ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Burgemeester Hans Gilissen

woensdag, 04 maart 2015 12:00 Burgemeester Hans Gilissen

DE LANDELIJKE POLITIEK OVERSCHADUWT (OF ONTWRICHT) HET PROVINCIALE BELANG

Ik denk dat het wel meevalt en dat we het niet erger moeten maken dan dat het is. Enerzijds heb ik het sterke gevoel dat heel veel mensen zich in hun stemgedrag wel degelijk laten leiden door wat ze op provinciaal niveau belangrijk vinden. En voor zover de landelijke politiek in hun stemgedrag een rol speelt, is dat tot op zekere hoogte niet schokkend en zelfs ook logisch. In ons staatsrechtelijk bestel is het nou eenmaal zo geregeld dat de provinciale volksvertegenwoordigers de samenstelling van de Eerste Kamer bepalen. En dus is het volstrekt begrijpelijk dat we daar in ons stemgedrag rekening mee houden.
En dat de landelijke media de provinciale verkiezingen naar landelijk niveau tillen, is eveneens logisch en voor de hand liggend. Ik zie dat accent bij de regionale en lokale media echt wat genuanceerder. Uiteindelijk is het natuurlijk de kiezer zelf die bepaalt door welke drijfveer hij of zij zich laat sturen. Gelukkig maar.

J.J.P.M. (Hans) Gilissen, burgemeester.