ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Doet uw mening er werkelijk wat toe?

donderdag, 07 juni 2012 18:00 Doet uw mening er werkelijk wat toe?

“Burgers van Venray” ziet het nog wel zitten.

 

Gedurende de maand Juni heeft men op de website Burgers van Venray kunnen reageren op de stelling of die website al dan niet in een behoefte voorziet.

Hoewel het aantal personen dat zijn of haar mening gaf erg beperkt was, kan op grond van die reacties wel worden geconcludeerd dat een grote meerderheid van 92 % van mening is dat de site moet blijven bestaan.  Opvallend is dat niemand van de 8 %  “oneens” stemmers een motivatie ervan heeft vermeld.

 

De groep vrijwilligers die op de site elke maand een stelling voorleggen aan de inwoners van Venray, vindt vooral de inhoud van de thans gegeven motivaties hoopgevend.

Enkele gegeven motivaties zijn:

-       de stellingen geven aan wat er leeft in Venray

-       inwoners kunnen waardevolle suggesties aandragen

-       er is geen alternatief om je mening te geven.

Louis is van mening dat de site niet mag verdwijnen maar zelfs moet worden uitgebouwd.

Joos vindt dat de site meer bekend moet worden om effectief een mening van de Venrayse bevolking te krijgen.

Riet geeft aan dat iedereen die daar behoefte aan heeft in woorden kan aangeven wat er speelt en wat er veranderd moet worden in Venray.

De meest in het oog springende reactie is de mening van JanvanAb :

Iedereen heeft over van alles en nog wat een mening, vaak slecht onderbouwd. Deze website geeft bij een stelling terzake doende informatie over het hoe en waarom. Dat is nodig en waardevol om je mening te vormen. Vanuit die mening kun je dan waardevolle reacties aandragen, waarmee iedereen kan doen wat hij of zij wil. Hoe beter de suggestie, hoe meer kans op invloed.

 

Op basis van de reacties op deze en eerdere stellingen, vindt de stuurgroep van Burgers van Venray dat het een goede zaak is om door te gaan op de ingeslagen weg.

Om in de toekomst een nog grotere deelname te bereiken is het noodzakelijk dat de naamsbekendheid van “Burgers van Venray” toeneemt. Uw stem kan daaraan bijdragen en wordt gewaardeerd.

 

 

 

REACTIES