ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De kerkdorpen zijn geen Kerkdorpen meer

donderdag, 04 oktober 2012 17:50 De kerkdorpen zijn geen Kerkdorpen meer

De kerken in onze kerkdorpen.

In September heeft u uw mening kunnen geven op de site van Burgers van Venray over de kerken in de kerkdorpen.
De stelling was : Onze kerkdorpen zijn straks geen Kerkdorpen meer.
De bedoeling was met deze prikkelende stelling uw mening te peilen over het feit dat in de toekomst er misschien kerkgebouwen buiten gebruik zouden worden gesteld.
Als het dan zover zou komen, wat zou dan het hergebruik van die kerk kunnen zijn.
En als er geen hergebruik mogelijk is, moet dat gebouw dan worden gesloopt ?
De stuurgroep van deze onafhankelijke site heeft met het poneren van deze stelling ook willen bereiken dat juist de inwoners van de kerkdorpen zouden reageren, temeer omdat deze stelling met hun kerkdorp te maken heeft.
Helaas is het aantal reacties beperkt gebleven. Blijkbaar leeft dit scenario van de toekomst (nog) niet bij iedereen.
De meningen van degenen die wél op de stelling reageerden, waren gelijkelijk verdeeld Het aantal uitgebrachte stemmen “eens “(51 %) of “oneens” (49 %) geeft aan dat de meningen echt verdeeld zijn.
Miranda schrijft : 
De aanwezigheid van een kerk maakte het vroeger een kerkdorp. Nu is het vooral de gemeenschap en het verenigingsleven. Zorgelijk is wel de verloedering van de kerkdorpen. Eigen jeugd kan er vaak niet meer blijven door de woningsituatie in zo'n dorp. Venray is ze volgens mij liever kwijt dan rijk. We worden gewoon een woonwijk.
Wim beschrijft de leefbaarheid in een kerkdorp :
Dorpen zijn nooit geheel zelfvoorzienend geweest. Men was voor niet alledaagse zaken aangewezen op de centrum plaats. Dat is zo en dat zal zo blijven. Men zal altijd een bepaalde 'kern' behouden, maar dat is dan niet meer een kerk en het gebouw. De achterliggende discussie gaat in deze stelling vooral over de leefbaarheid van onze kerkdorpen. Ik ben van mening dat leefbaarheid niets met gebouwen en/of voorzieningen te maken heeft. Het gaat hierbij vooral over mensen en of die mensen elkaar blijven uitnodigen en opzoeken om in gezamenlijkheid activiteiten te ondernemen. Dat bepaalt volgens mij of een dorp een kerkdorp of een Kerkdorp is.
Peter Teeuwen bekijkt het vanuit een historisch perspectief :
In sommige kerkdorpen is de kerk al lang niet meer het hart van het dorp. Ik vind dat de naam kerkdorp wel moet blijven vanuit historisch oogpunt. Als de kerk van Rome het gebouw niet meer kan onderhouden en er geen alternatieve bestemming gevonden kan worden is het aan de mensen in het dorp wat zij er mee willen doen. Hun voorvaderen hebben de kerk ooit gebouwd en gefinancierd. Als zij deze "last" niet willen of kunnen opbrengen, zal het gebouw verkommeren en tot ruïne worden. Maar zolang er mensen wonen is er hoop en zal het een kerkdorp blijven!!
 

REACTIES

Jacobs: oneens

een kerkdorp is een gemeenschap van mensen die al of niet op een bepaalde manier gelovig zijn en de kerk steeds minder de bindende factor is en niet meer de wet voorlaat schrijven door behoudende gelovigen maar door gemeenschapelijke doelen .

Geef uw reactie.

Elise: oneens

kerken hebben geen functie meer...we mogen meegaan in een Nieuwe Tijds-energie,waarin Zelf Bewust-Zijn en eigen verantwoording een grotere plek mag innemen. En dat we daardoor dan geen kerkdorp meer zijn dat is dan een feit..we zijn dan gewoon een dorp Dat is dan de verandering die er dan is..en dat is goed !

Geef uw reactie.

Guusje Rutten: oneens

Dikke bullshit

Geef uw reactie.

p.hasselt: eens

onze kerk dorpen moeten blijven bestaan want venray is en blijft een dorp

Geef uw reactie.

P J T M Jansen: eens

De Kerken Heb Je in Venray nog slecht 2 oke Nu komt het er gaan steeds minder Jongeren naar de kerk of Lievergezegt GEEN je Heb ook in Venray 1 moskee Minamaal Het geloof draait zich om Niks op tegen ook betreft het uitgaans leven van de Jongeren 80% gaat naar EINDHOVEN of de BDR Nu met de ressiezie Worden ook minder aankpen gedaan de 25% btw liegt er niet om dus je krijgt geegstaande winkels Ik vindt Venray zelf nog een Dorp Heeft geen stads rechten Van de Kerkdorpen paaken ze de Bus en Gaan naar Eindhoven of de BDR bv Duisburg om te wikelen Veel goedkoper Thoch

Geef uw reactie.

Peter Teeuwen: eens

In sommige kerkdorpen is de kerk het hart van het dorp al lang niet meer. Ik vind dat de naam kerkdorp wel moet blijven vanuit historisch oogpunt. Als de kerk van Rome het gebouw niet meer kan onderhouden en er geen alternatieve bestemming gevonden kan worden is het aan de mensen in het dorp wat zij er mee willen doen. Hun voorvaderen hebben de kerk ooit gebouwd en gefinancierd. Als zij deze "last" niet willen of kunnen opbrengen, zal het gebouw verkommeren en tot ruine worden. Maar zolang er mensen wonen is er hoop en zal het een kerkdorp blijven!!

Geef uw reactie.

Ine: oneens

De meeste kerkdorpen rondom Venray vormen een heel hechte gemeenschap. Het verenigingsleven bloeit en de inwoners, zeker degenen die er geboren zijn voelen zich geen Venrayers maar ... vul maar in. Dit is niet afhankelijk van de aanwezigheid van een fysiek kerkgebouw

Geef uw reactie.

Rick: eens

Het woord kerkdorp zegt het eigenlijk al. Het is een dorp met als hart een kerk. Dat zijn de kerkdorpen van Venray straks niet meer. Het begint naar mijn aanzien steeds meer op een grote stad te lijken.

Geef uw reactie.

Joos: eens

Met de groei van Venray zijn sommige kerkdorpen al een soort wijk van Venray geworden. Voor Leunen, Oostrum en enigszins Heide en Merselo geldt dat al. Wijken in de steden dragen ook meestal de naam van het vroegere dorp. Als wordt overwogen om de kerk in een dorp te sluiten en het hergebruik van het gebouw te bepalen, blijft die kerk een historische plaats binnen die gemeenschap. De naam kerkdorp zal in de toekomst zonder Kerk dan veranderen in wijk of gewoon dorp.

Geef uw reactie.

wim sijbers: oneens

Elk kerkdorp blijft zijn eigen indentiteit behouden,daar is geen kerk voor nodig. De jeugd van elk kerkdorp zal dat wel moeten omarmen.

Geef uw reactie.

JB: oneens

Ben het volledig eens met Jules. Ook als er onverhoopt in de toekomst geen kerk meer zal zijn blijft een kerkdorp "een eigen gemeenschap" met tal van verenigingsactiviteiten voor jong en oud.

Geef uw reactie.

Pim: eens

Tja we moeten helaas constateren dat er steeds meer kerkgebouwen aan de eredienst worden onttrokken. De ontkerkeling zet overal door ook niet alleen bij de katholieken maar ook bij de protestanten. In tijden van crisis trok meestal het kerkbezoek weer aan. Helaas is dat dit keer niet het geval. Of hebben we geen echte crisis ???

Geef uw reactie.

Van oudsher bestaan de kerkdorpen in de omgeving van de gemeente Venray. In vroegere tijden was de aanwezigheid van een kerkgebouw in elk dorp vanzelfsprekend en vormde de centrale plek waaromheen dat dorp zich uitbreidde. De kerk had een centrale plaats in de gemeenschap van waaruit de locale pastoor, soms zelfs met kapelaans, de religieuze......

Lees verder