ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

ingezonden artikel in Peel en Maas

woensdag, 03 december 2014 12:00 ingezonden artikel in Peel en Maas

 Vrijdagmiddag14 november zag ik merktekens op een negental Zomereiken op de Spraelandweg in Oostrum. Ik realiseerde mij dat dit wel eens een aantal van de 850 bomen konden zijn die de gemeente Venray wil kappen. Nieuwsgierig bekeek ik deze prachtige inlandse eiken met een omtrek van zo'n twee meter. Ik kon niet ontdekken wat de kap van deze bomen kon rechtvaardigen. Kerngezond, misschien iets schever of een extra tak in de kroon, verder slechts zeer gezonde bomen. Ik was behoorlijk verontwaardigd en besloot mijn onderzoek uit te breiden naar andere te verwijderen bomen. Ik kwam uit bij Oirlo. "Rotven"; 15 te kappen inlandse eiken met een omtrek van 2 meter  en  "Oirlose heide"waar maar liefst 60 inlandse eiken  gekapt zullen worden, met een omtrek van ruim 2 meter. In het Rotven zijn van de 15 bomen er 4 tot 5 minder vitaal . Ik begrijp  de noodzaak van kap. De andere 10 zijn echter kerngezond. Er is daar geen sprake van opduwing van asfalt. Bij de Oirlose heide was het nog erger. Van de 60 bomen is er werkelijk geen een waar ik van zou zeggen die moet eruit.

Prachtige bomen. Tussen de zeventig en tachtig jaar oud. Geen sprake van opdrukking van asfalt. Goed gezond en niet afwijkend van de overige bomen.
 
Al deze bomen waar we het momenteel over hebben staan in lanen die van groot belang zijn voor de oriëntatie van vleermuizen. Het zijn lanen waar al bomen ontbreken. Verbrokkeling neemt alleen toe.
Daarbij is er momenteel in de bossen op de zandgronden een massale sterfte van inlandse eiken. Het lijkt mij van de zotte om dan nu ook  80 kerngezonde Zomereiken te verwijderen omdat dat op termijn misschien een besparing zou kunnen vormen, hetgeen ik buitengewoon betwijfel. Ik denk dat deze 80 bomen de komende tien jaar nauwelijks onderhoud behoeven.
 
Ik heb slechts drie lanen nader bekeken en bedenk dat als dit bij de andere bomen ook zo is, het een buitengewoon slecht besluit is van zowel de ambtenaren als de politiek.
Ik ben zes jaar lid van het bestuur geweest van "de Marke Venray", de organisatie die tot voor kort gedurende 16 jaar de Gemeentebossen van Venray beheerde en ben tevens lid van de beheerscommissie van "het Limburgs Landschap", de denktank van het Limburgs Landschap. Hiermee wil ik aangeven dat ik best weet waar ik het over heb.
 
Ik hoop met deze brief en de acties die er uit kunnen voortkomen, te voorkomen dat in ieder geval deze 80 inlandse eiken gekapt gaan worden.  Ik denk dat de hele operatie van de kap van 850 bomen de Gemeente Venray een slecht imago gaat bezorgen. Gezien de protesten en de extra tijd die het de ambtenaren kost is het maar de vraag of dit een bezuiniging gaat opleveren. Ik zal komende jaren de getallen van begrotingen en resultaten goed bekijken, daar ik totaal niet geloof, dat deze zinloze vernietiging van gezonde bomen zal leiden tot een bezuiniging van 73.000 euro per jaar. Ik mag hopen dat politieke partijen in opstand komen tegen deze plannen en ook de doorrekeningen eens goed onder de loupe nemen.Tevens hoop ik dat meer mensen opkomen tegen deze plannen.
 
Joof Teeuwen