ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Gemeentelijke woonvisie voor de kerkdorpen.

woensdag, 01 oktober 2014 17:30 Gemeentelijke woonvisie voor de kerkdorpen.

In negen van de tien Venrayse kerkdorpen zijn voldoende woningbouwplannen voor de komende vijftien jaar. De enige uitzondering is Smakt, waar op korte termijn niet gebouwd kan worden vanwege de stankcirkels. De gemeente bezit in Smakt ook geen grondposities.

In de woonvisie van 2007 was nog geen woningbouwprogramma voor de kerkdorpen opgenomen. Omdat de ruimtelijke visies nog niet helemaal klaar waren. Eind 2007 zijn deze visies vastgesteld en toen is duidelijk geworden waar woningbouw in de kerkdorpen kan plaatsvinden.Voor de dorpen is nu op dezelfde wijze een woningbouwprogramma opgesteld, als eerder voor de plaats Venray. In het woningbouwprogramma zijn niet alle locaties meegenomen die in de ruimtelijke visies staan. Omdat een deel zoeklocaties zijn waarvoor nog geen concrete plannen zijn.

Volgens de woonvisie is er de komende vijftien jaar behoefte aan 530 woningen. Er zijn momenteel concrete plannen voor 303 woningen. In het woningbouwprogramma zijn tevens een aantal locaties opgenomen waarvan de aantallen nog niet bekend zijn. De gemeente verwacht dat er voor de meeste dorpen voldoende plannen zijn om te voorzien in de woningbehoefte. Het overgrote deel van de plannen bestaat uit grondgebonden woningen in de koopsector. Dit sluit vrij goed aan op de woningbehoefte in de dorpen. Zoals blijkt uit het woningmarktonderzoek dat Companen begin 2007 heeft uitgevoerd. Toch is er ook vraag naar andere woningtypen. Vooral in de grotere kerkdorpen is er behoefte aan grondgebonden ‘‘nultredenwoningen’’ in de huursector. Deze seniorenwoningen komen nog onvoldoende in het programma aan bod. Er is weinig vraag naar gestapelde woonvormen in zowel de huur als de koopsector. Voor hoogbouw zijn ook weinig bouwplannen in de dorpen.

In Leunen kunnen de komende vijf jaar 46 woningen gebouwd worden op drie locaties. De Steeg (36), café-zaal Martens (8) en in de Van Berlostraat (2). Het centrumplan kan wellicht ook nog in deze periode gerealiseerd worden, maar hiervan zijn nog geen aantallen van bekend. Wonen Venray wil op de plek van de Rabobank seniorenwoningen bouwen.

Heide kan er op korte termijn elf woningen bij krijgen, waarvan acht in het bouwplan aan de Groeneweg. Daarnaast komen er twee woningen aan de Heidseweg en een aan de Meester Driessensstraat. Na 2012 kan de bouwlocatie van de gemeente aan de Groenweg (22 huizen) ontwikkeld worden.

Ysselsteyn zit de komende jaren ruim in de bouwlocaties. Dertig woningen aan de Timmermannsweg-Ringweg en 25 huizen op de locatie Kerkweg 22. Voor de voormalige Rabobank en de Boerenbond zijn nog geen aantallen opgenomen.

In Merselo gaat het om vijftien woningen. Dertien in de hoek Grootdorp/Vloetweg en twee aan Kleindorp. In Vredepeel kunnen op de locatie bij het tankstation zeven huizen gebouwd worden. Daarnaast is er plek voor vijf ruimte voor ruimte woningen. Er wordt tevens nog een nieuwe uitbreidingsplek gezocht.

In het centrum van Oostrum komen tien woningen op de hoek Mgr. Hanssenstraat-Watermolenweg (Rabobank) en elf woningen op de plek van de fietsenzaak van Swinkels op de hoek Mgr. Hanssenstraat-Oosterthienweg. In Oostrum-oost is er nog plek voor een woning en op het Bam-terrein aan de Stationsweg komen zes woonwerkkavels.
Voor de verdere uitbreiding aan de noord-oostkant zijn nog geen aantallen bekend.

In Oirlo komen 35 woningen op de zuid-oostlocatie, achter het oude Rabobankgebouw. Aan de Hoofdstraat zijn vier huizen gepland. Dan zijn er nog drie locaties die verder uitgewerkt moeten worden: centrumplan (Hesen), Philipsen en Jacobs/Voesten, beide aan de Hoofdstraat.

In Castenray kunnen twintig woningen gebouwd worden op de locatie van loonbedrijf Hendrix-Smits aan de Lollebeekweg. De planning is na 2012. Op de uitbreidingslocatie aan de Vlies in Veulen is de komende jaren ruimte voor vijftien woningen.