ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Bij de huisartsenpost Noord-Limburg is het belang van Venray blijkbaar ondergeschikt aan dat van Venlo

woensdag, 05 april 2017 02:27 Bij de huisartsenpost Noord-Limburg is het belang van Venray blijkbaar ondergeschikt aan dat van Venlo

De nachtsluiting van de HAP houdt de gemoederen bezig.

Tijdens de maand April hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen geven op de stelling :“ Bij de huisartsenpost Noord-Limburg is het belang van Venray blijkbaar ondergeschikt aan dat van Venlo”.

Cohesie - de coöperatie van huisartsen - is van mening dat er ’s nachts te weinig zorgvragers zich in Venray bij de HAP melden. Dat terwijl de HAP in Venlo, vanwege de combinatie met de spoedpost, de drukte daar niet aan kan.
Daarom heeft men besloten de acute huisartsenzorg ’s nachts tussen 23.00 en 08.00 uur alleen maar vanuit Venlo te verzorgen.

De website is door ca. 600 personen bezocht, waarvan er 67 daadwerkelijk hun mening hebben beschreven.
Hoewel de stelling was geformuleerd om de inwoners te laten oordelen of Cohesie
’s nachts alleen maar vanuit Venlo mag functioneren, blijkt uit de reactie van een aantal “oneens”-stemmers dat ze het eigenlijk eens zijn met het feit dat de HAP ook in Venray
’s nachts open zou moeten blijven.
Een aantal stemmers die hun reactie op de website hebben geplaatst laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Op de website Burgers van Venray zijn die reacties onder “vorige stellingen” nog na te lezen. Enkele reacties daarvan zijn als volgt:

Wiel is het eens met de stelling:
in de persinformatie heb ik gelezen dat de HAP Venlo het 's nachts/weekend ERG DRUK heeft. . Dat betekent derhalve dat de EXTRA SPOEDGEVALLEN uit de REGIO VENRAY een OVERBELASTING gaan vormen. HAP VENRAY handhaven en wellicht REGIO VENRAY uitbreiden om HAP VENLO te ontlasten !!

Pieter is het oneens:
Voor 1 of 2 bezoeken 's nachts kun je een post niet openhouden. Bij echte spoed bel je 112 en niet de HAP en komt er een ambulance.

Jan D kan de keuze tussen eens en oneens niet maken en schrijft :
Gevoelsmatig oneens; rationeel en operationeel gezien eens. UItgaande van de factor dat de zorg wellicht nog efficienter gegeven kan worden, ondanks de langere reistijd.

A. van Kleef-Engelbrecht geeft haar reactie over het persbericht van Cohesie:
- hulpvragen 's nachts in Venray zou zeer klein zijn: wat is zeer klein? er worden geen aantallen gegeven. Met de groei van de bevolking van ca. 11% in 10 jaar tijd tot 44.000 momenteel, een groei meer dan 4% zijnde het landelijk gemiddelde is de afschaffing van de HAP discutabel. Temeer daar er geen onderbouwing is gegeven.
- 25% van de Venrayse bevolking -man en vrouw- is in de leeftijd van 60 jaar t/m 95 jaar en ouder. Een groep met frequenter medisch appel en bovendien vaak niet mobiel om zich naar Venlo te verplaatsen!
- Persbericht is NIET VOLLEDIG: meldt niet dat men voor medicijnen NA 23.00 NAAR VENLO MOET. Dus: arts komt naar Venray, patiënt moet alsnog vervoer regelen voor medicijnen in Venlo. Zit niemand op te wachten midden in de nacht ...
Zullen de lezers van het Persbericht/ stemmers zich dit realiseren?

Jan J. laat optekenen :
Een gevaarlijke ontwikkeling . Het gaat er niet om Venlo beter of slechter is dan Venray. De vraag is slecht gesteld . Veel reacties zijn het er mee "eens " terwijl in de explicatie blijkt dat ze het NIET met de stelling eens zijn ! De zorgplicht voor (sub) -acute zaken in de regio Venray is bij "afzwakken " van de Venrayse HAP een levensgevaarlijke situatie.
In duidelijke casus rijdt de ambulance . Er zijn echter veel situaties die ondergewaardeerd zijn door de "leek"-patiënt .
Hier maakt het uit of er deskundigen zijn ter plekke (HAP) . Het gaat natuurlijk niet om een enkel dystorsie of een huid wond(je), maar om subtiele prodromale verschijnselen (hart-infarct , hersen-infarct ) die op een HAP onderkend kunnen worden zodat te plekke de eerste acute maatregelen genomen kunnen worden , waarna de ambulance gemobiliseerd kan worden .
VENRAY , let op uw zaak! Let op uw bevolking ! Zorg dat de huisartsen post te Venray optimaal blijft functioneren.

REACTIES

Wiel: eens

in de persinformatie heb ik gelezen dat de HAP Venlo het 's nachts/weekend ERG DRUK heeft. . Dat betekent derhalve dat de EXTRA SPOEDGEVALLEN uit de REGIO VENRAY een OVERBELASTING gaan vormen. HAP VENRAY handhaven en wellicht REGIO VENRAY uitbreiden om HAP VENLO te ontlasten !!

Geef uw reactie.

henk: eens

gewoon blijven in Venray

Geef uw reactie.

M. van Meijel: eens

Het is absurd dat Venray, met een inwoneraantal van 43.311, geen spoedpost meer heeft.
Voor de hulpbehoevende moet de HAP 's nachts blijven en ook zeer van belang dat noodzakelijke medicijnen verkrijgbaar moeten blijven!
Bij ernstige incidenten is het rijden naar Venlo te tijdrovend.

Bovendien is de stelling erg vaag.

Geef uw reactie.

AlainC: eens

Onduidelijke stelling! daarom zal ik zowel op Eens en Oneens stemmen (jullie moeten dan zelf sorteren waar mijn stelling het beste past!). Zelf ben ik bij de Venrayse post geholpen voor een zeer kritische toestaand (ging dood en kon niet meteen per ambulance naar Venlo). De arts heeft mijn leven gereed. Laat maar de huisartsenpost in Venray blijven.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Onduidelijke stelling!
De afstand is te groot naar Venlo bij ernstige zaken.
Bij slecht weer in de winter niet te doen!

Geef uw reactie.

monique: eens

kan ik kort over zijn, is belachelijk dat het dichtgaat. zo iets moet blijven bestaan in een grote gemeente als Venray.
wat denk je in de wintermaanden kan je in het holst van de nacht glibberend en glijdend naar Venlo rijden.
absurd.

Geef uw reactie.

Charles: eens

Dat het minder druk is in de Hap-Venray zal samenhangen met ervaringen met de Hap. Er zjjn nog 10 wachtenden voor u.
Die eigenervaring, (of van horen zeggen) brengt je ertoe om meteen maar 112 te bellen,
Dat leidt er al snel naar toe, dat de ambulance overbezet raakt.

Geef uw reactie.

wim van bracht: eens

onduidelijke stelling.

zorg in Venray e.o. wordt verder uitgehold.
Belachelijk als men s'nachts naar Venlo moet. s'nachts bel je mijns inziens n iet voor niets naar de dokter.
Sluiting is kwalijke zaak.

Geef uw reactie.

Jonneke: eens

venray hangt er vaker aan bij vie curie sinds t samengaan. Net n blindedarm.

Geef uw reactie.

Bart : oneens

Visite vanuit Venlo is bij semi spoed niet realistisch. Wanneer de ambulance moet komen, wordt patiënt direct naar het ziekenhuis gebracht. Terwijl dit niet altijd nodig is. Daar gaat je eigen risico. onnodige zorgkosten

Geef uw reactie.

Marian: eens

Vreemde stelling,zet er gewoon neer Hap moet blijven in Venray dan is het duidelijk voor iedereen. Pasgeleden om half 6 de hap gebeld,had sinds half 1 al een galsteenaanval. Huisarts was op visite,dus ook nog moeten wachten. Hoezo niets te doen. Koppel de huisarts aan het ziekenhuis dat bespaart een telefoniste en open een spoedpost daar dan kan de huisarts zich daar ook nuttig maken. In Nov moest ik met spoed naar de apotheek in Venlo,belachelijk,mijn stervende moeder had mij nodig,en dan moet je midden in de nacht op en neer karren naar Venlo. Hap ga ik in het vervolg als het zo blijft wel naar Boxmeer,daar ben je geen nummer maar kennen ze je bij je naam. Daar krijgt degene die met de ander meegaat zelfs iets te drinken wat in Venlo ook een grote kostenpost is denk ik.

Geef uw reactie.

Bram van Doorne: eens

Omdat ik het belachelijk vind dat een groot verzorgingsgebied als Venray geen huisartsenpost heeft. Buiten dat willen wij altijd naar het ziekenhuis in Boxmeer en dat wordt zo haast onmogelijk gemaakt. Het slaat dus echt nergens op om deze post te sluiten.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Allereerst, stelling onduidelijk want kun je verschillend interpreteren.
Ik vindt dat er in een stad van 40.00 inwoners toch echt wel een HAP moet zijn en dat je niet eerst 25 min (of langer vanuit kerkdorpen) moet rijden om met je pijnklachten ergens terecht te kunnen. Daarnaast vindt ik het erg belangrijk dat je zelf een keuze moet kunnen maken of je vervolgens naar ziekenhuis Venlo of Boxmeer gaat.
We kunnen in (bijna) alles zelf keuzes maken in dit land en dan is het toch vreemd dat je over een van de belangrijkste zaken, n.l. je eigen lichaam, niet kunt kiezen voor welk ziekenhuis!

Geef uw reactie.

Cv: eens

Onduidelijke stelling trouwens..

Als er spoed is, is 25/30min rijden gewoon te ver weg!

Geef uw reactie.

Tom: eens

Onverteerbaar. Je zult maar dringend hulp nodig hebben. Oplossing bel 112

Geef uw reactie.

Dave Reinieren: oneens

Bij de huisartsenpost Noord-Limburg is het belang van Venray ondergeschikt aan dat van Venlo.
Daarmee is het gezegd.

Cohesie:
Wie betaalt eigenlijk deze lieden?
En waar wonen ze ?

Geef uw reactie.

RB: eens

Interessant aan dit verhaal is, wat is spoed.
Bij spoed bel ik een ambulance. Bij niet-spoed een huisarts. Maar de HP schermt nog steeds met spoed. Als spoed voor de HP het zelfde betekend. Dan moet de burger van Venray ook binnen 15min in een HP kunnen zijn. Want bij spoed telt elke seconden.

Hier mogen de bestuurders eens overna denken.

Geef uw reactie.

Patjepuk: eens

Ik wil niet midden in de nacht 20 minuten in de auto moeten zitten met 2 kleine kinderen mochten mijn vrouw of ik hulp nodig hebben. En daarnaast wil ik geholpen worden in het nederlands!

Geef uw reactie.

Bianca: eens

Buiten het feit dat het te ver weg is, zeker in de nacht en zeker als er spoed is, word je gedwongen naar VieCuri te gaan wat absoluut onze voorkeur niet heeft. Het sluiten van de HAP in Venray is echt een slecht besluit voor inwoners van Venray!!

Geef uw reactie.

Marian doddema : eens

De afstand is te groot. En ik denk dat het uiteindelijk meer kost want mensen zullen nu eerder om een ambulance bellen.

Geef uw reactie.

Resoldf: eens

Ik wil gewoon kortbij een huisarts hebben en niet een die eerst 20 min moet rijden of dat je zelf naar Venlo moet rijden, naar een ziekenhuis of huisartsenpost waar ze nauwelijks Nederlands praten maar half Duits. Ik zeg hier houden die huisartsenpost Venray is groot genoeg om die zelf één te hebben.

Geef uw reactie.

Anke: eens

Is toch te gek voor woorden dat je hier geen spoed post meer heb!
En dan maar naar Venlo moet zie je het al voor je als je met pijn zit? En dan de auto ook nog in moet 25'minunten lang!!
Waar gaat het heen met Venray? Alles voor de centen!!! Walgelijk dit besluit
Apotheek is nu ook al een jaar dicht wat is het volgende? De avonden ook maar naar Venlo?

En dan ben je ook nog eens verplicht met
vie curie in zee te gaan wat al een te slecht ziekenhuis is! Wil zelf de keuze hebben of ik naar ziekenhuis Boxmeer of Venlo ga maar nu word het maar weer even voor ons besloten!

Geef uw reactie.

Diana: eens

Ik ga met mijn gezin als we doorgestuurd moeten worden vanuit de huisartsenpost Venray altijd naar Boxmeer. Wij willen niet naar Venlo. En nu ben je hierdoor verplicht om naar Venlo te gaan?
Dit mag niet mensen. Ik wil beslissen naar welk ziekenhuis ik wil gaan voor verdere behandeling, en niet de bureaucratie.
Dus we mogen na 23.00 tot 08.00 uur niks meer krijgen anders moet je ergens heen waar je niet naar toe wilt.
En dan ook nog een eigen ziekenhuis hebben waar geen eerste hulp is. Ik vindt het te triest voor woorden dit.

Geef uw reactie.

A: eens

Het is te gek voor woorden dan inwoners van venray richting venlo moeten voor nachtzorg. Persoonlijk lijk ik dan gedwongen te worden om met het viecurie in zee te moeten gaan als er na de huisarts nog een verwijzing naar het ziekenhuis volgt. Huisartsen werken binnen regios maar een samenwerking met het Brabantse is niet meegenomen terwijl venray wel op de grens ligt. Persoonlijk zou ik kiezen voor de huisartsenpost is boxmeer, mits deze blijft bestaan want ook daar zijn plannen voor. Dan ontstaat er een mega gat aan spoedzorg!!! Hou de huisartsenpost in venray, ook in de nacht. Dat doet recht aan deze grensregio tussen boxmeer en venlo.

Geef uw reactie.

Wijnands: eens

Ik vind dat deze zorg in deze regio moet zijn. Venlo is te verweg. Ik denk dat mensen dan meer voorkeur gaan krijgen voor boxmeer...

Of men gaat meer een ambulance bellen. Die moeten wel snel ter plaatsen zijn

Geef uw reactie.

van Toor: eens

Het moet in Venray blijven. .

Geef uw reactie.

Eric: eens

HAP moet zeker in de nachtelijke uren in Venray blijven. Vind het al raar dat mensen uit b.v. Horst, Sevenum, Panningen in het weekend (8.00-23.00 uur) en door de week (17.00-23.00 uur) naar de huisartsen post hier in Venray moeten. Patienten zouden ook beter "verdeeld" kunnen worden over Venray/Venlo. Gemeente is in onderhandeling met Cohesie. Er komt een spoedpost in het nieuwe Venrayse ziekenhuis.

Geef uw reactie.

John S.: eens

Suggestieve stelling!!!
Voor de hulpbehoevende moet de HAP s'nachts blijven en noodzakelijke medicijnen verkrijgbaar zijn.

Maar laten we dan als volgende stelling in de groep gooien:
Moet SV Venray fuseren met VVV-Venlo om voetbal rendabel te houden in Noord-Limburg?

OF:
Moet SV Venray en VVV-Venlo nieuw stadion gaan neerzetten op Noord-Limburg sportief eindelijk eens op kaart te zetten.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

ik ben van mening dat de HAP Venray moet blijven, maar weet niet zeker of mijn antwoord daar nu toe bijdraagt omdat de stelling achterlijk gesteld is: is dit de constatering dat het al zo is, of de vrees dat dit zal gaan gebeuren?

Geef uw reactie.

Hans van Kleef: eens

Wat voor waarde gaan we aan deze stemming en uitslag toekennen????

Geef uw reactie.

Hans van Kleef: oneens

De formulering is ambivalent. van de interpretering hangt sterk af of men 'eens''of 'oneens' stemt. een zeer onduidelijke stelling. voor mijn gevoel een beetje misselijk.

Geef uw reactie.

BM: eens reageert op Hans van Kleef : oneens

Inderdaad

Geef uw reactie.

Hans van Kleef: oneens

Venray is een zelfstandige gemeente en niet ondergeschikt aan Venlo op welk gebied ook. Op een regio-wonertal van 43000 is de HAP daar een noodzaak 's nachts. na een visite van de arts is het mogelijk dat direct medicijnen nodig zijn. moet men toch naar Venlo! 25 % van het wonertal is ouder dan 60 jaar en vaak behoevend. hoe wordt het vervoer naar Venlo dan geregeld? een slecht overdachte zaak. slecht ook dat in het persbericht niets wordt vermeld over de apotheek en het verkrijgen van medicijnen!

Geef uw reactie.

A. van Kleef-Engelbrecht: oneens

Persbericht:
- hulpvragen 's nachts in Venray zeer klein:
Hoe is de onderbouwing en waar te vinden? Bevolkingsgroei Venray is 11%! (landelijk 4%), aantal inwoners 44.000! Tegenover Venlo 100.000 groei 0,9% in 10 jaar.
- 25% van Venrayse bevolking is 60 jaar tm 95 jaar en ouder. Een groep met frequenter beroep op medische zorg. Bovendien vaak niet mobiel om zich naar Venlo te verplaatsen.
- Persbericht NIET VOLLEDIG: meldt niet dat men voor MEDICIJNEN NA 23.00 NAAR VENLO MOET.
Patiënt niet mobiel, visite Venray, maar medicijnen in Venlo!

Geef uw reactie.

A. van Kleef-Engelbrecht: oneens

Reactie op inhoud Persbericht:
- hulpvragen 's nachts in Venray zou zeer klein zijn: wat is zeer klein? er worden geen aantallen gegeven. Met de groei van de bevolking van ca. 11% in 10 jaar tijd tot 44.000 momenteel, een groei meer dan 4% zijnde het landelijk gemiddelde is de afschaffing van de HAP discutabel. Temeer daar er geen onderbouwing is gegeven.
- 25% van de Venrayse bevolking -man en vrouw- is in de leeftijd van 60 jaar tm 95 jaar en ouder. Een groep met frequenter medisch appel en bovendien vaak niet mobiel om zich naar Venlo te verplaatsen!
- Persbericht is NIET VOLLEDIG: meldt niet dat men voor medicijnen NA 23.00 NAAR VENLO MOET. Dus: arts komt naar Venray, patiënt moet alsnog vervoer regelen voor medicijnen in Venlo. Zit niemand op te wachten midden in de nacht ...
Zullen de lezers van het Persbericht/ stemmers zich dit realiseren?

Geef uw reactie.

Twan: oneens

Ik ben het oneens met het bijschrift "Bij de huisartsenpost Noord Limburg is het belang van Venray ondergeschikt aan dat van Venlo".
Een suggestieve opmerking die nergens op gebaseerd is.
Overigens speelt afstand geen rol. De communicatie verloopt even snel, of je nu in Venlo zit of in Venray.
Voor Venrayse inwoners in Wanssum, Blitterswijck, Vredepeel of andere ver van het centrum afgelegen plaatsen maakt de afstand ook geen verschil.
Efficiënt en doelmatig organiseren is de boodschap.

Geef uw reactie.

THEO WELS: eens

DE DOKTERS POST MOET BLIJVEN IN VENRAY. ER ZIJN MENSEN DIE GEEN AUTO BEZITTEN, MOETEN DIE BIJ DE BUREN AAN KLOPPEN.
EN IS VENRAY HET STIEF KIND VAN VENLO. STRAKS OOK NOG VENRAY GEMEENTE VENLO. LAAT DE VENLONAREN ONS MET RUST LATEN.
DIT IS TE GEK VOOR WOORDEN.
DOKTERSPOSRT MOET GEWOON HIER BLIJVEN IN VENRAY. HET IS 20 MINUTEN RIJDEN NAAR HET ZIEKENHUIS VENLO.

Geef uw reactie.

Jan Derksen: eens

Eens, het is toch niet normaal dat de burgers van Venray 's nachts naar Venlo moeten gaan. Wij gaan wel naar Boxmeer als het nodig is.

Geef uw reactie.

Paul W: oneens reageert op Jan Derksen : eens

Als je naar Boxmeer uitwijkt is de kans groot dat je de rekening zelf mag betalen omdat de huisartsenpost postcode gebonden is.
Navragen bij de verzekeraar zou ik zeker adviseren

Geef uw reactie.

Paul W: eens

In en triest.
Vervoer is voor sommige al meteen een probleem. Bovendien kunnen de meeste mensen kunnen niet eens Duits praten. (Sorry maar ze hebben daar niet eens het fatsoen om ABN te praten)
Slimmer zou zijn om hem in Venlo juist te sluiten ivm de straal. De echte Duitsers komen er namelijk niet.
Wij hebben niet eens de keuze om naar Boxmeer te gaan omdat het postcode gebonden is. Gewoon niet goed over nagedacht

Geef uw reactie.

Jan J.: oneens

Een gevaarlijke ontwikkeling . Het gaat niet om Venlo beter of slechter dan Venray. De vraag is slecht gesteld . Veel reacties zijn het er mee "eens " terwijl in de explicatie blijkt dat ze het NIET met de stelling eens zijn ! De zorgplicht voor (sub) -acute zaken in de regio Venray is bij "afzwakken " van de Venrayse HAP een levens gevaarlijke situatie.
In duidelijke casus rijdt de ambulance . Er zijn echter veel situaties die ondergewaardeerd zijn door de "leek" -- patient .
Hier maakt het uit of er deskundigen zijn ter plekke (HAP) . Het gaat natuurlijk niet om een enkel dystorsie of een huid wond(je), maar om subtiele prodromale verschijnselen (hart infarct , hersen infarct ) ,
die op een HAP onderkend kunnen worden zodat te plekke de eerste acute maatregelen genomen kunnen worden , waarna de ambulance gemobiliseerd kan worden .
VENRAY , let op uw zaak! Let op uw bevolking ! Zorg dat de huisartsen post te Venray optimaal blijft functioneren.

Geef uw reactie.

Pieter: oneens

Voor 1 of 2 bezoeken 's nachts kun je een post niet openhouden. Bij echte spoed bel je 112 en niet de HAP en komt er een ambulance.

Geef uw reactie.

Jan D :: oneens

Gevoelsmatig oneens; rationeel en operationeel gezien eens. UItgaande van de factor dat de zorg wellicht nog efficienter gegeven kan worden, ondanks de langere reistijd.

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

Dit is al vaaf de fusie met het St, Elisabethziekenhuis het geval

Geef uw reactie.

joos: oneens

Uitgaande van voldoende waarborgen, Zorg kan niet ongelimiteerd,

Geef uw reactie.

Pien: oneens

Cohesie zal zeker berekend hebben of de zorg binnen gestelde tijd geleverd kan worden vanuit venlo. En Als er zo efficienter gewerkt kwn worden zijn zoeel venray als ook venlo geholpen. Een win win situatie lijkt me.

Geef uw reactie.

AM: eens

Waarom is het dat we nu zonder HA post moeten. Als er echt iets is dan is Venlo veel te ver en wat Te denken van mensen die geen auto hebben. 's Nachts is er ook geen openbaar vervoer en vaak hebben ze geen geld voor een taxi als die überhaupt al rijden. Als het te duur is moeten ze minder arbeidskrachten inzetten.

Geef uw reactie.

L.FOLKERTS: eens

Al jaren is het belang van Venray ondergeschikt aan dat van Venlo. Beetje bij beetje wordt de zorg hier in Venray op een bijna stiekeme manier afgebroken.De gemeente komt meestal pas te laat in aktie ;als de nieuwe maatregelen al genomen en doorgevoerd zijn

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

is Venray een weeskind van Venlo geworden belachelijk.Als het aan vicurie ligt gaat alles naar Venlo met risico voor de Venrayse burgers

Geef uw reactie.

Margo: oneens

Een grote Gemeente met een oppervlakte net zo groot als Amsterdam, zoals vaak wordt gesuggereerd.
Wordt gedwongen om naar Venlo naar te gaan. In dit grensgebied met Brabant, zal er steeds meer naar Boxmeer worden gegaan.
En benadelen ze zich zelf.

Geef uw reactie.

p.hasselt: eens

we worden toch al gekort in alles, een goede zorg in de nachtelijke uren en weekend is van belang voor een goede samenleving
als men weet dat je minimaal 30 min nodig hebt om in venlo te komen , dan kan het ook te laat zijn.
ik hoop dat het nieuwe ziekenhuis door gaaten dat men maar eens in goed overleg met de huisartsen de spoedpost daar moet maken

Geef uw reactie.

Francien Gielen: eens

kosten besparend noemt men zo iets tegenwoordig n mensen leven kost schijnbaar niets als je n half uur moet rijden [als alles mee zit]kan voor veel mensen te laat zijn

Geef uw reactie.

A. Gooren: eens

Omdat men alles naar de regio Venlo richt en wij als gemeente Venray dienen dit zelf in eigen hand te hebben het is van de zotte om voor hulp naar Venlo te rijden, wij hebben besloten om niet niet meer naar Venlo te rijden wij gaan voortaan naar een andere gemeente

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

we worden toch al gekort in alles, een goede zorg in de nachtelijke uren en weekend is van belang voor een goede samenleving
als men weet dat je minimaal 30 min nodig hebt om in venlo te komen , dan kan het ook te laat zijn.
ik hoop dat het nieuwe ziekenhuis door gaaten dat men maar eens in goed overleg met de huisartsen de spoedpost daar moet maken

Geef uw reactie.

Hans: eens

Dit besluit is door Cohesie genomen om de organisatie van de acute huisartsenzorg te verbeteren. Dit met als doel de best mogelijke en verantwoorde zorg voor iedereen in de regio te verlenen.
Dit geldt dan blijkbaar niet voor de inwoners van Venray. Voor een gemeente met 40.000 inwoners is dit niet acceptabel.

Geef uw reactie.

sip: eens

De vraag is nogal moeilijk te beantwoorden: is dit een constatering dat het nu zo is, of een voornemen om Venray achter te stellen bij Venlo?
Hoe dan ook: als je vanuit Venray naar Venlo moet ('s nachts) dan zouden patiënten uit Venray eigenlijk voorrang moeten krijgen, omdat die al min. een kwartier onderweg zijn !!

Geef uw reactie.

Uw naam *: eens

De post is voor accurate en snelle hulp , bij urgentie gevallen , die kan nooit op tijd geboden worden , als er een arts uit Venlo Moet komen , en wat als het daar druk is , ? Er moet binnen 10 -15 min. Hulp geboden worden dat is de wettelijke norm !!

Geef uw reactie.

Ernst: eens

De vraag is niet juist gesteld. Ik kan deze vraag op 2 manieren lezen: 1) vind ik dat het belang van Venray ondergeschikt is, of 2) lijkt het dat op dit moment het belang ondergeschikt is. Ik zou daarom geen harde conclusies durven te trekken uit de cijfermatige uitkomst van deze poll.

Geef uw reactie.

Ernst: eens

Het aantal huisartsen uit de regio Venlo is groter dan het aantal uit de regio Venray. Het kan daardoor niet anders dan dat het belang van Venlo (lees: het belang van de Venlose huisartsen, want dat kan een ander belang zijn) prevaleert boven het Venrayse belang.

Geef uw reactie.

Johan van der Velde : oneens

Huisartsenpost is voor spoed /noodgevallen dan is Venlo een weg te ver en 45 minuten te lang .
Wat te denken van de vergrijzings gevolgen en mantelzorgers.

Geef uw reactie.

Wim Beks: oneens

Waarom zijn de burgers van Venray minder dan die van Venlo?

Geef uw reactie.

wim: eens

Gezondheidszorg moet eerder korter zijn dan verder van huis, wie vind zoiets uit om dit van Venray naar Venlo te verhuizen, waar het toch al veel te druk is, en men er uren moet wachten voor je aan de beurt bent !!!!!!!

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens reageert op wim : eens

Helemaal mee eens

Geef uw reactie.

Piëlhaas: eens

Je kunt een verzorgingsgebied van ongeveer 50.000 mensen niet zonder een fatsoenlijke huisartsenpost laten zitten. Vóór je in Venlo bent ben je al dood.

Geef uw reactie.

A.H.van Dinter: eens

Motivatie waarom u het eens of oneens bent met de stelling (max. 500 karakters) *

Geef uw reactie.

Wil van Tilburg: eens

Als er 's nachts acute medische hulp nodig blijkt, is het maar de vraag of de dienstdoend arts naar Venray zal komen. Als het regelen van eigen vervoer naar Venlo ook nog een bijkomend probleem is kun je niet spreken van patiëntvriendelijke spoedeisende hulpverlening.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens reageert op Wil van Tilburg : eens

En zo is het. Bovendien kan deze nooit binnen 15 minuten in Venray zijn.

Geef uw reactie.

Wijziging van spoedzorg in Noord-Limburg

Sinds 3 april 2017 is de acute huisartsenzorg in Noord-Limburg tussen 23.00 en 8.00 uur gewijzigd. Alle acute zorgvragen worden tijdens de nachtelijke uren voortaan behandeld vanuit de spoedpost in Venlo.

Tot voor kort werd acute huisartsenzorg......

Lees verder