ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De schouwburg zoekt geschikte nieuwe bestuurders.

woensdag, 04 januari 2017 11:01 De schouwburg zoekt geschikte nieuwe bestuurders.

De laatste maanden kwam de schouwburg in Venray regelmatig in het nieuws.
Was het niet het opstappen van drie van de vier bestuursleden dan waren het wel de financiële perikelen rondom de renovatie en de uitbreiding.

Vooral het plotselinge vertrek van drie bestuursleden roept vraagtekens op.
Blijkbaar was er intern onenigheid over de organisatiestructuur en de visie voor de toekomst, waarvoor deze drie heren geen verantwoordelijkheid wensten te dragen.
De enige overgebleven bestuurder, mevrouw Marita Muller, heeft haar eigen ideeën over hoe de schouwburg in de toekomst bestuurd dient te worden.
In plaats van een bestuur, gaat ze op zoek naar leden van een Raad van Toezicht.
Het vorige bestuur was naar haar oordeel teveel bezig met uitvoerende zaken.
Het nieuwe bestuursmodel past , in haar optiek, beter bij de uitdagingen waarmee de organisatie van de schouwburg in de komende jaren wordt geconfronteerd.
Na de opening van het gerenoveerde pand, met een extra kleine zaal en bijbehorende kleinere foyer is het de bedoeling dat de bezoekersaantallen moeten gaan toenemen.
Ook de combinatie met de horeca-activiteiten speelt daarbij een (financiële) rol.
In de nieuwe opzet zal de directie worden gecontroleerd door de nog te benoemen Raad van Toezicht. In hoeverre deze Raad daadwerkelijk in staat zal zijn invloed uit te oefenen op de directie zal in de toekomst moeten blijken.
De Stichting Burgers van Venray wil daarover de mening van de inwoners van Venray peilen. U wordt daarom uitgenodigd om gedurende de maand januari aan te geven op deze website of u het eens of oneens bent met de stelling:
De schouwburg heeft een democratisch bestuur nodig.

REACTIES

De schouwburg zoekt geschikte nieuwe bestuurders

De laatste maanden kwam de schouwburg in Venray regelmatig in het nieuws.
Was het niet het opstappen van drie van de vier bestuursleden dan waren het wel de financiële perikelen rondom de renovatie en de uitbreiding.

Vooral het plotselinge......

Lees verder