ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De visie van Hoex Maessen V.O.F.

woensdag, 03 augustus 2016 12:00 De visie van Hoex  Maessen V.O.F.

Uit vele onderzoeken blijkt dat er veel arbeidsmigranten in de regio Noord-Limburg en in het bijzonder Venray werkzaam zijn. Deze personen dienen, evenals alle andere inwoners, op een normale kwalitatieve wijze gehuisvest te worden.
Nu vindt dat vooral plaats in onderkomens waar geen sprake is van een volwaardige woon- en leefsituatie. Voorbeelden hiervan zijn bij een ieder bekend. De landelijke, maar ook de provinciale en lokale overheid heeft aangegeven dat hier verandering in moet komen. Op dit moment wordt dit met grote tegenzin gedoogd. Het beleid van de overheid moet erop gericht zijn om aan deze onwenselijke woontoestanden een einde te maken. Handhavend optreden is dan ook een kwestie van tijd.

Hoex-Maessen VOF heeft de locatie Oude Melkfabriek in Leunen, gemeente Venray, in eigendom. Deze locatie is in het verleden meerderemalen onderwerp van herontwikkeling geweest. Door gewijzigde marktomstandigheden zijn ontwikkelde plannen niet tot uitvoering gekomen.
Het ontwikkelen van woningen of appartementen op deze locatie is niet mogelijk. De gemeente Venray heeft een bouwopgave, deze opgave wordt gerealiseerd op andere locaties binnen de gemeente. Toevoeging van een groot aantal woningen aan deze bouwopgave is vanuit provinciale beperkingen niet mogelijk c.q. gewenst.
De ligging van deze locatie is ten opzichten van verschillende industrieterreinen centraal. Gelet op de vraag van uitzendorganisaties gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling van arbeidsmigranten maar ook vanuit de arbeidsmigranten zelf zijn wij begonnen met het maken van een haalbaarheidsstudie voor het realiseren een wooncomplex voor deze doelgroep.
Hierbij is niet alleen gekeken naar de afstand van een aantal grote werkgevers maar ook naar de ligging ten opzichte van winkelvoorzieningen en de kern Leunen. De oude Melkfabriek ligt aan de rand van de kern, dicht bij het centrum van Venray en op loopafstand van het buitengebied. Een uitstekende locatie. Het aantal van 288 is o.a. tot stand gekomen op basis van de grootte van de locaties, de verantwoorde stedenbouwkundige mogelijkheden, de investering, de aantallen beheerders en de integratiemogelijkheden welke op locatie geboden kunnen worden.

Natuurlijk is Hoex/Maessen op de hoogte van de, in eerste instantie, weerstand binnen de kern van Leunen. Logisch, er vindt een verandering van een functie plaats. De locatie wordt in gebruik genomen door een doelgroep waarover veel vooroordelen bestaan. Deze vooroordelen kunnen niet in een dag worden weggenomen. Of deze vooroordelen waar zijn wordt zeer aan getwijfeld. Er zijn landelijk vele voorbeelden waar huisvesting van deze doelgroep tot succes heeft geleid. Succesfactor bij deze locaties is een goed beheer. Daar waar duidelijke regels gelden weet iedereen waar ze aan toe zijn.
Hoex/Maessen heeft de afgelopen periode veel tijd geïnvesteerd in het aangaan van het gesprek, zowel op individuele basis als ook met groepen zoals de dorpsraad Leunen. Conclusie van deze gesprekken is voor de hand liggend, begrip maar liever niet hier.

Hoex/Maessen is duidelijk in haar visie. Wij willen niet een product realiseren en daar verder geen verantwoordelijkheid meer voor nemen. Wij blijven als bedrijf maar ook als personen betrokken bij deze ontwikkeling en het beheren van deze locatie. Wij zullen daarom alle benodige middelen inzetten om deze ontwikkeling tot een succes te maken en te laten blijven.
Wij voelen ons daarin sterk gesteund door het college van de gemeente Venray. Ook zij zien de noodzaak van het realiseren van een dergelijke huisvesting op deze locatie in.

In het najaar zal de procedure gestart worden. Als personen of groepen positieve suggesties hebben zullen wij deze zeker in de plannen verwerken. Wij nodigen u daarvoor uit.

Ing. J.G.A.M. (Johan) Baken, projectontwikkelaar