ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

In het gemeentehuis kun je geen volgnummer meer trekken.

donderdag, 06 december 2012 17:00 In het gemeentehuis kun je geen volgnummer meer trekken.

Voortaan alleen op afspraak naar ons gemeentehuis ?

 

In december hebben de inwoners van Venray hun mening gegeven over de noodzaak om een afspraak te maken voordat men de publieksbalie op het gemeentehuis kan bezoeken. Ons gemeentehuis opent haar deuren voor de inwoners alleen na een vooraf gemaakte afspraak.

De reacties op die stelling van de website Burgers van Venray zijn overduidelijk.

Van degenen die hun stem hebben uitgebracht, vindt 76 % dat het geen goede zaak is om alleen na het maken van een afspraak in het gemeentehuis te worden geholpen door de ambtenaren.

De meest gebruikte argumentatie is dat men het niet meer zo klantvriendelijk vindt.

Sommigen zijn van mening dat je zowel een afspraak moet kunnen maken om te worden geholpen wanneer het je goed uitkomt maar die hulp ook krijgt als je onaangekondigd het gemeentehuis binnenstapt. Degenen die pleiten voor een vrije inloop vinden een redelijke wachttijd voor “alledaagse” zaken geen probleem. Overigens moet je nu nog steeds een volgnummer trekken als je je aan de balie meldt na een gemaakte afspraak.

Op de website burgersvanvenray kunt u alle reacties nog eens nalezen. Enkele ervan willen wij u niet onthouden omdat daarin precies staat beschreven wat er leeft onder de inwoners.

Frans Lemmers schreef: In 'mijn' gemeentehuis, een huis dat door ons burgers betaald is, wil ik binnen kunnen komen als het mij uitkomt en dat zonder een afspraak te moeten maken. Het gemeenteapparaat staat 'in dienst' van de Venraynaren en behoort deze service te verlenen.

De reactie van JR is : Het maken van een afspraak voor wat meer ingewikkelde zaken is een prima idee.(b.v. bespreken bestemmingsplan, mogelijkheden bouwen etc.) meestal duurt een dergelijk gesprek ook langer. Voor de "normale"zaken zoals rijbewijs , paspoort e.d. moet het mogelijk zijn om zonder afspraak binnen te lopen en aan te vragen. Het kan dan voorkomen dat men dan wat langer moet wachten maar hetzij zo. Daarbij moet de gemeente zich realiseren dat niet iedereen een computer heeft en ook niet wil bellen.

Hopelijk worden deze en andere reacties op de website ook gelezen door de ambtenaren van publieksdiensten op het gemeentehuis en trekt men er lering uit.

 

REACTIES

mike: oneens

belachelijk ik wil naar het gemeentehuis wanneer ik dat wil, dat ik desnoods in de rij moet staan neem ik dan wel voor lief. ik weet vaak niet hoe laat ik thuis ben van werk,ben ik eens eerder terug van werk moet ik zo binnen kunnen lopen.

Geef uw reactie.

Els: oneens

Wij hebben hier ook aan mee moeten betalen. Als je iets moet verlengen wat niet tydrovend is hoef je eigenliik geen afspraak te maken.

Geef uw reactie.

herman: oneens

Dit huis is er voor ons allen en door ons allen betaald. Geen afspraak tenzij het een tijdrovende zaak betreft ( praktisch voor burger als ambtenaar). Raad; fluit het college terug met deze dwaze maatregel. Dit slaat werkelijk nergens op. Straks ook afspraak bij Bieb etc.....?

Geef uw reactie.

Twan: oneens

Totaal niet met eens, gemeentehuis moet ten alle tijden toegankelijk zijn op de openingstijden voor de meeste zaken, echter voor zaken die veel tijd vergen is een afspraak misschien wel verstandig.

Geef uw reactie.

holiday: eens

Afspraak maken is wel zo makkelijk, je bent snel aan de beurt, geen overvolle wachtrij meer, echter de afspraak maken is niet zo makkelijk, had een afspraak, kwam op het gemeentehuis, bleek de afspraak er niet te zijn, foutje in het systeem daar, werd echter wel netjes en vriendelijk geholpen.

Geef uw reactie.

Marie-Anne: oneens

Het gemeentehuis moet toegankelijk zijn voor de mensen uit de gemeente. Vaste openingstijden zijn daarbij praktisch en servicegericht. Verder kan ik me voorstellen dat er voor bepaalde zaken wel afspraken ingepland moeten worden maar wel dagelijkse openstelling voor algemene zaken.

Geef uw reactie.

Matt: oneens

Je moet er ook zo binnen kunnen lopen en bepaalde zkaen regelen.

Geef uw reactie.

Piet: eens

wat is er fijner dan thuis op je gemak een afspraak maken en dan naar het gemeentehuis te gaan op de door jou gemaakte afspraak, weg lange wachttijden

Geef uw reactie.

anny: oneens

Een gemeentehuis is er voor de burgers zij moeten hier terecht kunnen met of zonder afspraak je moet kunnen kiezen

Geef uw reactie.

ans: oneens

dat vind ik geen dienstverlening. voor meldingen van allerlei zaken kun je onmogelijk eerst een afspraak maken.

Geef uw reactie.

willem: oneens

Het gaat niet altijd om een rijbewijs of paspoort. Vaak heb je voor een bepaald onderwerp waar je mede bezig bent direct of snel informatie of inzage in gegevens nodig. Dan eerst afspraak maken voor volgende dag of nog later ? Dacht het niet ! Overigens: het viel mij al meerdere malen op dat als je binnenkomt voor een afspraak dat er bijna geen burger in de grote, lege hal zit of geholpen wortdt. Wel personeel in aantal balies die op het oog zitten te niksen. De nu te grote, vaak lege hal wellicht beter te benutten als personeelsrestaurant ?? Stinkt, sorry ruikt het niet zo in de raadzaal. Overigens ving ik discussie van ambtenaren op hoe mensen die geen afspraak hadden geweerd zouden kunnen worden ! Hoezo klantvriendelijk ?

Geef uw reactie.

Katrien: oneens

Ik vind dit afsprakenbesluit ZEER klantonvriendelijk, controlerend en dus zeer onprettig. En ik vraag me af hoeveel moeite ouderen en buitenlanders hiermee hebben.

Geef uw reactie.

Theo: oneens

Je mag toch wel service en flexibiliteit verwachten, van onze gemeente ambtenaren.

Geef uw reactie.

Marian.: eens

Als eerste wil ik kwijt dat ik de stellingen niet duidelijk vind. Waar ben ik het nu mee eens? Dat de gemeente alleen op afspraak haar deuren opent? Dat is toch een feit! Zet dan als stelling of ik hier blij mee ben. Nou nee. Ik ben van mening dat het wijzer is als de gemeente beide mogelijkheden blijft gebruiken maar burgers duidelijk maakt dat een telefoontje soms veel gemakkelijker voor de burger is. Laat de beslissing dus bij de burger.

Geef uw reactie.

Zuinige Hans: oneens

Zelfs met begrip vanwege het feit dat er ook op het gemeentehuis moet worden bezuinigd snap ik echt niet dat hiervoor gekozen is. Het lijkt mij moeilijk om de kosten en te behalen besparingen vast te stellen. De kosten om de inwoners van Venray op een klantvriendelijke manier te helpen met hun problemen zijn in ieder geval vele malen lager dan de 27 miljoen euro waarvan alleen de ambtenaren in hun riante omgeving profiteren. Men moet zich collectief schamen daar aan de Raadhuisstraat.

Geef uw reactie.

Anna: oneens

Het gemeentehuis is het huis van en voor de gemeente, onze gemeenschap van inwoners van Venray. Hoezo kan ik niet binnen in mijn eigen huis??

Geef uw reactie.

Bram: oneens

Beide moet kunnen, immers niet iedereen beschikt over internet en de relatieve wachttijd duurt nu langer omdat het afhankelijk van je werk het een aantal dagen kan duren voordat je terecht kunt en als je dan een paspoort of rijbewijs wilt aanvragen je nog eens een week moet wachten voordat je het document in handen hebt. voorheen kon je op bepaalde tijdstippen binnenlopen, wachttijden nam men voor lief en een week later had je je document in handen.

Geef uw reactie.

Wimmie: oneens

Het beste is en op afspraak te werken en een vrije inloop te hebben. Voor de ambtenaren werkt het prettiger, maar een gemeente is er ook voor de burger. Zo vaak hoef je niet op het gemeentehuis te komen, dus een keer iets langer wachten is geen probleem. Voor de ambtenaren en voor mensen, die graag op afspraak werken is het prima, maar probeer ook de mensen te helpen, die zonder afspraak binnenkomen. Wegsturen is immers niet klantvriendelijk. Het verhaal heeft dus 2 kanten.

Geef uw reactie.

Jan Selders: eens

Ik heb een week geleden mijn rijbewijs besteld en werd keurig op de afgesproken tijd geholpen. Bij het ophalen van het rijbewijs was zelfs een afspraak maken niet nodig: ik kon meteen terecht en was met een paar minuten weer buiten. Dit was mogelijk door een uiterst behulpzame receptie. Wat mij betreft dus alle lof voor deze regel. Voor mensen die geen internet hebben is ook gezorgd; ze kunnen telefonisch die afspraak maken.

Geef uw reactie.

Jaap Jansen: oneens

Ik denk dat werken volgens afspaak positief werkt voor in tijd duidelijk af te bakenen activiteiten. Wordt de tijdspanne overschreden dan heeft de volgende klant een probleem, die heeft immers zijn werkverzuim afgesteld op de gemaakte afspraak. Wordt de vraag sneller afgehandeld dan voorzien zit de betrokken ambtenaar te nietsnutten tot het tijdstip van de volgende afspraak. Waar zit hier de besparing? De gemeente moet maximaal bereikbaar zijn voor haar burgers. Dus een mix van beide systemen, afspraak en open balie (voor de eenvoudige handelingen zoals paspoort of rijbewijs) is naar mijn mening de beste optie. De keus van de klant voor de balie dient overigens, als ontmoedigingsbeleid, niet direct vertaald te worden in lange wachttijden!

Geef uw reactie.

inwoner van Venray: oneens

Burgeronvriendelijk het is dan geen openbare ruimte meer waar we zo naar binnen kunnen lopen. Alles MÓET voortaan via computer of telefoon nog even en de telefoon valt ook weg. Waar blijft het klant briendelijk gebaar.

Geef uw reactie.

Boy: oneens

Het Gemeentehuis zou gewoon open moeten zijn voor iedereen én tegelijkertijd ook de mogelijkheid moeten beiden om een afspraak te kunnen maken. Op deze manier kan je rekening houden met mensen die werken én met mensen die gewoon binnen willen lopen wanneer het hen uitkomt!

Geef uw reactie.

Martin: oneens

Dit past niet bij een openbare/ publiekrechtelijke instelling! Grote beperking voor de burger.

Geef uw reactie.

M.A.Buijnsters: oneens

De entree tot het gemeentehuis en haar diensten dient zeer laagdrempelig te zijn voor haar burgers. Een systeem van bezoek alleen op afspraak past daar in mijn ogen niet bij. daarnaast heb ik het systeem met nummertjes nooit als probleem ervaren en is daarnaast relatief goedkoop in vergelijking met een systeem waarbij afspraken ingepepland moeten worden.

Geef uw reactie.

w. van meurs: oneens

Nog veel oudere mensen hebben geen internet en bij een telefonische afspraak moet je dan speciaal voor die afspraak naar het gemeentehuis, terwijl je anders zelf je tijdsindeling kan maken. Een (redelijke) wachttijd is voor de meeste mensen geen probleem; indien dit wel het geval dan kan je zo wie zo een afspraak van te voren maken.

Geef uw reactie.

P.J.P. van der Werf.: eens

Deze digitale begeleiding voor een te maken afspraak heeft een dubbele zijde. Wanneer deze op de juiste manier bevestigd wordt en rekening wordt gehouden met de mate van acuutheid van deze afspraak dan zal een goede doorstroming tot de mogelijkheden behoren. Maar een grote maar is op zijn plek. Het ambtelijke apparaat staat nog steeds bekend als datum verdoezelend en die tendens doet dit systeem hoogstwaarschijnlijk mislukken. Waarvan acte.

Geef uw reactie.

W.Fischer: oneens

Dus,de Gemeente Venray gaat er van uit,dat iedereen met Internet werkt!? En,als dit Klantonvriendelijk Plan toch doorgaat,worden zeker de Gemeentebelastingen drastisch verlaagd!? Ik hoop dan ook,dat de Deuren van het Gemeentehuis gewoon voor iedereen openblijven, en iedereen,zoals het hoort,gewoon geholpen wordt!

Geef uw reactie.

Cees: oneens

De wachttijden zijn voor de meeste mensen geen probleem. Het feit dat zij, wanneer het hun uitkomt, naar het gemeentehuis kunnen gaan weegt zwaarder. Dit systeem werpt alleen maar een drempel op. Zit niemand op te wachten.

Geef uw reactie.

M. Peeters: oneens

Het binnenlopen en je dingetjes te kunnen doen is milieu briendelijk en kosten besparend. Als mensen van ver buiten het centrum, Kerkdorpen dus, ongepland in het centrum komen is onaangekondigd dan even e.e.a. regelen. Dit is zo maar een voorval wat kán gebeuren. Het is m.i.z. toch té ver gezocht dat je voor een onnozele handeling afspraken moet maken.

Geef uw reactie.

hij: oneens

De door de gemeente gehanteerde argumentatie is niet steekhoudend. De voordeur van het huis van de gemeenschap moet altijd gastvrij open staan ! Bovendien moet je, ook nadat je tevoren een afspraak hebt gemaakt, nog steeds een volgnummer trekken en op je beurt wachten. Hoezo verbetering ?

Geef uw reactie.

Pim : eens

Prima veel efficienter en geen rondhangende ambtenaren die zitten te wachten of er iemand komt.

Geef uw reactie.

ikke: oneens

Als je toevallig in het dorp bent, moet je ook zo het dure gemeentehuis binnen kunnen lopen.

Geef uw reactie.

René Lenards Venray: eens

Alleen op afspraak is een goede zaak voor afspraken waar men ook tijd voor moet uittrekken. Maar het moet ook mogelijk blijven om zonder afspraak binnen te lopen. Als je dan niet direct geholpen kan worden om welke reden dan ook dan heb je daarvoor gekozen.

Geef uw reactie.

Antoine: oneens

Fijn dat ik een gerichte afspraak kan maken voor een bekende vraag. Jammer dat ik niet gewoon mag binnenlopen om daar al doende mijn vraag te bepalen.

Geef uw reactie.

Hans ten Berge: eens

Lijkt me de moeite waard om te proberen. Even een afspraak maken op een tijd die je schikt en dan natuurlijk geen wachttijd. Tijden veranderen en werkwijzen veranderen mee. Werkt het niet dan kunnen we altijd nog terug.

Geef uw reactie.

Dorothe van Oyen: oneens

dit gebouw is een openbaar gebouw. Dus open voor iedereen en niet alleen open op afspraak.

Geef uw reactie.

H Peeters: oneens

Het is een openbaar gebouw en de werkplek van ........ Je schept met "op afspraak" een onnodige afstand tot de burger. Natuurlijk weer om ons "nog beter van dienst te kunnen zijn" . De zoveelste effciënte operatie. Gewoon de balie open ..................tuurlijk eerst een nummertje trekken .....en waarmee kan ik U van dienst zijn !!!!!!!!!!!!

Geef uw reactie.

p.hasselt: oneens

ik vind het jammer dat men alleen via de website aan gemelt kan worden maar bellen in zon geval lijkt men dan slimmer

Geef uw reactie.

Pieter: eens

Handig, veel minder wachttijden.

Geef uw reactie.

Petra Janssen: eens

Afspraak kan ook telefonisch worden gemaakt. Je weet wat je eventueel moet meenemen, hoeft niet te wachten en wordt gericht (met maatwerk) geholpen. Even wennen, maar dan wordt je ook snel en goed geholpen.

Geef uw reactie.

JB: oneens

Het maken van een afspraak voor wat meer ingewikkelde zaken is een prima idee.(b.v. bespreken bestemmingsplan, mogelijkheden bouwen etc.) meestal duurt een dergelijk gesprek ook langer. Voor de "normale"zaken zoals rijbewijs , paspoort e.d. moet het mogelijk zijn om zonder afspraak binnen te lopen en aan te vragen. Het kan dan voorkomen dat men dan wat langer moet wachten maar hetzij zo. Daarbij moet de gemeente zich realiseren dat niet iedereen een computer heeft en ook niet wil bellen.

Geef uw reactie.

Ria: oneens

Het toppunt van klantonvriendelijkheid.Ten eerste heeft niet iedereen een computer en ten tweede is het voor ouderen al helamaal afstotend.Ik dacht dat een gemeentehuis een huis ten behoeve van de gemeenschap was maar het lijkt nu meer op een onneembare veste op deze manier.Maar ja dat maakt niet zoveel uit zolang de burger het maar betaald heeft.Toch?

Geef uw reactie.

Peter: oneens

Ik denk dat op afspaak werken een prima zaak is. Maar dat binnenlopen hiermee onmogelijk is geworden vind ik heel jammer. Gemeente moet maximaal bereikbaar zijn voor haar klanten, de burgers. Dus niet of op afspraak , of open balie maar allebei. Kies je voor open loket dan loop je het risico op lange wachttijd!

Geef uw reactie.

Sjaak van Osch.: oneens

Het Gemeentehuis is een huis van ons allemaal. Een leestafel, met de meest courante dag en weekbladen zorgt ervoor dat wij als burgers ons betrokken voelen bij het werk hetgeen daar door onze mensen wordt verricht. In die ruimte hoeven wij toch niemand lastig te vallen? Een koffie automaat zou niet mistaan.

Geef uw reactie.

Rick: eens

Dan verloopt alles een stuk vlotter en beter. Geen wachtrij meer hopelijk.

Geef uw reactie.

Jan: oneens

Begrijpelijke stap, maar niet vriendelijk richting de mensen die niet zo bij de tijd/digitale middelen zijn.

Geef uw reactie.

ria: oneens

Arrogantie ten top, het personeel zit er toch, je maakt me niet wijs dat er bij de gemeente zo op het personeel bezuinigd is dat deze maatregel nodig is, geef de mensen de mogelijkheid om te kiezen, of voor een afspraak of zo binnen te lopen, maar sla niet meteen de deur in iemands neus dicht met zulk een belachelijke regeling.Dus je mag niet zo maar gaan kijken waar de gemeente ons geld aan verspild heeft, ha, ha, ha.

Geef uw reactie.

Jeanne Funcken: oneens

Klantvriendelijk is het niet en het personeel zit er toch voor. Daarbij niet iedereen heeft een computer om een afspraak te maken en de ouderen worden al weer met iets opgezadeld. VENRAY IS VOOR MIJ ECHT NIET DE MOOISTE BINNENSTAD

Geef uw reactie.

Janneman: eens

Volgens mijn eigen ervaring werkte het systeem prima: efficient, geen lange wachttijden en klantvriendelijk. Wel even bellen of op internet. Geen probleem toch?

Geef uw reactie.

Isa: oneens

Te gek voor woorden. Zoveel miljoenen voor een gebouw waar zaken gedaan worden die op afspraak ook gewoon in een kantoor afgehandeld kunnen worden. Je maakt mij zelfs niet eens wijs dat ik dadelijk na afspraak toch niet gewoon op dat stoeltje zit te wachten op mijn beurt . Venray laat op deze manier ,voor de zoveelste keer ,zien dat ze niet met gemeenschapsgeld om kunnen gaan.

Geef uw reactie.

Paula: oneens

Gemeentehuis is en blijft een openbaar gebouw bekostigd door de burgers moet daarom vrij toegankelijk zijn wanneer het de burger uitkomt en niet wanneer het de ambtenaren uitkomt.

Geef uw reactie.

Ramon: eens

Geen wachttijden meer en een afspraak is zo gemaakt via internet!

Geef uw reactie.

Hennie: oneens

Op deze manier wordt de afstand naar de burgers nog groter. Misschien is het wel een optie om de mensen die een afspraak gemaakt hebben een gratis uitrijkaartje voor de parkeerautomaat te geven.

Geef uw reactie.

Anita: oneens

Omdat het gemeentehuis een openbaar gebouw is en je er op bepaalde tijden binnen moet kunnen lopen met vragen.

Geef uw reactie.

M Verstegen: eens

Alles werkt tegenwoordig op afspraak! Lange wachttijden zijn dus nu verleden tijd! Dat scheelt ook weer in het betaald parkeren! Hier wordt de burger dus een voordeeltje gegund!

Geef uw reactie.

Elisa: oneens

Belachelijk deze regel, het gemeentehuis is het hart van de gemeenschap en dient gewoon vrij toegankelijk te zijn voor iedereen, zonder afspraak!! Het gemeentehuis is voor de zoveelste keer verbouwd voor heel veel geld en waarvoor dan????

Geef uw reactie.

Annemie: oneens

De werkende mens verplichten vrij te nemen om zaken te regelen op het gemeentehuis. Dat kan in deze tijd zeker niet, er werken mensen genoeg, dus juist meer vrije openingstijden

Geef uw reactie.

Wim Sijbers: oneens

Je moet te aller tijden bij de gemeente terecht kunnen. Een gemeentehuis verbouwen voor 25 miljoen en dan nog mensen weigeren binnen te komen. Het lijkt de kerk wel. God zij, kom tot mij wanneer je wil, mijn deur staat altijd open. Dat is al niet meer. Nu zal de burgermeester volgen met, ook bij mij bent U altijd welkom, maar maak wel even een afspraak, dan kom ik ook.

Geef uw reactie.

Met de opening van het gerenoveerde gemeentehuis wordt het voor de Venrayse burgers onmogelijk om onaangekondigd binnen te stappen.

Er wordt van iedereen verwacht dat je vooraf thuis, achter de computer via de website van de gemeente of via de telefoon, een afspraak maakt.
Navraag bij ambtenaren van het gemeentehuis leert dat men hiervoor......

Lees verder