ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De Kunst Werk Plaats verdient bestaansrecht.

donderdag, 10 januari 2013 17:00 De Kunst Werk Plaats verdient bestaansrecht.

Overweldigende steun voor Kunst Werk Plaats.

In januari hebben een groot aantal personen hun mening gegeven over het mogelijk sluiten van de Kunst Werk Plaats op het St. Annaterrein.
Op de website www.burgersvanvenray.nl was die maand de stelling : “de Kunst Werk Plaats verdient bestaansrecht”
Het voortbestaan van deze dagopvang voor personen met een psychiatrische achtergrond staat immers op losse schroeven. Het ziet er immers naar uit dat medio 2013 deze dagopvang vanwege geldgebrek haar poorten zal moeten gaan sluiten.

Meer dan 1200 personen hebben in januari de website bezocht, waarvan er ca. 700 unieke bezoekers waren. Van deze bezoekers hebben er 325 aangegeven dat ze het eens of oneens zijn met de stelling dat de KWP bestaansrecht verdient. Het blijkt na afloop van de poll dat 93 % van de uitgebrachte stemmen het daarmee eens is !
Voor de stuurgroep Burgers van Venray is de grote en positieve respons op haar stelling een verrassing. Blijkbaar wordt de functie van de dagopvang in de Kunst Werk Plaats niet alleen door menigeen hoog gewaardeerd, maar vrijwel iedereen die ook een mening aan de site heeft toevertrouwd, vindt dat de gemeente Venray de voorgenomen sluiting moet zien te voorkómen. Onverhoopte sluiting zou op termijn tot veel hogere kosten kunnen gaan leiden. De gemeente mag niet onder invloed van bezuinigingsdrift een basale nutsvoorziening door het ijs laten zakken.
Op deze website kan men de vele reacties nalezen onder de button : “vorige stellingen”.


 

REACTIES

An: eens

Rust regelmaat en werken is de beste therapie die er is. De Kunst en Muziek werkplaats moeten gewoon blijven bestaan

Geef uw reactie.

Ger.: eens

Het is bijna a-sociaal te noemen dat er voor deze problematiek geen oplossing door de gemeentebestuurderen en de verzekeraar wordt bedacht !

Geef uw reactie.

Piet Baltussen: eens

er is genoeg ellende.

Geef uw reactie.

smits : eens

ik heb er een plek, waar ik rust vind, beschermd gevoel, ik heb nu structuur.waar iedereen gelijk is,. als de kwp zou verdwijnen zal ik in een groot zwart vallen met alle gevolgen van dien. hier staat niemand op te wachten , ik heb een lange weg moeten gaan om zover het is echt kapitaal en kwaliteit. vernietiging als de kwp zal verdwijnen. ik zou er niet de verantwoording voor willen dragen mensen toe, die er dagelijks baat bij hebben om naar de kwp te kunnen gaan, om dit te sluiten.

Geef uw reactie.

Tiny Grebenjak: eens

Ik adviseer mensen die nog wijfelen aan het bestaansrecht van de KWP eens te gaan kijken. Je ziet hoeveel plezier de mensen hebben in hun creativiteit.

Geef uw reactie.

gerry: eens

deze mensen hebben deze voorziening nodig.Het voorkomt veel grotere problemen

Geef uw reactie.

Mary: eens

het is een prachtig initiatief, een zinvolle besteding, die dus zeker moet blijven!

Geef uw reactie.

Josette Teepen: eens

In deze tijd van afbraak van sociale zekerheden moet een vangnet overblijven ook/zeker op het niet-materiële vlak.

Geef uw reactie.

Frank Beckers: eens

1. Voor mij betreft het vooral de Muziek Werkplaats.... Sinds ik in 2010 opgenomen ben geweest op het Sint Annaterrein, en ik de Muziekwerkplaats heb ontdekt, ben ik er vrijwel al die tijd actief gebleven. Het heeft mij op muzikaal gebied een extra impuls gegeven om me daarin te ontwikkelen. Maar verder ook vooral het maken en onderhouden van sociale contacten met mede-muzikanten, heeft me in een enorm groeiproces doen komen.

Geef uw reactie.

Nettie: eens

Omdat ik hier rust en structuur vind, die ik nergens anders kan vinden. Er is vooral ook veel begrip onder elkaar, wat er normaal meestal niet is in de maatschappij. Laat deze plek vooral niet verloren gaan, want veel mensen zullen zonder deze structuur en begrip terug vallen in een diep zwart gat. Misschien gaat dit nog veel meer geld kosten, met alle ellende voor de deelnemers . Maar ook voor betrokken familieleden, partners, kinderen etc.

Geef uw reactie.

gaia: eens

Elke vorm van dagbesteding voor mensen die het nodig hebben dient te blijven bestaan. Dus niet alleen de KWP, maar ook bv de zorgboerderijen. De waarde voor de mensen die er gebruik van maken is niet in geld uit te drukken..

Geef uw reactie.

Jeannette Poels: eens

Zeker in het kader van herstelvisie, zou een instantie als de G.G.Z.zich hiervoor moeten inzetten, dus bekostigen.Ik besef hoe belangrijk deze werkplek is.

Geef uw reactie.

Anne: eens

Hoe is het mogelijk dat tijdens economische crisis een geweldige, goedkope, dagbesteding opgeheven wordt en er zeer dure aternatieven voor in de plaats zullen komen.

Geef uw reactie.

Frank Beckers: eens reageert op Anne : eens

7. psychiatrische zorg staat in geen verhouding tot mensen met een psychiatrische achtergrond die hun passie kunnen uitleven en zich eindelijk weer MENS beginnen te voelen in plaats van een poppetje van die zogenaamde hulpverlening. Mijn visie is ook dat AL ZOU de Kunst- en Muziekwerkplaats sluiten, de behoefte aan iets dergelijks binnen enige termijn zo groot zal zijn, dat de Kunst- en Muziekwerkplaats wellicht weer geopend zou kunnen worden......

Geef uw reactie.

jan van enckevort: eens

Het is te gek voor woorden om muziek uit iemands leven te schrappen. Zeker diegene die het zo hard nodig hebben.

Geef uw reactie.

willem smeltink: eens

boeiende dagbesteding voor de deelnemers, werkt heel preventief en is dus positief!

Geef uw reactie.

Els: eens

Hier gaan kunstbeleving, kunst maken en dagbesteding samen. Dit moet zijn bestaansrecht houden.

Geef uw reactie.

Annet: eens

De KWP moet blijven, neem deze mensen dit niet af!! Sluiting zal uiteindelijk nog veel meer geld gaan kosten.

Geef uw reactie.

Thei Coenen: eens

Zo is op "de Waan" gebleken dat er genoeg talent dat bevorderd moet worden, aanwezig is, en dat met name de gevoelige mensen zoals de ex-psychiatrische patiënten een thuishaven geboden mag worden.

Geef uw reactie.

Anne : eens

Deze plek moet blijven bestaan in Venray, we moeten als medemens ervoor zorgen dat er voor deze kwetsbare groep een plek is waar structuur en veiligheid hoog in het vaandel gedragen wordt. Sociale contacten met lotgenoten, vijf dagen per week welkom. Dit kan toch geen enkel buurthuis of kunstencentrum bieden. Anne

Geef uw reactie.

Ed Stevens Leunen : eens

Beschaving meet je af aan hoe je met kwetsbare mensen omgaat, zoals Wsw, AWBZ en activiteiten in de Wmo. Geef mensen die het nodig hebben een doel in het leven, zoals betaald werk en een dagbesteding. Er moet de komende jaren ruimte zijn in de Wmo en de participatiewet voor betaald werk, therapie en dagbesteding. De Kunst Werk Plaats verdient bestaansrecht. Voorzitter Wsw- raad Venray

Geef uw reactie.

Rolf: eens reageert op Ed Stevens Leunen : eens

Ed Ben het eens met je reactie

Geef uw reactie.

Rolf: eens

In alle reacties en toelichtingen van experts wordt er verondersteld dat de deelnemers permanent in hun leven van de KWP gebruik gemaakt hebben.De KWP was en is een tussenfase Hoeveel ex KWP -deelnemers in die 15 jaar hebben weer een normale baan Vermenigvuldig dit getal met de besparing die dat onze maatschappij opgeleverd heeft Dus Politiek neem nu de verantwoordelijkheid voor het overbruggingsjaar , want in 2014 in het kader van de WMO zal men zeker de verantwoordelijk moeten gaan nemen.

Geef uw reactie.

Nicole: eens

DE WAAN , MINDMAP zijn er in het verleden geweest om de psychiatrie in Venray te eren , monumenteren, waarom nu niet voor altijd een levend monument in de vorm van KWP neerzetten, laten bestaan, dé plek waar kunst en psychiatrie samenkomt. Dat is toch bijzonder, want waar vind je dat, toch alleen in Venray!

Geef uw reactie.

Leontine: eens

Natuurlijk moet dit initiatief blijven!

Geef uw reactie.

Jolanda.: eens

Het is erg belangrijk dat deze groep mensen een zinvolle dagbesteding hebben.

Geef uw reactie.

Ans: eens

moet zeker blijven, heel waardevol

Geef uw reactie.

Margo Stroecken Raaijmakers: eens

Natuurlijk moet deze kunstwerkplaats blijven, juist heel belangrijk in deze tijd.

Geef uw reactie.

Anita: eens

De Kunst Werk Plaats moet zeker blijven!

Geef uw reactie.

charles van den berg : eens

Een zivolle tijdsbesteding in een monumentaal park. Dat moet je behouden! Trots op zijn.

Geef uw reactie.

Theeuwen: eens

Dit vaste weekpatroon brengt voor die mensen zin in het leven

Geef uw reactie.

ans: eens

Laat die mensen met rust en gun ze die plek waar ze zich thuis voelen.

Geef uw reactie.

annemie: eens

de KWP moet zeker blijven

Geef uw reactie.

Marianne: eens

Het KWP moet blijven, laat gewone mensen recht houden om zich te kunnen uiten in kunst(in welke vorm dan ook). Ook de locatie is schitterend en zo blijft tenminste dit gebouw op dat terrein nog in gebruik. Zo wie zo al jammer dat alle andere prachtige gebouwen leeg liggen.

Geef uw reactie.

petra: eens

Laat de Kwp gewoon blijven steek het geld is in nuttige dingen zoals dit....ipv we geven de mensen in de gevangenis nog 1 tv erbij en och wat ze zitten toch zielig de hele dag anders op hun kamertje 1 dvdspeler erbij..... Deze mensen die bij het Kwp komen zijn blij met de mooie dingen die hun geboden worden moeten ze straks ook thuis blijven tussen 4 muren ...is dat wat wij willen voor mensen die het niet vragen en wel willen...

Geef uw reactie.

Marieke: eens

Ik kom zelf 3 dagdelen in de week naar de Muziekwerkplaats. Mocht deze gesloten worden dan val ik en met mij nog vele anderen in een zwart gat. De setting van de Muziek/kunstwerkplaats valt niet te evenaren door wat dan ook. Zoals het nu is, kunnen we NIETS beters terugkrijgen.Men zou zich er eens in moeten verdiepen. Over het reilen en zeilen van de Muziek/kunstwerkplaats. Wat het voor de mensen doet!

Geef uw reactie.

trussuy: oneens

het zit tever weggestop van het maatschappelijke leven. burgers zijn zo niet zichtbaar voor elkaar. de mensen die willen schilderen kunnen beter in een wijkcentrum gaan schilderen, midden tussen de mensen, dan kunnen die ook zien dat mensen met een psychiatrische beperking, tot mooie dingen in staat zijn.

Geef uw reactie.

Gunhar: eens reageert op trussuy : oneens

Het gaat er niet om of andere mensen ons kunnen zien, maar dat wij onder gelijkgestemden aanwezig kunnen zijn. En zover zit het niet weggestopt van het maatschappelijk leven, wij ZIJN juist een onderdeel van het maatschappelijk leven en richten ons naar buiten toe dmv, exposities, open dagen,etc

Geef uw reactie.

Frank Beckers: eens reageert op trussuy : oneens

Het is juist het verkrampte maatschappelijke leven waardoor sommige mensen die dichter bij hun gevoel staan, in de problemen geraken; ze mogen immers niet bij hun gevoel staan, maar moeten voldoen aan de algehele maatschappelijke normen. Dat breekt ELK MENS op een gegeven moment op. Ook u trussuy. Is het niet nu, dan is het wel over 20 jaar.

Geef uw reactie.

Will Cremers: eens

Het maken van iets, of het nou muziek is of een schilderij of beeldje, je hebt daar altijd voldoening bij op welk geestelijk niveau dan ook. Dit is goed voor de mens in het algemeen maar zeker voor deze doelgroep. Stel jullie eens voor B & W dat jullie eigen broer, zus, dochter, zoon in een instelling verblijft waar hij/zij er dagelijks naar uitkijkt om muziek te maken, te schilderen of te boetseren....neem ze dit nou niet af KWP moet zeker blijven !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Geef uw reactie.

Familie Koonings Leunen: eens

De KWP is zeer nuttig en moet daarom zeker blijven !!!

Geef uw reactie.

jan bolten: eens

De mensen van de KW maken mooie dingen en daardoor houden ze structuur in hun leven. Bij sluiting is het weer eenzaamheid, geraniums en veroordeeld om hele dagen tv te kijken. Is dit beschaving? Dacht het neit

Geef uw reactie.

Bart Lemmen: eens

KWP is een nuttige therapie als dagbesteding voor deze mensen. Met ons bedrijf maken we gebruik van de Kunstuitleen mogelijkheid en hopen dat dit behouden blijft.

Geef uw reactie.

Yvonne: eens

Er zijn genoeg andere manieren om te bezuinigen, maar ZEKER niet op deze!!!!!! Dus denk goed na,en laat KWP zeer zeker blijven!!!!

Geef uw reactie.

Jacqueline: eens

De KWP zorgt voor een positieve invulling in het leven van veel mensen. Alleen al aan dit feit ontleent de Kunst Werk Plaats bestaansrecht, dat is voor iedereen van groot belang.

Geef uw reactie.

Jet van Enckevort: eens

Creativiteit is een belangrijke vorm van expressie, voor iedereen belangrijk, maar zeker voor mensen met een psychiatrische achtergrond. De KWP biedt hun een dagstructuur, sociale contacten, ergens bij horen en verantwoordelijkheid in het dagelijkse leven. Dit zie ik tevens als preventie om terugval en vereenzaming te voorkomen bij deze doelgroep. Deze belangrijke en ook gewone dingen voor een ieder van ons, mag je deze mensen niet ontnemen, dus de KWP moet bijven bestaan!!!

Geef uw reactie.

leo wijnhoven: eens

waarom altijd bezuinigen op mensen die al teweinig hebben ipv. op mensen die teveel hebben ?

Geef uw reactie.

Wilma: eens

Muziek en creativieit geven emotionele rust en verwerking - zeer waardevolle therapieën dus voor mensen met psychische problemen.

Geef uw reactie.

wilma: eens

Als er iets belangrijk is voor deze mensen is dat beetje aandacht op de kwp waar ze zo van genieten.neem dit niet van ze af het is zo belangrijk voor ze.

Geef uw reactie.

Z. Vollenberg: eens

Laat deze mensen niet vallen! Kunst en muziek zijn goed voor de geest en geven een mogelijkheid voor expressie als woorden tekort schieten.

Geef uw reactie.

Tom Receveur: eens

Me dunkt dat de Kunstwerrkplaats zijn bestaansrecht de afgelopen jaren allang bewezen heeft en de kans dat de deelnemers weer "terug vallen " is erg groot.

Geef uw reactie.

xx: eens

Deze mensen hebben het al moeilijk genoeg. Laat ze aub hun hobby behouden

Geef uw reactie.

Elisabeth: eens

Natuurlijk moet de kunstwerkplaats blijven bestaan! Dit is de plek waar mensen leven in plaats van overleven. Mooier kan het niet!

Geef uw reactie.

Henny Reintjes: eens

De KWP geeft deze mensen die broodnodige plek waar ze, heel belangrijk, structuur, een luisterend oor, herkenbaarheid, veel gezelligheid en hun creativiteit kwijt kunnen! Zonder de KWP zijn ze hun "basis" kwijt. Waardoor ze misschien weer psychische zorg nodig hebben. Hier wordt NIEMAND gelukkiger van. Ook zij verdienen een leefbaar en goed bestaan!

Geef uw reactie.

Marij: eens

Zelf ben ik ook werkzaam op een dagbesteding, elke dagbesteding hoe dan ook MOET blijven bestaan! Afleiding is de beste medicijn.

Geef uw reactie.

Theo V.: eens

Mensen die het vaak toch al moeilijk hebben kunnen zich op deze manier beter leren uiten in Muziek, Schilderkunst, Schrijven etc. Dit zorgt ervoor dat ze als ze deze moeilijke periode grotendeels achter de rug hebben de hier opgedane kennis kunnen gebruiken om zelf bezig te zijn. Dit werkt dan voor de betreffende persoon therapeutisch zonder dat het de samenleving nog geld kost. Dus houdt de KWP open dan kost het maar een keer een bijdrage van de samenleving en zijn er velen geholpen.

Geef uw reactie.

Wilbert: eens reageert op Theo V. : eens

De kunstwerkplaats moet blijven omdat het heel belangrijk is dat mensen een goede dagbesteding hebben en waar ze ook nog eens hun creativiteit kunnen tonen aan andere mensen.

Geef uw reactie.

Astrid: eens

De Kunst Werk Plaats HEEFT bestaansrecht PUNT

Geef uw reactie.

Inge: eens

Dit is juist hetgene wat deze mensen blij maakt en een dagbesteding hebben!!

Geef uw reactie.

Bert: eens

Meer dan 20 jaar werk binnen de psychiatrie en contact met cliënten heeft me de waarde van projecten zoals de KWP doen inzien. Ik zou zeggen VvGI doe wat je pretendeert. Neem maatschappelijke verantwoording en bied zorg op maat. Anticipeer, en laat het niet bij woorden, bedacht door topzware managementlagen, alleen. Koersen op kansen noemt men dat.

Geef uw reactie.

Danielle: eens

Het kan niet zo zijn dat deze vorm van dagbesteding verdwijnt. Dit zijn bijna basisbehoeftes voor de mensen die daar komen. Te gek voor woorden dit... Ik heb met eigen ogen kunnen zien welke voordelen het oplevert en hoop echt dat er nog eens grondig gekeken kan worden naar het uitgave-patroon van de gemeente...

Geef uw reactie.

Marielle: eens

Een zinvolle daginvulling is zo bijzonder belangrijk, voor iedereen. Er zijn nou eenmaal mensen die dit zelf niet kunnen realiseren. Zij hebben een werkplaats als deze nodig om hun leven vorm en kleur te geven. Zij zijn afhankelijk daarvan, zonder deze werkplaats is het leven voor hen hard, eenzaam en moeilijk te dragen. Kleurloos en zonder uitzicht......!

Geef uw reactie.

Yvonne: eens

De Kunst Werk Plaats moet zeker blijven! Deze plek biedt houvast aan mensen, die dit heel hard nodig hebben. Hier kunnen ze onder begeleiding van enthousiaste mensen hun gevoelens uiten, creatief en zinvol bezig zijn middels kunst of muziek.

Geef uw reactie.

chris en adrie colsen.: eens

Natuurlijk heeft de Kunst Werk Plaats bestaansrecht.Het is niet te begrijpen dat deze prachtige, sympathieke en zinvolle voorziening enkel door geldgebrek dreigt te verdwijnen. Zeker voor VENRAY komt het er nu op aan om ECHT iets te betekenen voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Het mag niet blijven bij het alleen maar organiseren en bezoeken van exposities over dit thema. Hoe gaan we verder ?

Geef uw reactie.

Sylvia: eens

Het is jammer als er een plek gesloten wordt, waar zoveel mensen zo graag komen om op een creatieve manier bezig te zijn.

Geef uw reactie.

DvT: eens

Triest dat de meest kwetsbare mensen onder ons telkens weer de dupe zijn van politiek onjuiste beslissingen. En eveneens triest dat de enthousiaste medewerkers niet meer zeker zijn van een werkplek. Dus: BLIJVEN BESTAAN!

Geef uw reactie.

Jose van Mill: eens

Dagbesteding moet behouden blijven !

Geef uw reactie.

Rosanne Stoks: eens

Ik loop daar nu al 6 dagen stage en het is een geweldige intstelling. Wie nog geen kennis gemaakt heeft met KunstWerkPlaast moet dat zeker doen en u merkt dat dit moet blijven bestaan!!

Geef uw reactie.

Monique Loonen-Michels: eens

EENS Wat is mooier dan samen muziek maken en wat is belangrijker dan een zinvolle dagbesteding te hebben .De KWP beantwoordt aan beide.

Geef uw reactie.

G. Willems: eens

Iedereen moet zich kunnen ontplooienop op welke manier dan ook en mee kunnen doen in de samenleving en zo zich een volwaardig mens voelen

Geef uw reactie.

Ben Nelissen: eens

Dagbesteding kan voor mensen die uit zichzelf moeilijk tot actie komen zeer waardevol zijn. Ik weet dat er mensen zijn die met veel plezier en enthousiasme deelnemen aan deze vorm van dagbesteding. Het budget van deze therapie/dagbesteding kost toch geen vermogen. Dit moeten we samen toch kunnen opbrengen. Welke keuzes wil je maken? Alternatieven van bezuinigingen moeten toch te bedenken zijn zou ik denken?

Geef uw reactie.

C van den Oetelaar: eens

Voor velen een geweldige mogelijkheid zich te ontplooien.

Geef uw reactie.

Theo : eens

Gemeente raadsleden: Ik weet dat jullie je in heel veel zaken moeten verdiepen om een goed advies te geven. Als jullie je in deze zaak echt verdiepen is het niet zo moeilijk. OPEN BLIJVEN.

Geef uw reactie.

Dorothe: eens reageert op Theo : eens

Iedereen mag mee doen in de samenleving.

Geef uw reactie.

Loes Smits: eens

Een KWP waarin zelfvertrouwen en een stabieler bestaan kan worden gecreëerd voor personen die dat zo hard nodig hebben, natuurlijk moet deze blijven bestaan! Als deze mensen door het wegnemen van dit mooie initiatief een stabiele factor verliezen, zijn we verder van huis en lopen de zorgkosten alsnog op.

Geef uw reactie.

Johan U.: eens

Heel belangrijk dat er voor deze mensen een invulling is om de dag goed en nuttig te besteden.

Geef uw reactie.

Stijn van Enckevort : eens

Laten we zoiets moois niet vergooien omdat het economisch slecht gaat in ons land. De muziekwerkplaats staat boven een economisch optelsommetje. Ik heb ze 2 keer op zien treden en het is prachtig om die jongens bezig te zien. Stuk voor stuk heb ik ze zien genieten, en hun begeleider genoot net zo hard mee. Laat zulke projecten niet verdwijnen.!

Geef uw reactie.

Ria: eens

Belangrijk, vooral in deze tijd.

Geef uw reactie.

Gerard: eens

Laten we blij zijn dat we zoiets moois hebben. Slopen dat is zo gebeurd. Ik heb vele mensen zien glunderen bij de open dagen als een van hun familieleden weer een mooie prestatie heeft neergezet.

Geef uw reactie.

Louis van de Ven: eens

Vandaag staat weer in de krant, nog nooit waren we zo rijk! Laat de mensen die hun ding kunnen doen in de Kunstwerkplaats ook rijk zijn, niet in geld maar in hun zinvolle dagbesteding, dat is echte rijkdom. Wat maken die paar centen per burger uit, waar zoveel niet zinvol besteed wordt....

Geef uw reactie.

YR: eens

Een mooi kunstwerk maken of muziek bespelen maakt je blij, geeft je een gelukkig zinvol gevoel. Dat wil toch iedereen!! In het bijzonder deze doelgroep.

Geef uw reactie.

Els Cox-Achten: eens

Natuurlijk moet de Kunst Werk Plaats blijven. Juist voor deze mensen is dit een heel zinvolle dagbesteding. Dit mag hun niet ontnomen worden.

Geef uw reactie.

Ml: oneens

Kwp, moet blijven

Geef uw reactie.

Piet Verstegen: eens

KWP moet blijven. middels hun werk kunnen zieken mensen sneller geholpen worden en behoeft dus de zorgverzekering minder uit te keren. ( visje uitgooien om walvis te vangen)

Geef uw reactie.

Petra Nelissen: eens

De kunstwerkplaats verdient bestaansrecht !!

Geef uw reactie.

Jos Ewalts: eens

Een parel is het, de Kunst Werk Plaats. Mensen die zwaar behoefte hebben aan structuur in hun leven, vinden op creatieve wijze het zonnige pad van hun levensweg terug, mede door de betrokken en kundige begeleiding van hun begeleiders. Mooi laten voortbestaan dit prachtige instituut!

Geef uw reactie.

Wilbert: eens

Na 25 jaar werken in de psychiatrie, weet je, zie je, ervaar je, dat het van belang is dat mensen de dag zinvol besteden. De Kunst werk plaats is hier "HET" voorbeeld van. VENRAY moet toch beter weten!!!!!

Geef uw reactie.

ATC: eens

KWP is een plicht in onze maatschappij!!!!

Geef uw reactie.

Ton Verstegen: eens

De kunst werk plaats moet zeker blijven bestaan voor deze groep mensen die speciale aandacht nodig heeft.

Geef uw reactie.

WM: eens

Iedereen heeft behoefte aan een dagactiviteit in zijn/haar leven. Of dit nu werk of een andere dagactiviteit is. Laat deze mensen niet in de tssek

Geef uw reactie.

Henny Jenner: eens

Kunst is een uiting van een beschaafde maatschappij en dat mag niet verloren gaan!!

Geef uw reactie.

S Nooijen: eens

Omdat t goed werk doet....

Geef uw reactie.

WS: eens

De Kunstwerkplaats moet blijven

Geef uw reactie.

Margret: eens

Dit MOET gewoon behouden blijven!

Geef uw reactie.

Koos: eens

Laat mensen een beetje vreugde in hun leven behouden. Het is al moeilijk genoeg allemaal!

Geef uw reactie.

Gemma: eens

Laten we dit niet van hun afpakken, een beetje vreugde om naar uit te kijken en heerlijk bezig te zijn, dat gun je toch zeker deze groep mensen!!!!

Geef uw reactie.

peter-paul: eens

De werkplaats mag niet verloren gaan, laat deze mensen niet in de kou staan

Geef uw reactie.

GA: oneens

Net als vele anderen vind ik het initiatief en het werk van de Kunst Werk Plaats SUPER, maar ik sluit me aan bij de mening dat dit door zorgverzekeraars betaald moet worden en niet door de gemeenschap.

Geef uw reactie.

Frank Beckers: eens reageert op GA : oneens

@ GA; de zorgverzekeraars worden ook voor het grootste deel uit gemeenschapsgeld betaald, dus wat maakt het verschil...... Het enige is dat de "hogere instanties en overheden" nu alles gaan afschuiven op de gemeente, die ook nog eens steeds minder geld krijgen..... Daarom juist, laat dit een voorbeeld gaan zijn hoe het wél kan, en niet hoe en waarom het allemaal niet zou kunnen...

Geef uw reactie.

Noud: eens

Laat dit niet gebeuren, anders komen deze mensen in een neergaande spiraal terecht, en zal er toch uit een ander vaatje getapt moeten worden. Degene die hier anders over denken, kunnen het beste een kijkje gaan nemen.

Geef uw reactie.

nel: eens

Zon geweldige dagbesteding mag niet verloren gaan !!

Geef uw reactie.

j.wijnhoven: eens

De kustwerkplaats mag niet verloren gaan doodzonde.

Geef uw reactie.

Marjo: eens

Creativiteit, waaronder muziek, is belangrijk voor iedereen! Zeker in deze maatschappij; zeker voor deze doelgroep. KWP heel veel succes!

Geef uw reactie.

IH: eens

Een super manier om GELUK te laten beleven. Vooraf, tijdens en lang daarna.

Geef uw reactie.

JV: eens

Alles is heden ten dage gericht op de economie en veel te weinig op het geestelijk welzijn van de mens. Als het geestelijk welzijn in goede conditie is dan zit de mens ook beter in zijn vel, funktioneerd beter etc. Alleen al daarom moeten dit soortninstellingen blijven bestaan.

Geef uw reactie.

Koen: eens

De Kunstwerkplaats mag niet verloren gaan.

Geef uw reactie.

Hubertine: eens

De KWP is voor veel mensen een heel belangrijke invulling in hun leven. NEEM ZE DAT NIET AF !!

Geef uw reactie.

Rosalie: eens

Creëren en kunst doet leven, de gemeente Venray bezit dus niet de kunst om dit voor deze mensen te Creëren.

Geef uw reactie.

Annie en Bert Coppus Horst: eens

Deze mensen hebben de KunstWerkPlaats nodig om zin aan hun bestaan te geven. Ze redden het niet zonder deze steun en vallen weer terug. En dan???

Geef uw reactie.

Cees: eens

Betekent voor veel mensen een zinvolle invulling van hun dagelijkse leven. Liefde en waardering voor kunst onderscheid de mens van het dier. Mag nooit door botte bezuinigingen verkwanseld worden.

Geef uw reactie.

M. Sprunken: eens

Structuur, ritme en regelmaat is de basis om op een goede manier via de creatieve uiting een positieve invulling aan het leven te geven.

Geef uw reactie.

an: eens

ik sluit me aan bij alle !! voorgangers (op jb en pim na. Bij Isa staat oneens, maar de strekking van het betoog is wèl eens) . KWP moet blijven!. Het is voor zoveel mensen een positief doel in het leven en dat verdient iedereen toch....??

Geef uw reactie.

Berghout: eens

Ook zij hebben bestaansrecht om een hobby uit te oefenen. Niemand verdient het om de straat opgeschopt te worden.

Geef uw reactie.

Sonja Huijs: eens

Wanneer dringt het eindelijk eens bij de politiek door dat dit soort initiatieven geen geld kosten maar geld opbrengen. Begeleiding van mensen met een psychiatrische achtergrond kan toch niet zomaar stopgezet worden. Onbegrijpelijk!!

Geef uw reactie.

Judith: eens

ZEKER mee eens !!! De Kunst Werk Plaats biedt zoveel meer aan deelnemers dan alleen een zinvolle dagbesteding.

Geef uw reactie.

G. Pijpers: eens

De kunstwerkplaats biedt al jaren vastigheid, structuur, ontspanning in een veilige omgeving. Dit afnemen getuigt van kortzichtigheid en alleen oog hebben voor financieën op korte termijn. Het mag daarom niet zover komen!

Geef uw reactie.

Sander: eens

Ook degene die het moeilijker hebben of hebben gehad hebben een plaats nodig om zich weer happy te gaan voelen en te kunnen ontplooien. Dit kan op de kunstwerkplaats.

Geef uw reactie.

Wil Pijpers: eens

Het is geweldig om te zien wat hier gemaakt word. Sluiten zal voor veel mensen heel ingrijpende gevolgen hebben. Misschien gaat dat per saldo nog wel meer kosten dan nu. Zonde als zo iets unieks wat mede door vele vrijwilligers gedragen wordt verloren zou gaan.

Geef uw reactie.

jan van den elsen: eens

Een niet te onderschatten maatschappelijke functie. Had dan ook een krachtiger stelling willen zien, zoals: "De KWP moet blijven".

Geef uw reactie.

hans claessen: eens

Deze mensen doen uitstekend werk wat van meerwaarde is voor onze maatschappij en zeker niet verloren mag gaan! mvg hans claessen

Geef uw reactie.

René Lenards Venray: eens

Het zou een hele stomme zet zijn de werkplaats te sluiten. Ik ben er diverse malen geweest het is geweldig hoe je de mensen daar bezig zijn. Ben zelf maar eens in een dergelijke situatie als de mensen daar. Dus gewoon er mee doorgaan.

Geef uw reactie.

Angela: eens

Laat iedereen die nog nooit op de Kunst Werk Plaats is geweest eens komen kijken en met de deelnemers praten. Het zal dan snel duidelijk zijn dat de Kunst en Muziek Werkplaats moeten blijven bestaan.

Geef uw reactie.

Thea : eens

Te zinvol en te kostbaar om het niet voort te laten bestaan. Laat het blijven!!

Geef uw reactie.

monique: eens

Helaas worden de bezuinigingen op de verkeerde dingen gedaan. Het is zo belangrijk dat mensen zich uit kunnen leven in dit soort dingen.

Geef uw reactie.

Henny: eens

De Kunst Werk Plaats moet zeker blijven. Dagbesteding voor de kwetsbare medemens is erg belangrijk. Is deze er niet meer dan moet er weer een andere invulling van de dag komen die ook weer kosten oplevert. Dit is weer typisch bezuinigen op de AWBZ waardoor een andere regeling voor de kosten moet opdraaien.

Geef uw reactie.

Hugo Jochijms: eens

Ik heb zelf een autistisch kind en weet als geen ander hoe belangrijk goede dag- eb vrijetijdsbesteding is. Er is nauwelijks ruimte en er zijn nauwelijks mogelijkheden waar mensen met een beperking terecht kunnen en hun ding kunnen doen. Daarom ech ik openhouden, doorgaan en ondersteunen.

Geef uw reactie.

d.verstegen: eens

Venray heeft al 100 jaar een belangrijk bestaan in de psychiatrie. Hier is Venray groot van geworden.Duizenden mensen hebben hierin hun werk gevonden. "Deze" mensen tellen ook mee.

Geef uw reactie.

Ongetwijfeld heeft u de voorbije maanden gehoord of gelezen dat de Kunst Werk Plaats medio 2013 haar deuren op het St. Annaterrein noodgedwongen moet sluiten.

Die noodzaak is het gevolg van het uitblijven van financiële steun.
Steun die het grote aantal vrijwilligers minimaal nodig heeft om de KWP draaiend te houden. Behalve die......

Lees verder