ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Als VieCuri Venlo zich niet beter oriënteert op VieCuri Venray, verliest zij Venray.

donderdag, 05 oktober 2017 09:22 Als VieCuri Venlo zich niet beter oriënteert op VieCuri Venray, verliest zij Venray.

Is een fusie van ziekenhuizen een bedreiging voor Venray ?

Momenteel onderhandelen de ziekenhuizen VieCuri Venlo /Venray en het Laurentius ziekenhuis in Roermond over een mogelijke fusie. Eind 2018 zou daarover een besluit kunnen vallen.
Er is op dit moment al sprake van een beperkte samenwerking, maar dat zou in de toekomst meer structuur moeten krijgen. Wellicht komt er een volledig samengaan.

Vooralsnog gaan de directies van de ziekenhuizen ervan uit dat de locatie Venray blijft bestaan. Maar voor patiënten uit Venray betekent zo’n mogelijke fusie dat men voor sommige ingrepen naar Roermond zal moeten rijden. De ziekenhuizen in Venlo en Roermond gaan de operaties en behandelingen immers onderling verdelen. Poliklinische afspraken voor de Venrayse patiënten blijven wel in Venray en Venlo .

Veel inwoners van Venray hebben thans al een voorkeur om behandelingen in het Maas ziekenhuis in Boxmeer te laten verrichten. Als er dan straks - vanwege de voorgenomen fusie - naar Roermond gereden moet worden voor een behandeling, zou men wellicht eerder kunnen kiezen om een ingreep in Boxmeer te laten uitvoeren.

Dat men in Boxmeer “lonkt” naar Venrayse patiënten, blijkt uit het volgende.
Met ingang van 17 oktober is het bloedafnamepunt van VieCuri in de Wieënhof gesloten.
Men moet voor een bloedafname naar het ziekenhuis aan de Merseloseweg.
Voor patiënten die gebruik maken van het Maasziekenhuis in Boxmeer bestaat er in Venray een prikspreekuur. Elke dinsdag en donderdag tussen 08.30 en 08.50 uur kan men in ouderencentrum De Kemphaan op hun bloedafnamepost terecht.

De stichting Burgers van Venray is geïnteresseerd naar de mening van de inwoners van Venray en de kerkdorpen over de mogelijke fusie tussen Venlo/Venray en Roermond in relatie tot het alternatief Boxmeer.
Op deze website kunt u uw standpunt bepalen op de stelling:  Als VieCuri Venlo zich niet beter oriënteert op VieCuri Venray, verliest zij Venray.

REACTIES

Fusie ziekenhuizen Venlo en Roermond is bedreiging voor Venray.

Op de website Burgers van Venray stond gedurende de maand november een stelling over het mogelijke gevolg van een fusie tussen de ziekenhuizen VieCuri Venlo en het
St. Laurentius ziekenhuis in Roermond.
De stelling luidde : Als VieCuri Venlo zich niet......

Lees verder