ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het museum vraagt ieders aandacht voor de rijke historie van Venray

woensdag, 12 april 2017 02:00 Het museum vraagt ieders aandacht voor de rijke historie van Venray

Gaat het museum in Venray voldoende publiek trekken ?

In de maand Mei hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven op de website Burgers van Venray over het gebruik van het nieuwe museum.
De stelling was : Het museum vraagt ieders aandacht voor de rijke historie van Venray. Bijna 400 personen hebben de website bezocht, waarvan er 54 na het lezen van de bijbehorende artikelen bij het stemmen ook hun eigen mening op de site hebben geplaatst.
Van die reacties was 83 % het eens met de stelling terwijl 17 % het ermee oneens was.

Opvallend was dat bij een groot aantal reacties men het vanzelfsprekend vindt dat bij het presenteren van de historie van Venray ook de psychiatrie een rol moet spelen.

De bedoeling van het realiseren van het nieuwe museum was immers dat het museum van de psychiatrie, zoals dat op het St. Servaasterrein is ingericht, samen met de collectie uit het Freulekeshuus zou worden tentoongesteld. In de voorbereiding van de ingebruikname van het museum ontstond er echter al ruis binnen de organisatie.
Men zag daarna de combinatie van beide musea niet meer zitten.

Sommige reacties laten aan duidelijkheid niets te wensen over.
Twan is het eens met de stelling en schrijft :
De vraag stellen is haar beantwoorden. Het is vragen naar de bekende weg.
De vraag zou moeten luiden: Is het museum voor Venray onmisbaar?
De rijke historie van Venray komt in het nieuwe museum minder aan de bak dan de vraag suggereert.
De psychiatrie heeft afgehaakt, maar dat wordt niet als een groot verlies betitelt. (sic).
Men wil voorrang gaan geven aan wisseltentoonstellingen. De rijke Venrayse historie dreigt een ondergeschoven kindje te worden.
Het museum vormt samen met de Grote Kerk, Stadspark, Odapark, Annapark en Jerusalempark met Engelse Tuin een trekpleister van formaat.
Sip is het ook eens en geeft zaijn mening als volgt :
Inderdaad waar, maar...alleen als ook de historie van de Psychiatrie van Venray er ook in te vinden is. Er MOET een manier te vinden zijn dat dat laatste eventueel wèl permanent aanwezig is in de Borggraaf ! Per slot van rekening heeft de psychiatrie een vooraanstaande rol gespeeld, niet alleen in Venray, maar ook in heel Nederland !
Ineke Grootemaat stemt oneens, met de volgende motivatie:
Het museum moet meer in zich hebben als alleen de rijke historie van Venray. Dat is veel te kortzichtig. Bovendien is het heel raar dat het museum op alleen vrijwilligers draait. Voor mooie tentoonstellingen is een conservator bittere noodzaak. Dat heeft ieder museum. Ben bang dat we mooie tentoonstellingen kunnen vergeten. Zonde van een nieuw museum en heel erg een gemiste kans.

Het is afwachten of er straks - na de formele opening van het Venrays Museum daadwerkelijk sprake zal zijn van het exposeren van de rijke historie van Venray.

REACTIES

Joos: oneens

De stelling is een open deur.
De in de inleiding genoemde controverse met het museum van de psychiatrie kon men van te voren al inschatten; overigens hoort dit museum op het terrein van Vincent van Gogh

Geef uw reactie.

monique: eens

tuurlijk is de historie belangrijk , en de locatie is prachtig. laten we hopen dat de inwoners van venray dit niet links laten liggen.

Geef uw reactie.

Margo: eens

Hopen dat vele het Museum gaan bezoeken

Geef uw reactie.

Margo: eens

Hopen dat het een goede trekpleister wordt voor Venray.

Geef uw reactie.

Johan van der Velde : eens

DE ICT, , etc etc etc kan nooit vervangen wat je natuurlijk/ werkelijkheid kan ervaren

Geef uw reactie.

Hans: oneens

Ik begrijp de Stelling niet!
Ben het on eens omdat de combinatie met de psychiatric historie.gebouw niet gemaakt is

Geef uw reactie.

René Lenards: eens

Natuurlijk ben ik het daar mee eens. Het heeft ook een prachtige plaats ook een prachtige plaats gekregen.
Het geheel ziet er geweldig uit een verrijking voor Venray.
Zal er zeker vaak gaan kijken.
Een felicitatie aan de ontwerpers en de uitvoerende.
Venray is er blij mee.

Geef uw reactie.

Mart: oneens

Jammer dat het samen gaan niet lukt

Geef uw reactie.

sraar hoex: eens

Venray heeft een boeiende historie. Jammer dat er veel erfgoed verdwenen is door oorlogsgeweld en ongelukkige bestuurlijke beslissingen. In het museum kunnen we terugblikken op al het moois wat verdwenen is.

Geef uw reactie.

Twan: eens

De vraag stellen is haar beantwoorden. Het is vragen naar de bekende weg.
De vraag zou moeten luiden: Is het museum voor Venray onmisbaar?
De rijke historie van Venray komt in het nieuwe museum minder aan de bak dan de vraag suggereert.
De psychiatrie heeft afgehaakt, maar dat wordt niet als een groot verlies betitelt. (sic).
Men wil voorrang gaan geven aan wisseltentoonstellingen. De rijke Venrayse historie dreigt een ondergeschoven kindje te worden.
Het museum vormt samen met de Grote Kerk, Stadspark, Odapark, Annapark en Jerusalempark met Engelse Tuin een trekpleister van formaat.

Geef uw reactie.

Am: eens

De historie van Venray moet bewaard blijven. Dit is zeer belangrijk voor ons nageslacht.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Geschiedenis moet bewaard blijven

Geef uw reactie.

Jos: eens

De rijke Venrayse historie moet zeker bewaard blijven! De psychiatrie hoort daar bij en
moet ook in hetzelfde museum onderdak krijgen!

Geef uw reactie.

E.Koenen.: eens

Ons erfgoed en rijke historie , moet bewaard blijven voor ons en ons nageslacht. Iedereen heeft hier RECHT op of je het nu eens bent of oneens. Eigenlijk is deze vraagstelling overbodig !!!

Geef uw reactie.

Adriaan: eens

Het spreekt bijna als vanzelf. Een inwoner van V enray moet toch oog hebben voor de geschiedenis van zijn woonplaats.
En Venray heeft geschiedenis. Ik ben kortgeleden met de bus naar de grenspalen van de Peel gaan kijken. Als je de verhalen hieromtrent hoort krijg je bijna kippemvel..En zo zijn er veel verhalen en zaken denk maar eens aan Rooynet

Geef uw reactie.

Theodoor: eens

De rijke historie van Venray moet bewaard blijven voor ons maar z\eker voor ons nageslacht. Ik vind het belangrijk dat zij ook weten waar onze roots liggen. Er moet zeer zeker nogmaals getracht worden om de psychiatrie ook in het nieuwe museum te krijgen. Venray en de psychiatrie horen bij elkaar

Geef uw reactie.

inwonder van venray: eens

De geschiedenis Venray zonder psychiatrie?? terwijl ze al zovele jaren (bijna een eeuw) nauw met elkaar verbonden zijn. Voeg de musea alsnog samen of zoek naar een mogelijkheid om het bezoek aan beide musea met elkaar te koppelen. De afstand tussen de musea is aantrekkelijk in de te vullen. Denk aan de historische panden, de engelse tuin langs de route en de belevingstuin op het servaas terrein.

Geef uw reactie.

Hans: eens

Het is voor de bewoners van Venray om de geschiedenis van Venray en omgeving te kennen. Als nieuwkomer in Venray vond ik het prettig dat er zo veel op een plek verzameld is.

Geef uw reactie.

Frie: eens

Het verleden niet vergeten.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Het verleden niet vergeten.

Geef uw reactie.

sip: eens

Inderdaad waar, maar...alleen als ook de historie van de Psychiatrie van Venray er ook in te vinden is. Er MOET een manier te vinden zijn dat dat laatste eventueel wèl permanent aanwezig is in de Borggraaf ! Per slot van rekening heeft de psychiatrie een vooraanstaande rol gespeel, niet alleen in Venray, maar ook in heel Nederland !

Geef uw reactie.

Gerda : eens

Jammer, de geschiedenis van Venray hoort in een museum! Prachtig gebouw, daar hoort zeker het verleden van de psychiatrie in ! Was toch heel belangrijk voor Venray !

Geef uw reactie.

Jan Thielen: oneens

Wat zeggen de burgers van Venray er daadwerkelijk van. Laat gemeente gebruik maken van 1venray burgerpanel . Goede stelling

Geef uw reactie.

Am: eens

Een hisorisch museum dient ieders aandacht te vragen. De historie van een plaats mag niet vergeten wordem

Geef uw reactie.

Joan venray: eens

Venray en Venraynaren moeten trots zijn op hun historie.
Vroeger nooit gedacht dat ik als " Horstenaar" zou zeggen!!
Prachtig dat dit museum er nu gekomenis.
Alle succes toegewenst.

Geef uw reactie.

Wim: eens

Venrayse Historie moet bewaard blijven

Geef uw reactie.

wim: oneens

Erg jammer dat men het weer niet eens kan worden om beide musea samen te voegen. Weer gemiste kans. Lijkt venrayse kwaal te zijn. Als gebouw klaar is kan samenwerken blijkbaar niet. Aan wie ligt dit ???

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens reageert op wim : oneens

De historie van Venray moet bewaard blijven

Geef uw reactie.

Wim Lenssen: eens

Zonder verleden heb je geen toekomst. Als je de verworvenheden uit het verleden kunt laten zien, krijgen onze kinderen een positieve kijk op ons mooie Venray. Het samenvoegen was op zich geen goed idee, omdat je op Sint Servatius veel meer van het verleden kunt laten zien dan in een klein museum in het centrum. De sfeer van de psychiatrie kun je niet laten voelen in een nieuw gebouw. Succes en laat ons mooie Venray niet verloren gaan.

Geef uw reactie.

Francien: eens

geschiedenis moet bewaard blijven jammer dat er zoveel is afgebroken en verwaarloosd binnen de gemeente Venray

Geef uw reactie.

Tom: eens

Historie moet altijd bewaard blijven

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: oneens

Het museum moet meer in zich hebben als alleen de rijke historie van Venray. Dat is veel te kortzichtig. Bovendien is het heel raar dat het museum op alleen vrijwilligers draait. Voor mooie tentoonstellingen is een conservator bittere noodzaak. Dat heeft ieder museum. Ben bang dat we mooie tentoonstellingen kunnen vergeten. Zonde van een nieuw museum en heel erg een gemiste kans.

Geef uw reactie.

marjanne : oneens

ik vind hrt mooi een Venrays museum, maar weer jammer dat we niet alle neuzen een kant op krijgen. ik geloof dat dit een Venrayse kwaal is. Erg jammer hoor.

Geef uw reactie.

p.hasselt: eens

doordat wij een museum moeten hebben om voor onze kinderen bewaren zodat iedereen kan zien wat wij gemaakt hebben, en door onze dankbaarheid
dat wij ook door onze vrienden zijn bevrijd in 45 jaar

Geef uw reactie.

Jan J: eens

Onze lokale cultuur wordt o.m. geborgd in een goed museum

Geef uw reactie.

Anton: eens

Geschiedenis van Venray en van de Psychiatrie moet op een plaats gestalte krijgen.

Geef uw reactie.

Het nieuwe Venrays Museum wordt geopend.

Op zondag 21 mei wordt de nieuwbouw van het museum “de Borggraaf” officieel geopend. Gelijktijdig wordt ook het daarbij geheel vernieuwde stadspark naast de grote kerk formeel in gebruik genomen.

De realisatie van dit nieuwe museum heeft nogal enige tijd op zich......

Lees verder