ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het standpunt van de gemeente

woensdag, 03 december 2014 13:00 Het standpunt van de gemeente

 Waarom rooien?

Met de kennis die in het verleden voorhanden was zijn in Venray (en de rest van Nederland) veel bomen geplant op plekken die daarvoor te klein waren of zijn bomen geplaatst die te groot werden voor de omgeving. Veel van deze bomen staan in of vlak langs de verharding en drukken deze omhoog of gaan dat in de nabije toekomst doen. De (met name ondergrondse) groeiplaats is hier vaak niet toereikend voor de grootte die de gekozen soort kan bereiken. Op diverse plaatsen is ook gebrekkige groeiplaatsaanleg een van de redenen geweest dat wortels niet de diepte in kunnen maar zijwaarts zijn gaan zoeken naar stabiliteit, water en voedingsstoffen. Gevolg is dat op diverse plaatsen het trottoir, de rijweg of parkeerplaatsen onbegaanbaar worden en daardoor regelmatig herstel nodig hebben. Dit zijn tijdelijke oplossingen, die het probleem niet definitief oplossen. Daarbij komt dat het jaarlijks terugkerend herstel veel geld kost. Geld dat er door de bezuinigingen niet meer is.

 

Wat is daar nu de aanpak in geweest?

De terugkerende schade is voor gemeente Venray de reden geweest om dit structureel aan te pakken en daarmee de jaarlijkse herstelkosten te besparen. Hiervoor is een door de gemeenteraad goedgekeurd plan opgesteld om op diverse locaties in Venray bomen te verwijderen. Daarbij is gekeken dat er voldoende bomen in de omgeving aanwezig blijven. Vaak staan er bomen binnen een straal van 50 meter in grotere robuuste groenzones. Op diverse plekken worden komende jaren bomen herplant in grotere plantsoenen met daarin voldoende ondergrondse ruimte.

 

Nieuwe situaties

Sinds het vaststellen van het groenstructuurplan in 2005 wordt er meer aandacht besteed aan de groeiplaats van bomen. Dit leidt er toe dat bomen ook kunnen uitgroeien tot volwassen boom. Hierbij wordt gekeken naar de uiteindelijke grootte van de boom en de locatie. Zo worden voor de groene hoofdstructuren zoals de singels grote duurzame boomsoorten en duurdere ondergrondse voorzieningen getroffen. Hierbij wordt uitgegaan van een omlooptijd van minimaal 80 jaar. Woonbuurten en kleine plantsoenen zijn juist aangewezen op kleine boomsoorten en deze hebben over het algemeen ook een kortere omlooptijd (20 - 30 jaar). Deze bomen worden daarom ook periodiek vervangen. Dit biedt kansen voor vernieuwing en variatie in de woonwijken. Door goede ondergrondse groeiplaatsen te creëren zijn bomen ook vitaler waardoor deze minder last hebben van ziektes en plagen.