ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Wethouder van der Putten over de huisvesting van arbeidsmigranten.

woensdag, 03 augustus 2016 13:00 Wethouder van der Putten over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Stelling Burgers van Venray
“Venray heeft behoefte aan grootschalige huisvestingen voor arbeidsmigranten.”

In onze regio werken en wonen veel buitenlandse werknemers: arbeidsmigranten. Naar schatting verblijven in deze regio zo’n 20.000 arbeidsmigranten, waarvan meer dan 20% in Venray. Zij komen hier voor korte of langere tijd werken en gaan daarna vaak weer terug naar het land van herkomst. Sommige arbeidsmigranten besluiten ook om zich hier permanent te vestigen. We hebben deze mensen hard nodig om de economische bedrijvigheid in onze regio in stand te houden. Ze werken voornamelijk in de logistiek en de agrarische sector.

Arbeidsmigranten die zich hier permanent willen vestigen, kunnen terecht op de reguliere huur- en koopwoningenmarkt. Arbeidsmigranten die hier voor korte tijd komen werken, zoeken tijdelijk onderdak. Helaas komt het ook voor dat zij op minder wenselijke locaties zijn gehuisvest. Kleinschalige locaties die niet voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid en wooncomfort, bijvoorbeeld bij de boer waar ze ook voor werken. Voor deze groep mensen is er binnen onze gemeente behoefte aan fatsoenlijke huisvesting. Dat hoeft wat ons betreft niet per se grootschalig te zijn, maar in de praktijk blijkt dat dit vaak wel zo werkt. Een eigenaar/ verhuurder van zo’n locatie heeft een bepaald volume nodig om het financieel rond te krijgen en het beheer op een goede manier te regelen. Als gemeente hebben wij geen bezwaar tegen grootschalige huisvesting, mits die op die locatie past en zaken als beheer, verkeer en parkeren goed geregeld zijn.

De firma Hoex/Maessen is van plan om op de locatie van de Oude Melkfabriek in Leunen kwalitatieve huisvesting voor buitenlandse werknemers te realiseren. Na de sloop en nieuwbouw biedt de locatie ruimte voor 288 arbeidsmigranten. Op de locatie komen dan ook voorzieningen voor vrijetijdsbesteding. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan een buitensportgelegenheid, een fitnesszaaltje en een leslokaal. Eerst vinden er gesprekken en bijeenkomsten met het dorp en de dorpsraad plaats, om wensen en bedenkingen te bespreken. Daarna werken de initiatiefnemers hun plannen verder uit en vragen ze de benodigde vergunning bij de gemeente aan. Het college van B en W beoordeelt de plannen vervolgens, en neemt dan een besluit over het al dan niet afgeven van een vergunning. Hiervoor vraagt het college dan ook aan de gemeenteraad om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven.

Martijn van der Putten | Wethouder Wonen | Gemeente Venray