ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Staatssecretaris van Rijn

woensdag, 07 januari 2015 09:00 Staatssecretaris van Rijn

Het standpunt van de Staatsecretaris van VWS is in dezen helder: mantelzorg is en kan niet worden verplicht. De onderlinge betrokkenheid tussen mensen maakt dat mensen beginnen met mantelzorg verlenen.

Het past bij uitgangspunt Hervorming Langdurige Zorg en ook Wmo 2015 dat er wordt gekeken naar wat mensen zelf kunnen doen en wat hun omgeving kan en wil doen. Vervolgens past het bij de rol van de gemeenten en ook de zorgprofessionals om mantelzorgers te ondersteunen zodat ze hun zorgtaken goed kunnen vervullen, om met de mantelzorgers samen te werken en daarbij het welbevinden van de cliënt centraal te stellen. Verder valt hierover niet veel te stellen vanuit het ministerie van VWS bij deze specifieke stelling. Of mensen mantelzorg wel of niet voor hun naasten willen/ kunnen doen, is een vraag die allereerst bij mensen zelf ligt. Daar kunnen wij van het ministerie van VWS niet veel aan bijdragen. Anders dan bovenstaand bepaalde uitgangspunten benoemen maar daar vult u geen artikel mee.

Graag verwijs ik u ook naar de site van de Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg, hier is veel informatie te vinden over mantelzorg en voor mantelzorgers.