ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het museum vraagt ieders aandacht voor de rijke historie van Venray

woensdag, 12 april 2017 02:00 Het museum vraagt ieders aandacht voor de rijke historie van Venray

Gaat het museum in Venray voldoende publiek trekken ?

In de maand Mei hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven op de website Burgers van Venray over het gebruik van het nieuwe museum.
De stelling was : Het museum vraagt ieders aandacht voor de rijke historie van Venray. Bijna 400 personen hebben de website bezocht, waarvan er 54 na het lezen van de bijbehorende artikelen bij het stemmen ook hun eigen mening op de site hebben geplaatst.
Van die reacties was 83 % het eens met de stelling terwijl 17 % het ermee oneens was.

Opvallend was dat bij een groot aantal reacties men het vanzelfsprekend vindt dat bij het presenteren van de historie van Venray ook de psychiatrie een rol moet spelen.

De bedoeling van het realiseren van het nieuwe museum was immers dat het museum van de psychiatrie, zoals dat op het St. Servaasterrein is ingericht, samen met de collectie uit het Freulekeshuus zou worden tentoongesteld. In de voorbereiding van de ingebruikname van het museum ontstond er echter al ruis binnen de organisatie.
Men zag daarna de combinatie van beide musea niet meer zitten.

Sommige reacties laten aan duidelijkheid niets te wensen over.
Twan is het eens met de stelling en schrijft :
De vraag stellen is haar beantwoorden. Het is vragen naar de bekende weg.
De vraag zou moeten luiden: Is het museum voor Venray onmisbaar?
De rijke historie van Venray komt in het nieuwe museum minder aan de bak dan de vraag suggereert.
De psychiatrie heeft afgehaakt, maar dat wordt niet als een groot verlies betitelt. (sic).
Men wil voorrang gaan geven aan wisseltentoonstellingen. De rijke Venrayse historie dreigt een ondergeschoven kindje te worden.
Het museum vormt samen met de Grote Kerk, Stadspark, Odapark, Annapark en Jerusalempark met Engelse Tuin een trekpleister van formaat.
Sip is het ook eens en geeft zaijn mening als volgt :
Inderdaad waar, maar...alleen als ook de historie van de Psychiatrie van Venray er ook in te vinden is. Er MOET een manier te vinden zijn dat dat laatste eventueel wèl permanent aanwezig is in de Borggraaf ! Per slot van rekening heeft de psychiatrie een vooraanstaande rol gespeeld, niet alleen in Venray, maar ook in heel Nederland !
Ineke Grootemaat stemt oneens, met de volgende motivatie:
Het museum moet meer in zich hebben als alleen de rijke historie van Venray. Dat is veel te kortzichtig. Bovendien is het heel raar dat het museum op alleen vrijwilligers draait. Voor mooie tentoonstellingen is een conservator bittere noodzaak. Dat heeft ieder museum. Ben bang dat we mooie tentoonstellingen kunnen vergeten. Zonde van een nieuw museum en heel erg een gemiste kans.

Het is afwachten of er straks - na de formele opening van het Venrays Museum daadwerkelijk sprake zal zijn van het exposeren van de rijke historie van Venray.

REACTIES

Het nieuwe Venrays Museum wordt geopend.

Op zondag 21 mei wordt de nieuwbouw van het museum “de Borggraaf” officieel geopend. Gelijktijdig wordt ook het daarbij geheel vernieuwde stadspark naast de grote kerk formeel in gebruik genomen.

De realisatie van dit nieuwe museum heeft nogal enige tijd op zich......

Lees verder