ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De mening van wethouder Loonen

woensdag, 06 januari 2016 12:12 De mening van wethouder Loonen

“De Parkeergarage moet een nieuwe bestemming krijgen!”

Ik ben het niet met deze stelling eens. Daar zijn een aantal redenen voor aan te voeren.


1. De parkeercapaciteit van de garage is nodig om te voldoen aan de behoefte aan parkeren in Venray. Als dit aanbod wegvalt dan ontstaat er een tekort in het aantal benodigde parkeerplaatsen. Temeer deze parkeerplaats dicht tegen het centrum aanligt en als voorziening ook nog een heel mooie functionaliteit betreft (ondergronds).


2. De parkeergarage is relatief nieuw en functioneel ingericht. Om deze geschikt te maken voor andere functies zijn er investeringen nodig en is er tevens sprake van een desinvestering. Deze kapitaalsvernietiging is niet wenselijk.


3. Het centrum van Venray is met haar ruime opzet en beschikbaarheid van pleinen en openbare ruimte meer dan geschikt om een aantal evenementen te organiseren of activiteiten te huisvesten. Beter is het deze bestaande ruimte in te zetten dan een bestaande functionele ruimte om te bouwen.


4. Momenteel is er sprake van leegstand in bestaande panden in het centrum. Het vergroten van het aanbod van “winkelruimte”door het aanpassen van de parkeergarage maakt dat probleem groter. Dat is geen wenselijke ontwikkeling.


Samengevat is het idee om nieuwe functionaliteiten en activiteiten toe te voegen in het centrum een heel goed idee. Dat vergroot de aantrekkingskracht van ons mooie centrum en geeft ook meer reuring en beleving. Dat zijn zaken die we allen graag willen. Echter het is om bovenstaande vier redenen niet gewenst en noodzakelijk de bestaande parkeergarage daarvoor in te zetten. Het centrum van Venray beschikt over voldoende ruimte om dat op een andere manier in te vullen!

Jan Loonen, Wethouder Economie Gemeente Venray.