ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De Kunst Werk Plaats verdient bestaansrecht.

donderdag, 10 januari 2013 17:00 De Kunst Werk Plaats verdient bestaansrecht.

Overweldigende steun voor Kunst Werk Plaats.

In januari hebben een groot aantal personen hun mening gegeven over het mogelijk sluiten van de Kunst Werk Plaats op het St. Annaterrein.
Op de website www.burgersvanvenray.nl was die maand de stelling : “de Kunst Werk Plaats verdient bestaansrecht”
Het voortbestaan van deze dagopvang voor personen met een psychiatrische achtergrond staat immers op losse schroeven. Het ziet er immers naar uit dat medio 2013 deze dagopvang vanwege geldgebrek haar poorten zal moeten gaan sluiten.

Meer dan 1200 personen hebben in januari de website bezocht, waarvan er ca. 700 unieke bezoekers waren. Van deze bezoekers hebben er 325 aangegeven dat ze het eens of oneens zijn met de stelling dat de KWP bestaansrecht verdient. Het blijkt na afloop van de poll dat 93 % van de uitgebrachte stemmen het daarmee eens is !
Voor de stuurgroep Burgers van Venray is de grote en positieve respons op haar stelling een verrassing. Blijkbaar wordt de functie van de dagopvang in de Kunst Werk Plaats niet alleen door menigeen hoog gewaardeerd, maar vrijwel iedereen die ook een mening aan de site heeft toevertrouwd, vindt dat de gemeente Venray de voorgenomen sluiting moet zien te voorkómen. Onverhoopte sluiting zou op termijn tot veel hogere kosten kunnen gaan leiden. De gemeente mag niet onder invloed van bezuinigingsdrift een basale nutsvoorziening door het ijs laten zakken.
Op deze website kan men de vele reacties nalezen onder de button : “vorige stellingen”.


 

REACTIES

Ongetwijfeld heeft u de voorbije maanden gehoord of gelezen dat de Kunst Werk Plaats medio 2013 haar deuren op het St. Annaterrein noodgedwongen moet sluiten.

Die noodzaak is het gevolg van het uitblijven van financiële steun.
Steun die het grote aantal vrijwilligers minimaal nodig heeft om de KWP draaiend te houden. Behalve die......

Lees verder