ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het fietsverbod in het centrum is onduidelijk

donderdag, 03 mei 2012 17:50 Het fietsverbod in het centrum is onduidelijk

Het fietsverbod in het centrum blijft onduidelijk.

 

Tijdens de maand mei hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven  over het fietsverbod in het centrum op de website Burgers van Venray.

Het resultaat van die meningen is dat het verbod nog steeds onduidelijk blijft.

Maar liefst 85 % van de reacties is die mening toegedaan.

 

Als je die reacties naleest op onze website, treffen we uiteenlopende meningen aan.

Om die reden adviseren we u op onze site onder “vorige stellingen” deze standpunten er eens op na te lezen en te beoordelen.

De meest voorkomende opmerkingen zijn gerelateerd aan het fietsen over de pleinen.

Nadat het centrum op de schop was genomen, is op de pleinen het oude stratenpatroon in de klinkerbestrating herkenbaar. In plaats van alleen  over die “straten” te fietsen, mag men echter ook kris-kras over de pleinen zelf fietsen. 

Dat is voor veel voetgangers een doorn in het oog en wordt als onveilig beschouwd.

Overigens is het niet consequent dat op het Gouden Leeuwplein dan weer helemaal niet gefietst mag worden.

Navraag bij de gemeente Venray leert dat de pleinen voetgangersgebieden zijn waar ook de fietser te gast is en dus overal mag fietsen. Men heeft bewust niet gekozen voor herkenbare fietspaden over de pleinen.  Mogelijk kan dat uitgangspunt in de toekomst worden gewijzigd, maar daar moet ook de gemeenteraad zich dan over uitspreken.

Sommigen suggereren het aanleggen van een rondweg voor fietsers zodat je toch rond het centrum kunt fietsen met voldoende fietsenstallingen langs die route. Het ontbreken van voldoende en ruime fietsenstallingen is immers een veel voorkomende opmerking.

Het fietsverbod wordt, gelet op een groot aantal reacties, veel te weinig gehandhaafd.

De meesten houden zich wel aan de regels, “maar de brutalen rijden je van de sokken !”

Ook de veiligheid van de bewaakte stalling wordt in twijfel getrokken.

 

Wellicht dat een aantal reacties, zoals die op onze website zijn vermeld, bij de gemeente de nodige aandacht krijgen. In verband hiermee organiseert de gemeente Venray in het najaar van 2012 een thema-avond over het fietsverbod.

 

 

REACTIES