website hebben 82 personen daarvan ook hun mening vermeld.
Al die reacties zijn nog na te lezen door : “vorige stellingen” aan te klikken op de website.
Niet alle daarop vermelde meningen hebben dezelfde strekking, maar de meeste “eens”-stemmers geven aan dat het een prachtige locatie is die nu behouden blijft voor Venray. Ook het behoud van het dierenparkje en de wandelmogelijkheden worden vaak genoemd.

Jeroen vindt dat er eindelijk schot in de zaak Sint Anna Park komt !
Succes, en maak er iets prachtigs van op deze Toplocatie!
Ruud schrijft : Behoud van historisch terrein. Uitstraling in combinatie met de nieuwe functie kent alleen maar winnaars.
Marian Goumans kijkt uit naar de start van de werkzaamheden.
Geweldig. Dat ze maar snel mogen beginnen, want nu doet het zo'n pijn.
Danny Danckaert breekt een lans voor de projectontwikkelaar de Renschdael Groep.
Venray mag zich gelukkig prijzen met de bezielde bevlogenheid van de opdrachtgever, die alles in het werk stelt om met respect voor de waardevolle gebouwen en beplanting iets moois te maken van deze unieke locatie, die zo veel betekent voor Venray.
Ine vindt dat het park zeker potentie heeft om de Parel van Venray te worden. Maar het geheel staat of valt met de invulling met woningen, de gebouwen die blijven staan, het parkachtig geheel, de bossen! Het kan ook helemaal verknald worden. En hoe zit het met de toegankelijkheid? Kun je straks nog steeds met kleinkinderen, de hond en kunstenaars gebruik maken van het terrein?
Hoewel Loes het oneens is met de stelling schrijft ze : Het St.. Anna terrein zoals het nu is, is een rustgevende plek voor wandelaars. Het is prima dat er verandering komt maar er moet wel opgelet worden dat de unieke waarde van deze plek bewaard blijft en dat het niet een nieuwbouwwijk wordt waarbij de geschiedenis van het terrein weggevaagd wordt. Ook de dieren die leuk zijn voor jong en oud moeten blijven.

Uit alle reacties blijkt dat de Venrayse bevolking vindt dat er nu eindelijk iets positiefs met het St. Annapark gaat gebeuren om de steeds verdergaande verpaupering te stoppen.
De totale revitalisering zal waarschijnlijk pas na een langdurig proces van sloop, aanpassingen en nieuw te bouwen woningen voor iedereen zichtbaar worden.

REACTIES

Het Sint Annaterrein wordt het Sint Annapark.

Na jarenlange vruchteloze pogingen om het St. Annaterrein te redden van een steeds verdergaande verpaupering werden in mei 2015 nieuwe plannen gepresenteerd.
In een zogenoemd ambitiedocument, opgesteld door het ‘Projectteam St. Annapark’ in opdracht van Stichting......

Lees verder