ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Doet uw mening er werkelijk wat toe?

donderdag, 07 juni 2012 18:00 Doet uw mening er werkelijk wat toe?

“Burgers van Venray” ziet het nog wel zitten.

 

Gedurende de maand Juni heeft men op de website Burgers van Venray kunnen reageren op de stelling of die website al dan niet in een behoefte voorziet.

Hoewel het aantal personen dat zijn of haar mening gaf erg beperkt was, kan op grond van die reacties wel worden geconcludeerd dat een grote meerderheid van 92 % van mening is dat de site moet blijven bestaan.  Opvallend is dat niemand van de 8 %  “oneens” stemmers een motivatie ervan heeft vermeld.

 

De groep vrijwilligers die op de site elke maand een stelling voorleggen aan de inwoners van Venray, vindt vooral de inhoud van de thans gegeven motivaties hoopgevend.

Enkele gegeven motivaties zijn:

-       de stellingen geven aan wat er leeft in Venray

-       inwoners kunnen waardevolle suggesties aandragen

-       er is geen alternatief om je mening te geven.

Louis is van mening dat de site niet mag verdwijnen maar zelfs moet worden uitgebouwd.

Joos vindt dat de site meer bekend moet worden om effectief een mening van de Venrayse bevolking te krijgen.

Riet geeft aan dat iedereen die daar behoefte aan heeft in woorden kan aangeven wat er speelt en wat er veranderd moet worden in Venray.

De meest in het oog springende reactie is de mening van JanvanAb :

Iedereen heeft over van alles en nog wat een mening, vaak slecht onderbouwd. Deze website geeft bij een stelling terzake doende informatie over het hoe en waarom. Dat is nodig en waardevol om je mening te vormen. Vanuit die mening kun je dan waardevolle reacties aandragen, waarmee iedereen kan doen wat hij of zij wil. Hoe beter de suggestie, hoe meer kans op invloed.

 

Op basis van de reacties op deze en eerdere stellingen, vindt de stuurgroep van Burgers van Venray dat het een goede zaak is om door te gaan op de ingeslagen weg.

Om in de toekomst een nog grotere deelname te bereiken is het noodzakelijk dat de naamsbekendheid van “Burgers van Venray” toeneemt. Uw stem kan daaraan bijdragen en wordt gewaardeerd.

 

 

 

REACTIES

ria: eens

Dit is de enigste manier waarop je iets voor iedereen zichtbaar kunt maken, n.a.v. het taxi probleem is er toch iemand wakker geworden, misschien dat dat vaker gaat gebeuren dat er dan een oplossing voor gezocht gaat worden. We houden moed.

Geef uw reactie.

louis: eens

De site mag niet verdwijnen maar verder worden uitgebouwd

Geef uw reactie.

Josette: eens

Burgers kunnen met hun kennis en ideeën een concrete bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun woonomgeving.

Geef uw reactie.

Ad van Thiel: eens

Mening van de burgers is van belang bij politieke en maatschappelijke besluitvorming

Geef uw reactie.

Jo: eens

ik reageer op de stelling in Peel en Maas. Het fietsverbod in centrum Venray is onduidelijk

Geef uw reactie.

Harrie de G.: eens

Ik ben benieuwd of de politieke partijen deze website en reacties van de inwoners van Venray lezen. Ook al zeggen ze dat ze precies weten wat er leeft in Venray, dan nog kunnen ze lering trekken uit de uitgesproken meningen van onze plaatsgenoten. Blijf svp met deze site doorgaan vrijwilligers, want er is eigenlijk geen andere manier om in Venray je mening te kunnen geven

Geef uw reactie.

p.hasselt: eens

ik blijf wel nieusgierig maar we worden wel oud

Geef uw reactie.

Sjaak: eens

Het is alleen de vraag of de politieke partijen in Venray zich daadwerkelijk realiseren of denken te weten wat er leeft onder de inwoners van Venray waarvan zij geacht worden die te representeren. Misschien is deze website een middel om de stem des volks te raadplegen.

Geef uw reactie.

René Lenards: eens

Het is goed om de mening van de inwoners te peilen. Met de mening moet dan wel iets gedaan worden anders valt de site op termujn dood. Hou hem in leven en doe er wat mee

Geef uw reactie.

JanvanAb: eens

Iedereen heeft over van alles en nog wat een mening, vaak slecht onderbouwd. Deze site geeft bij een stelling terzake doende informatie over het hoe en waarom. Dat is nodig en waardevol om je mening te vormen. Vanuit die mening kun je dan "waardevolle suggesties" aandragen, waar ieder mee kan doen wat hij of zij wil. Hoe beter de suggestie, hoe meer kans op invloed.

Geef uw reactie.

joos: eens

De site moet meer bekend worden om effectief een mening van de Venrayse bevolking te krijgen

Geef uw reactie.

Twan: eens

Burgers worden zich beter bewust van wat er leeft en gaan zich een mening vormen.

Geef uw reactie.

Riet: eens

Deze site om je reactie te geven moet blijven! Compliment voor al die vrijwillers! Op deze manier kan ieder, die daar behoefte aan heeft, in woorden uitdrukken wat er speelt en veranderd moet gaan worden in Venray. Wel jammer dat de gemeente zich van deze oproepen weinig aan trekt. Zij moeten beter luisteren naar de burgers, want deze worden meestal niet serieus genomen!

Geef uw reactie.

anoniem: eens

Burger blijft beter betrokken bij zijn gemeente.

Geef uw reactie.

Erik: eens

Er kan meer gehaald worden uit de site. Meer actieve toenadering tot de politiek, meer frequente stellingen.

Geef uw reactie.