ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het standpunt van LACO, de directie van zwembad de Sprank.

zaterdag, 02 september 2017 18:59 Het standpunt van LACO, de directie van zwembad de Sprank.

Goed kunnen zwemmen is een levensgarantie

Verdrinkingen van kinderen in de afgelopen zomer hebben de emoties en discussies weer flink doen oplaaien. Wie is verantwoordelijk? De kinderen zelf, de ouders, de scholen, de gemeenschap, de toezichthoudende instanties vul maar in. Zeker kan gesteld worden, dat indien deze kinderen goed hadden kunnen zwemmen, er veel leed was voorkomen. Natuurlijk is niet alles te voorkomen een ongeluk zit immers in een klein hoekje.
Zonder iemand of een organisatie specifiek te benoemen ontstaat verdrinking vaak door onwetendheid en het niet in kunnen schatten van risico's en gevaren. Denk aan de Syrische vluchtelingen of andere groepen, die vaak onbekend zijn met de gevaren van water of zeer zelden, hiermee in aanraking zijn gekomen. Vergeet in dit geval vooral ook niet onze eigen kinderen tot 12 jaar, die gelet op hun geestelijk ontwikkelingen, de zwemveiligheid in de meeste gevallen dan wel in bepaalde situaties niet voldoende kunnen beoordelen of inschatten.

Er lijkt dan ook maar één oplossing en dat is leren zwemmen enerzijds en regelmatig blijven oefenen op deze jonge leeftijd om een goede conditie te behouden en daardoor zwemveilig te zijn en te blijven.
Gelukkig beseffen vele ouders dat het een van hun meest belangrijke taak is, dat hun kind zwemveilig is en reeds op jonge leeftijd naar het zwembad gaat om te leren zwemmen. Een hele geruststelling als het Zwemdiploma A behaald is. Dit zwemdiploma is echter het begin. Het Nationaal Diploma ZwemABC Zwemveilig is echter de norm.
Natuurlijk zijn er altijd kinderen, die geen zwemles krijgen op jonge leeftijd. Bijvoorbeeld om financiële reden, ziekte of komend uit een andere cultuur, waar andere prioriteiten gelden. Deze gevallen moeten onderkend worden en gestimuleerd en gesteund worden om toch zo snel mogelijk zwemveilig te worden. Een belangrijke overweging of uitgangspunt moet zijn, dat alle kinderen bij het verlaten van de basisscholen het Nationaal Diploma ZwemABC Zwemveilig in hun bezit moeten hebben.
Hoe dit te realiseren? Hiervoor zijn een aantal zaken nodig. Op de eerste plaats moeten alle ouders hun verantwoordelijkheid nemen om hun kinderen op jonge leeftijd (4 t/m7 jaar) te leren zwemmen. Campagnes zijn nodig om dit gemeengoed te laten worden, evenals dat financiën nooit een belemmering zouden mogen zijn. ( beschikbare middelen rijksoverheid,gemeentelijke ondersteuning, stichting leergeld etc.). Op elke basisschool zou in groep 4 een toets moeten worden uitgevoerd op de zwemkunst van elke leerling. Een soort nulmeting. Kinderen, die niet voldoen aan de minimale norm ZwemABC Zwemveilig van het Nationaal Raad Zwemdiploma's, moeten de mogelijkheid krijgen, dit niveau te behalen via schoolzwemmen.
Zwemveiligheid betekent na het behalen van het zwemdiploma om te blijven oefenen en hierdoor zowel conditie als verbetering van technieken, waaronder survivalzwemmen te blijven behouden. Een goed alternatief hiervoor is om voor de groepen van de basisscholen (4 tot en met 8) jaarlijks 5 tot 8 zwemlesuren als natte gymnastiek in te plannen. Het einddoel voor de kinderen tot 12 jaar ( einde basschool) moet zijn af te zwaaien met het Nationaal Diploma ZwemABC Zwemveilig en een goede conditie.
Met een gezamenlijke inspanning tussen politiek, scholen, ouders en zwembaden moet deze doelstelling haalbaar zijn in het belang en veiligheid van de Venrayse kinderen.

Bert Lavrijsen
Directeur
Laco International / Sprank Venray