ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Heeft u wel eens in de avond of nacht een taxi nodig gehad?

donderdag, 01 maart 2012 16:50 Heeft u wel eens in de avond of nacht een taxi nodig gehad?

Wel eens ’s nachts een taxi nodig gehad ?

 

Het rijden van illegale taxi’s komt in de late avond en  ’s nachts voor, omdat het moeilijk blijkt om een legale taxi naar Venray te laten komen.

Ook als overdag, ’s avonds of ’s nachts iemand in Venray een taxi nodig heeft, levert dat soms problemen op. In Venray zelf zijn er immers geen taxibedrijven meer, zodat taxi’s van buiten Venray moeten komen om personen te vervoeren. Om die reden kan het soms lang duren vooraleer er een taxi komt, als er al een taxi bereid is om voor een korte rit naar Venray te komen. Het zou een goede zaak zijn als er een alternatief kan worden aangeboden.

Hierbij kan worden gedacht aan bv. z.z.p.-ers , die bereid zijn met name ’s avonds en ’s nachts te rijden naar de huisartsenpost of het ziekenhuis in Venlo. Ook cafébezoekers zouden daarvan gebruik moeten kunnen maken, al is het alleen maar om de verkeersveiligheid te verbeteren. Om niet als illegale snorder te worden bestraft, zou er een taxivervoer moeten worden aangeboden waarbij de betrouwbaarheid en de veiligheid voor de klant is gewaarborgd.

Burgers van Venray wilde weten of zoiets in Venray van de grond kan komen en hoe u dacht over de stelling : “ betrouwbare illegale taxi’s moeten worden gedoogd” .

Vanzelfsprekend weten we dat “betrouwbaar en illegaal “ met elkaar in tegenspraak zijn, maar we wilden juist die prikkelende stelling aan de Venraynaren voorleggen om uw mening te ontlokken. Die meningen lopen nogal uiteen.

De reacties van de burgers die in de afgelopen maand op de site zijn geplaatst, geven een verdeelde meningsvorming te zien.  Opvallend is dat 37 % van de stemmers het eens is met de stelling en dus een niet reguliere taxi best wil gedogen. Van de 63 % van de personen die het oneens zijn met de stelling, vindt het merendeel dat er toch behoefte bestaat aan nachtelijk taxivervoer. Dat vervoer zou op een of andere manier in Venray moeten worden opgezet om in de behoefte te voorzien. Er heeft zich zelfs een persoon aangediend die hiertoe het initiatief wil nemen. Hieruit blijkt dat er Venraynaren  zijn die plaatselijke problematiek aanvoelen en zich daadwerkelijk willen inzetten  om die problemen handen en voeten te geven en te zoeken naar een oplossing.

De onafhankelijke stuurgroep Burgers van Venray ervaart dit als een positieve ontwikkeling van de door haar opgezette pollingsite.

 

REACTIES

Marian: eens

Zie reactie Miek.

Geef uw reactie.

miek: eens

een legale taxi kun je in de avonduren en ´s nachts niet meer bellen, want die rijden niet!!! dus ben je aangewezen op illegale taxi´s. dit speelt de branche zelf in de hand. liever een betrouwbare illegale taxi dan een dronkenlap achter het stuur.

Geef uw reactie.

Karin: oneens

Ilegaal. Het woord zegt het al. Dat moeten we niet willen.

Geef uw reactie.

anoniem: eens

goede chauffeur en minder kosten maken veel uit

Geef uw reactie.

Twan: eens

Omdat ik nergens in Venray een "gewone" taxi kan vinden. Vroeger ging je op stap , liep naar buiten en er stond altijd wel ergens een taxi. Als je tegenwoordig een taxi nodig hebt zou ik niet meer weten wie ik moet bellen. Daarom maakt het niet uit wie het is als ik maar thuis gebracht word..

Geef uw reactie.

Jones: oneens

De stelling alleen al , tegenstrijdigheid ten top! Vereist naar alle waarschijnlijk weinig intelligentie een dergelijke stelling te verzinnen! We kunnen het gedoogbeleid misschien nog wat verder uitbreiden ..wat dacht u van: betrouwbaar illegaal vuurwerk , betrouwbare illegale werknemers , betrouwbare illegale wietplantages etc. Dom dom dom!

Geef uw reactie.

holiday: eens

In noodgevallen kan je niet eens een reguliere taxi krijgen want die zijn er niet.

Geef uw reactie.

Andre: eens

Stel een lijst op met basisvoorwaarden. Laat een inschrijving plaatsvinden. Controleer de inschrijvingen op de basisvoorwaarden en gun een bepaald aantal gegadigden om gedoogd als taxi te fungeren. Spreek een periodieke controle af en spelregels betreffende de uitvoering. De techniek biedt tegenwoordig voldoende mogelijkheden om op allerhande zaken te controleren, bijvoorbeeld door track & tracé of middels latitude op een smartphone. Gecontroleerd en daardoor gedoogd.....

Geef uw reactie.

Adje: eens

Ja,natuurlijk moet dit kunnen,waar moeten we in een noodgeval een taxi vandaan halen. Dat er illegale taxi,s rondrijden dit hebben ze zelf gecrieerd de taxi bedrijven,want ze geven niet thuis. Er gebeuren veel ergere dingen in zowel Venray als in het gehele land ,laten ze zich daar maar drukker over maken. En heeft de politie het wel tijd voor om dit te controleren?

Geef uw reactie.

Paul Mano: eens

Regels zijn er niet voor om ons er strikt aan te houden! Regels zijn er om de zaken soepel te laten draaien! Als de regels wat worden gebogen en de zaken blijven soepel draaien dan vind ik dat we dat moeten gedogen!

Geef uw reactie.

Karin: oneens reageert op Paul Mano : eens

Hier ben ik het helemaal niet mee eens! Als de regel niet bedoelt is om je er strikt aan te houden dan is dat de regel! Als we beginnnen met ons niet houden aan wat we afspreken waar houdt het dan op?

Geef uw reactie.

jan: oneens

heb zelf 25jaar in het vak gezeten, maar wat je dan van klanten naar je hoofd geslingerd krijgt is niet normaal, maar dat wil niet zeggen dat je deilegale taxi op de weg moet houden, integendeel zorg eerst dat de mentaliteit van de klanten veranderd,

Geef uw reactie.

Anthonius: eens

Wel eens in een regulier taxi in Venray gezeten? Chauffeurs die gewoon bellen zonder handsfree. Wegen van rechts.....zijn die er dan??? Maximum snelheid in bebouwde kom...... 80 km/h moet kunnen! Kortom vertel mij dan maar eens waarom ik een regulier taxi moet nemen, kwaliteit?? Niet in Venray!!!!!

Geef uw reactie.

Charles: eens

Een betrouwbare taxivoorziening is van groot belang. Als de reguliere voorziening onvoldoende werkt, dan moet er ruimte gemaakt worden voor nier reguliere mogelijkheden.

Geef uw reactie.

Dave: oneens

Dat je geen taxi kunt krijgen in Venray bestaat al ongeveer 15 jaar. Het heeft geen zin om het er weer eens over te hebben, en dan weer niets te doen. Laten we eens goed inventariseren wat het probleem precies is en hier een oplossing voor zoeken. We weten dat op dit moment je bijna niets kunt verdienen met het rijden van een taxi. Hier zijn verschillende oorzaken voor aan te geven, om dit eens goed door te kunnen nemen, stel ik voor om een taxi-commissie in het het leven te roepen en het probleem op te lossen. Ik stel mij hierbij beschikbaar. Dave Reinieren

Geef uw reactie.

stuurgroep Burgers van Venray: eens reageert op Dave : oneens

De stuurgroep Burgers van Venray stelt het op prijs dat u bereid bent het voortouw te nemen. Uw initiatief verdient navolging.

Geef uw reactie.

Frut: oneens

Illegaal en betrouwbaar? Misschien kunnen we verder doorslaan door een erkenning of goedkeur sticker op te plakken!

Geef uw reactie.

Jopie: oneens

Ik ben tegen een illegale taxi. Maar zoals de situatie nu is lijkt ook nergens op. Plotseling een taxi nodig? Vergeet het maar, zelfs in een noodsituatie. Gemeente onderneem actie!

Geef uw reactie.

Elisabeth: oneens

Onnodige stelling, valse concurentie voor legale vervoers/taxi bedrijven!!!

Geef uw reactie.

P J T M Jansen: oneens

Alles wat ilegaal is vindt ik strafrechtelijk en moet proses en bekeurd worden . ook taki s etc. etc. Het rechtsysteem moet maar eens aangescherpt worden

Geef uw reactie.

Jeu Peeters: oneens

Ik ben het oneens met deze wijze van taxi, s expoiteren in Venray. Dit is toch ILLEGAAL en mag toch niet gedoogd- c.q. toegestaan worden. Dit is toch oneerlijk ten opzichten van de Legale Taxibedrijven die BTW afdragen, personeel in dienst hebben, inschrijving hebben bij de K. v. K. allerhande Wettelijke verplichtingen moeten na komen. Daarbij komt nog het verzekeringtechnische aspect, de betrouwbaarheid van de technische conditie van het taxivoertuig etc. etc. Dit is ONEERLIJKE concurrentie die geen weerga kent. Men weet toch niet bij welke "Beunhaas" je in de auto stapt. Laat weg, laat weg.

Geef uw reactie.

BJ: oneens

Het antwoord van Verstraaten is duidelijk genoeg. En stappers kunnen afspreken wie de BOB is. Schouwburg en bios hetzelfde. Blijft over spoedgevallen naar HAP of ziekenhuis,daar moet wat aan gedaan worden !!

Geef uw reactie.

Adriaan: oneens

Illegaal is illegaal. Dat is het nu en was het altijd. We hebben genoeg ervaring, dacht ik, met illegaliteit. Wellicht is er een compromis te bereiken tussen legale taxirijders, die Venray en omgeving als werkgebied willen hebben.Je weet maar nooit. Adriaan

Geef uw reactie.

p.hasselt: oneens

het leven word duurder zwart werk mag niet dus ook geen zwarte taxi

Geef uw reactie.

wiel: eens

Illegaal is niet oke maar verplicht dan ook de taxi bedrijven ook om op ongunstige tijden te rijden maar dan zijn de kosten te hoog en dus de opbrengsten te laag ,of ze moeten er ook maar goedkope buitenlandse chauffeurs op laten rijden zoals in het transport gebeurd en waar niks aan gedaan wordt. Maar je moet maar eens goed ziek zijn en met spoed een taxi nodig hebben eens kijken wat je dan doet

Geef uw reactie.

Wim L: oneens

Er wordt in ons land al te veel gedoogd. Mensen die dit toestaan omdat ze anders geen taxi kunnen krijgen moeten maar iets anders regelen. Het gedoogbeleid levert ons al genoeg problemen op.

Geef uw reactie.

piet: eens

Illegaal betekent strafbaar feit en kan of mag nooit gedoogd worden

Geef uw reactie.

D.de Wolff sr.: oneens

Illegaal is illegaal. Verder commentaar overbodig!!!!!!!!

Geef uw reactie.

sjeng smits: oneens

illegaal is illegaal en blijft illegaal, dus aanpakken.

Geef uw reactie.

Henk van Egmond: oneens

daar moet je niet aan beginnen, maar................dan moet je wel zorgen dat je bij nacht en tij een taxi in Venray kan krijgen, men heeft de mond vol van alle wagens zijn uit, je kan de vergunningen uitbreiden voor speciale dagen/nachten.

Geef uw reactie.

Jan J.: oneens

Hoe betrouwbaar is een illegale taxie ??Hoe weet je dat? Wie stelt dat vast?

Geef uw reactie.

diana: eens

omdat een gewone taxi hier erg moeilijk te krijgen is.

Geef uw reactie.

Wim: oneens

Als je een avondje stappen of zo kan betalen, organiseer dan ook een echte taxi en niet een goedkope illegale taci

Geef uw reactie.

Ton: oneens

overal is vergunning voor nodig waarom dan een taxi zonder?

Geef uw reactie.

Joos Linskens: oneens

Oneens. We moeten onderhand eens af van de gedoogcultuur in Nederland

Geef uw reactie.

Louis: eens

Louis, oneens. Waarom deze vraag? Moeten wij in Venray afwijken van het gangbare? Alles wat illegaal is moet gestopt worden.

Geef uw reactie.

Tom van den Hoek: eens

Sávonds en in het weekend is er geen legale taxi te krijgen. Laat die mensen die het leuk vinden voor een laag prijsje te rijden lekker rijden.

Geef uw reactie.

stuurgroep Burgers van Venray: eens

Het gedogen kan actief of passief gebeuren. Het actief of uitdrukkelijk gedogen wordt in een gedoogbeschikking vastgelegd. Is het afgeven van een gedoogbeschikking nog niet mogelijk dan kan men ambtelijk gedogen. Bij passief of stilzwijgend gedogen heeft het bestuursorgaan kennis van een overtreding maar treft geen maatregelen en treedt niet op.

Geef uw reactie.

Jeanne: oneens

Iets wat illegaal is gedogen vraagt toch om problemen motiveert ook niet meer om aan legaliteit te werken.

Geef uw reactie.

Wim: oneens

Broodroof, laat het aub volgens de legale weg gaan en we accepteren geen zwartrijders. Wel zou het fijn zijn als DE taxibedrijven je GRAAG komen ophalen. Soms is er geen andere vervoerder als die illegale te krijgen en je wil toch naar huis, of moeten we zelf weer gaan rijden,na een feestje?

Geef uw reactie.

Bart hendriks: oneens

Betrouwbaar en illegaal is een contradictio in terminus. Laat deze illegale taxi de procedure doorlopen om legaal te worden. Dan is er ook geen sprake van valse concurrentie.

Geef uw reactie.

Onlangs is door de politie in Venray opgetreden tegen het rijden van illegale taxi’s.

Niet alleen in Peel en Maas is daarvan melding gemaakt, maar dat optreden van de politie haalde ook de media buiten Venray.
Het rijden van illegale taxi’s - ook wel snorders genoemd - blijkt vooral in de late avond en ’s nachts voor......

Lees verder