ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Dorps- en wijkraden moeten door de bevolking worden gekozen.

maandag, 26 juni 2017 13:57 Dorps- en wijkraden moeten door de bevolking worden gekozen.

Geen interesse voor dorps- en wijkraden.

In de maand Juli bestond op de website Burgers van Venray de mogelijkheid te reageren op de stelling “ Dorps- en wijkraden moeten door de bevolking worden gekozen”.
De stichting Burgers van Venray had om meerdere redenen voor deze stelling gekozen.
Er waren in sommige kerkdorpen problemen ontstaan als gevolg van mutaties in de bezetting van de dorpsraad en de stichting wilde met name de inwoners van de kerkdorpen prikkelen om gebruik te maken van die poll op haar pollingsite.

Van de stemmers was 52 % het eens met de stelling en dus 48 % oneens.
Hoewel er toch nog meer dan 200 personen de website Burgers van Venray in Juli hebben bezocht, heeft slechts een zeer beperkt aantal ervan daadwerkelijk gereageerd.
Mogelijkerwijs is men in de kerkdorpen en in de wijken van Venray niet zo geïnteresseerd in die dorps- en wijkraden of in de bezetting ervan.
Hoe dan ook, enkele reacties die hierna worden vermeld geven toch aan dat er zeer genuanceerd wordt gedacht over het functioneren van deze raden.

Wim L is het oneens met de stelling en schrijft :
In de praktijk merk je dat de kiezer nooit terugziet waarvoor hij of zij gestemd heeft. Een dorp of wijk en dus het belang van dorp of wijk is heel divers. Het is dus veel beter dat een dorps- of wijkraad hun samenstelling kunnen zoeken in de deskundigheid die ze nodig hebben. Zo kunnen ze de belangen veel beter behartigen. Bij verkiezingen is het nodig op personen te stemmen en niet op partijen. Het risico dat je popi jopi figuren krijgt die alleen maar schreeuwen en mooi weer spelen en waar je in de praktijk niets aan hebt is veel te groot. Zie in de politiek maar de populistische partijen, die alleen maar een last zijn en geen toevoeging.

Roelie Arts is het ermee eens dat raadsleden moeten worden gekozen en schrijft :
Omdat zij zaken afspreken met gemeente, provincie etc. die helemaal niet wordt gedragen door de bewoners.
Ook zou er een terugkoppeling moeten gebeuren naar de bewoners toe nadat er afspraken zijn gemaakt.
Nu wordt er wat afgesproken en zijn de bewoners niet op de hoogte.

Aggi Jacobs vindt dat je meestal blij kunt zijn dat iemand het doet en ook nog kundig is.

Jan Dr. onderbouwt zijn afwijzende mening als volgt :
Gekozen dorps- en wijkraden zijn in deze tijd volkomen achterhaald. Verbindingen komen in dorpen en wijken tot stand door actief betrokken personen, buurtbewoners, verenigingen of actiegroepen die elkaar vinden en een gezamenlijk lokaal doel weten te bereiken . Zij willen ervoor gaan om b.v. een project samen te kunnen realiseren. Dat bindt hen en maakt de cohesie onderling niet alleen sterk, maar biedt ook een grote kans van slagen op realisatie door hun gezamenlijke betrokkenheid. Gekozen dorps- en wijkraden hebben daarom hun tijd gehad met alle respect voor hun inzet en resultaten voorheen. De structuur paste wel in de tijd van inspraak . Participatie vergt tegenwoordig andere vormen.

REACTIES

De samenstelling van dorps- en wijkraden.

In de gemeente Venray heeft elk dorp en elke wijk een vaste groep inwoners die zich inzetten voor de belangen van het betreffende dorp of de wijk.
Deze dorps- en wijkraden onderhouden niet alleen de contacten met de gemeente, maar ontplooien ook initiatieven of worden “gevoed”......

Lees verder