ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Een echt stadspark in het centrum van Venray.

woensdag, 07 december 2016 10:57 Een echt stadspark in het centrum van Venray.

Een echt stadspark wordt door de inwoners gewaardeerd.

Bijna is het zover dat er in het centrum van Venray een park wordt gerealiseerd.
De nieuwbouw van het museum en de daarboven gelegen appartementen is gereed zodat de gemeente kan beginnen aan het aanleggen en inrichten van het stadspark.
Voorafgaand daaraan konden de inwoners van de gemeente Venray gedurende de maand december hun mening geven over de stelling :
Het stadspark is een welkome aanvulling op het centrum.
Van de meer dan 750 bezoekers van de website Burgers van Venray hebben er 137 daadwerkelijk op deze stelling gereageerd met het uitbrengen van hun stem.
Daarvan was 85 % het ermee eens.
Bovendien heeft een groot aantal personen ook hun eigen mening over de realisatie van dat stadspark op de website geplaatst.
De negatieve reacties liepen nogal uiteen voor wat betreft het toekomstig gebruik van het park.
Sommigen zijn bang dat er hangplekken ontstaan. Anderen denken dat het een ideale uitlaatplaats voor honden zal worden.
Verreweg de meeste reacties stonden echter positief tegenover de plannen.
Daarbij werd wel vaak de kanttekening geplaatst dat veel aandacht zal moeten worden besteed aan de verlichting binnen dat park. Er zijn ook suggesties geplaatst m.b.t. het aanlichten van de Grote Kerk, het plaatsen van een kiosk tot zelfs het eveneens inrichten van het St. Annaterrein als een - veel fraaier - stadspark.

REACTIES

Een echt stadspark in het centrum van Venray

Nu de nieuwbouw van het museum bijna voltooid is, komt het Mgr. Goumansplein er in de toekomst anders uit te zien. Niet alleen de ruimte voor de ingang van de Grote Kerk wordt gerenoveerd, maar met name het veld naast de kerk krijgt een geheel......

Lees verder