ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

oudere fietsers

donderdag, 04 september 2014 18:30 oudere fietsers

Door het toenemend aantal fietsongevallen onder ouderen en de groeiende populariteit van de elektrische fiets binnen deze groep, is er meer kennis nodig over oudere fietsers. Welke bijzondere kenmerken (aandoeningen, functiebeperkingen) spelen bij oudere fietsers een rol, hoe vaak komen die voor en wat zijn de effecten op de fietsveiligheid? De SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) voert daarom een ‘Naturalistic Cycling’-experiment uit waarin de veiligheid van elektrisch fietsen wordt vergeleken met traditioneel fietsen.

Lees hier over het resultaat van dat experiment.

Gerelateerde artikelen

Verder met de e-fiets

Lees verder

Fietsongevallen in Nederland

Lees verder

Feiten over de elektrische fiets

Lees verder

De keuze voor de juiste elektrische fiets

Lees verder

Ledenbelang ANWB over de e-bike

Lees verder

Een elektrische fiets kan onveilige situaties veroorzaken.

Lees verder