ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het gesteggel over de huisvesting van arbeidsmigranten is beschamend voor Venray

maandag, 31 juli 2017 19:51 Het gesteggel over de huisvesting van arbeidsmigranten is beschamend voor Venray

Huisvesting arbeidsmigranten houdt de gemoederen bezig.

We kunnen er niet omheen : er zijn in de regio Venray veel arbeidsmigranten.
Het is vanzelfsprekend dat deze personen recht hebben op een goede huisvesting.
Dat kan individueel in kleine onderkomens die soms niet eens aan de meest elementaire eisen voldoen. Er worden kamers verhuurd of soms vinden groepen onderdak in logiesbedrijven. Volgens de gemeente betreft het 4700 arbeidsmigranten waarvan er 1300 bij de gemeente zijn ingeschreven. Deze personen hebben natuurlijk recht op een fatsoenlijke huisvesting.
Om die reden zijn er initiatieven ontwikkeld om die huisvesting in een grootschalige vorm aan te bieden. Daarbij is een aantal mogelijkheden de revue gepasseerd.
Het betreft Paschalis in Oostrum, het mobilisatiecomplex in Ysselsteyn, het Polenhotel op de plaats van de oude melkfabriek in Leunen en als laatste het gebouw De Hoebert op de Westsingel in Venray bij de kruising met de Langstraat.
Steeds als er zo’n particulier initiatief werd gepresenteerd ontstond er een soort volksopstand van de omwonenden.
Daarbij werden de initiatiefnemers geconfronteerd met de meest uiteenlopende, al dan niet steekhoudende, argumenten waarom men het beter vond om die betreffende locatie niet in te richten voor grootschalige huisvesting van arbeidmigranten.
Het steeds gehoorde argument is : “not in my backyard” oftewel : niet in mijn achtertuin.

De stichting Burgers van Venray signaleert in dit verband dat protestgroepen en informatiebijeenkomsten van omwonenden in de wijk of dorp bijna elk initiatief in de kiem willen smoren.
Op grond van die zorgwekkende ontwikkeling wil zij de mening van de inwoners van Venray over dit onderwerp polsen.
U wordt uitgenodigd om op deze website gedurende de maand Augustus te reageren op de stelling : Het gesteggel over de huisvesting van arbeidsmigranten is beschamend voor Venray.
Men kan aangeven het hiermee eens of oneens te zijn, en men kan bovendien de eigen mening laten opnemen.
De stichting Burgers van Venray is zeer geïnteresseerd in uw standpunt over deze kwestie.

REACTIES