ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Een wensbus verbetert het vervoer in de kerkdorpen.

woensdag, 01 februari 2017 12:11 Een wensbus verbetert het vervoer in de kerkdorpen.

Ook na de overname vorig jaar december van het Limburgse openbaar vervoer door Arriva rijden er geen bussen in een aantal kernen van de gemeente Venray. Lastig voor inwoners die niet beschikken over eigen vervoer of niet goed ter been zijn. Ziekenhuis, markt, huisarts, winkel- of wijkcentrum, familie of opstapplaats voor bus of trein zijn moeilijk of helemaal niet bereikbaar. Een taxi is kostbaar en een beroep doen op familie of buren lukt niet altijd. De wensbus kan daarom voor kleine kernen een goede aanvulling zijn op het regulier openbaar vervoer.

De provincie Limburg heeft in de periode 2014 – 2016 een proef met de wensbus in een aantal kernen in Limburg gedaan. De wensbus kan gebeld worden voor korte ritjes tegen een gemiddelde vergoeding van 1,50 euro per persoon. De reacties waren positief, ook in de Venrayse kernen Merselo en Vredepeel. Ruim 40.000 mensen in Limburg maakten in één jaar tijd één of meerdere keren gebruik van de bus en waardeerden de dienst met een ruime negen. Het is de bedoeling om binnenkort te starten met een wensbus in Ysselsteyn. De Stichting Burgers van Venray vindt dat een goede zaak, maar wil graag de mening weten van de inwoners van Venray. Daarom kunt u deze maand aangeven of u het eens of oneens bent met de stelling, eventueel aangevuld met een toelichting.

Voor alle duidelijkheid: de wensbus is geen vervanging van het openbaar vervoer en is ook geen taxi. Onder bepaalde voorwaarden verstrekt de Provincie Limburg een subsidie. Het initiatief van de wensbus moet komen vanuit de bevolking zelf en er moet voldoende vraag zijn. Iedere vrijwilligersorganisatie met rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een stichting) mag een wensbus opstarten op plaatsen waar geen openbaar vervoer is. Er moeten voldoende vrijwillige chauffeurs met rijbewijs beschikbaar zijn, die allemaal medisch gekeurd worden. Wanneer de wensbus wordt ingezet en waar hij naartoe rijdt, mogen de inwoners van de kernen in principe zelf bepalen. Het wensbusvervoer zelf is óf een kleine bus voor maximaal acht personen óf een personenwagen. Reizigers boeken van tevoren een rit, bijvoorbeeld naar de weekmarkt of een OV-aansluiting. Het gaat steeds om lokale ritten.


Een wensbus verbetert het vervoer in de kerkdorpen, ofwel een wensbus verbetert de leefbaarheid en lokale mobiliteit van inwoners in de kerkdorpen

Hanna Smeets - Projectleider Wensbus, Provincie Limburg