ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

standpunt van de gemeente

woensdag, 04 februari 2015 10:00 standpunt van de gemeente

Stelling: ”Ik wil ook in Venray 2 uur gratis kunnen parkeren”

Een aantrekkelijke stelling, maar ook een stelling die niet helemaal klopt want gratis parkeren bestaat niet. Voor niets gaat de zon op. Parkeren kost geld: beheer en onderhoud van parkeerterreinen, bewegwijzering en in het geval van Venray ook parkeerinstallaties en toezicht. De vraag is wie dat betaalt en hoe het betaald wordt. En op die vraag wil het gemeentebestuur de komende maanden samen met alle betrokkenen een antwoord zoeken. We starten een discussie over een nieuw parkeerbeleid waarbij we op voorhand geen enkele uitkomst uitsluiten. Alles tussen gratis parkeren en niets veranderen is mogelijk. Mits de maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn natuurlijk.

Sinds 1992 kennen we in Venray betaald parkeren. We hebben het ingevoerd om het parkeren te reguleren. Dat was nodig. De winkels in het centrum trokken steeds meer publiek en de bezoekers wilden graag vlakbij het centrum parkeren. Via betaald parkeren konden we de schaarse parkeerruimte verdelen. Inmiddels zijn we 23 jaar verder en het betaald parkeren reguleert het parkeren nog steeds naar tevredenheid. Maar de omstandigheden zijn veranderd. We zitten nog steeds in een economische crisis. Denk ook aan de opmars van internetwinkels. Ook in Venray merken we dat met toegenomen leegstand en stagnerende parkeeropbrengsten.

We begrijpen dus heel goed dat ondernemers vragen om afschaffing van betaald parkeren of om een andere vorm van regulering. Zoals bijvoorbeeld 2 uur gratis parkeren of een blauwe zone met parkeerschijf. Omliggende plaatsen als Horst en Boxmeer worden dikwijls als voorbeelden genoemd. Maar ook in Horst, Boxmeer of Panningen is parkeren niet gratis.

En parkeren in Venray is geen melkkoe. We hebben afgesproken dat alle inkomsten die met betaald parkeren binnenkomen alleen aan de kosten van parkeren worden besteed, zonder winst te maken. Zo wordt de in 2009 gebouwde parkeergarage Gouden Leeuw jaarlijks betaald uit de parkeeropbrengsten. Als parkeren gratis wordt (mét of zonder parkeerschijf) of je maakt de eerste twee uur gratis, dan moeten deze jaarlijkse kosten nog steeds betaald worden. De vraag is door wie. Bovendien moeten er mensen zijn die de parkeerschijven controleren. Die parkeerwachters moeten betaald worden. Zonder parkeerhandhaving verslapt het gedrag en worden parkeerplaatsen nog steeds bezet door mensen waarvoor ze eigenlijk niet bedoeld zijn. De parkeerwachters die je hiervoor nodig hebt worden nu betaald uit de parkeeropbrengsten. Opnieuw de vraag: door wie straks?

Met andere woorden, de gemeente Venray staat open voor alle maatregelen die het functioneren van het centrum kunnen bevorderen. Regulering blijft echter belangrijk, en de vraag wie de doorlopende kosten betaalt moet beantwoord worden. Dat is waar we in overleg met de gemeenteraad en alle belanghebbenden uit het centrum op inzetten bij de actualisatie van het parkeerbeleid. Voor de zomer willen we de gesprekken afgerond hebben en neemt de gemeenteraad een besluit over een nieuw parkeerbeleid.


Roel van den Bekerom | verkeerskundige | Gemeente Venray