ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Jeugdhonk te ver van Centrum?

donderdag, 02 februari 2012 17:00 Jeugdhonk te ver van Centrum?

Verdeeldheid over de locatie van het jeugdhonk op de Wieën.

De meningen van de inwoners van Venray over de nieuwbouw van het jeugdhonk bij het sportpark de Wetteling lopen nogal uiteen.

In de maand Februari was de stelling op de website Burgers van Venray :
het jeugdhonk op de Wieën is veel te ver van het centrum.
Bijna 60 % van de stemmers was het daarmee niet eens. De motieven variëren van “afstand maakt voor de jeugd niets uit” tot uitspraken in de zin van “het kan niet ver genoeg van het centrum zijn “ en “je zult er maar wonen”.
Dat de oude locatie voor erg veel overlast voor de omwonenden heeft gezorgd, blijkt met name uit wat mensen uit de directe omgeving hebben geschreven.
De meer dan 40 % van de stemmers die vinden dat de nieuwbouw wél te ver van het centrum ligt, hanteren daarvoor meestal tegenovergestelde motieven.
Enkele reacties daarbij zijn “waarom worden jongeren uit het centrum geweerd” en
“uitgaan doen jongeren in het centrum en niet op een sportpark”.
Opvallend is ook dat Rik Gielens, de voorzitter van de stichting Poppodium, aangeeft het liefst met de jeugd in het centrum te willen zitten. Echter, vanwege de vele mogelijkheden in een nieuw en goed bereikbaar eigen pand, denkt hij dat de overlast tot een minimum worden beperkt.
De nogal uiteenlopende reacties op de stelling geven aan dat gekozen locatie voor de nieuwbouw van het jeugdhonk vooral stof is voor meningsverschillen m.b.t. gevreesde overlast in het centrum.
Als die stofwolken na het betrekken van de nieuwbouw zijn opgetrokken, zal blijken of er sprake zal zijn van enige overlast.
 

REACTIES

piet rongen: oneens

- lijkt me een prima compromis tussen bereikbaar en overlast voorkomen. Als het aanspeekt wat betreft programma en voorziening maakt plek mi minder uit. Nu er dan ook vaart achter zetten.

Geef uw reactie.

henk: oneens

Vanwege evenementen die laat op de avond lawaai maken is de Wieen de beste plaats. Minder kans op overlast voor de buren.

Geef uw reactie.

Babs: oneens

Prima plek voor de beperkte doelgroep van het pop podium. Nu nog een plek voor de jeugd die daar niet heen zal gaan; het is toch te gek voor woorden dat er momenteel voor jongeren vanaf 16 jaar geen uitgaansgelegenheid in Venray is! Het grootste gedeelte van de jongeren zal n.l. helemaal geen gebruik gaan maken van het poppodium; dit deden ze in een eerder stadium ook al niet.

Geef uw reactie.

christiaan: oneens

In deze tijd maakt afstand toch geen bal uit voor de jeugd.

Geef uw reactie.

Jansje: oneens

wat is ver? Als het een leuke plek is voor de jeugd, dan is die afstand niet ver. Misschien wat lastig, maar daar vinden jongelui wel een oplossing voor.

Geef uw reactie.

martien kanters: eens

een eigen plek is prima.,maar dan wel in het centrum! omdat ze van ons zijn! omdat ze naast eigen ruimte ook sociale controle .moet zijn.ze zijn immers kwetsbaar , op onderzoek positief maar ook op zoek naar. grenzen in een sterk wisselende samenstelling . sport en soos m.i een verkeerde suggestie!!!!!!!!!! Als jeugd uitgaat is er naast drinken?kletsen enz. ook wat te eten? De Wieen is al erg druk. Het centrum dus!!!

Geef uw reactie.

Jeanne: oneens

Kan voor veel mensen niet ver genoeg zijn van het centrum waar men al weekelijks overlast heeft omdat Venray geen sluitingstijd meer heeft. Je zult er maar wonen waar je vaak getuige bent van vernieling en overlast

Geef uw reactie.

martin: eens

In weekend en sowieso wat afgelegen... Is het een mogelijkheid om in overleg/samenwerking een nieuw aantrekkelijk jeugdhonk te realiseren op het grote terrein van Van Haren/ Jan Linders... centraal gelegen en goed bereikbaar en toch op enige afstand van bebouwde kom... Ach, het is maar een idee....

Geef uw reactie.

Kees d. L: eens

Harmonie Euterpe vond het blijkbaar ook te ver van het centrum in de Perdstal.

Geef uw reactie.

Julian Wendler: oneens

Beter verder van het centrum als in het centrum en ieder weekend klachten horen. En qu plek is het wel ruimer als in de kruisstraat of bij de gouden leeuw waar geen enkele parkeergelegenheid is.

Geef uw reactie.

René P.M.A. Lenards Venray: oneens

Het is naar mijn mening een probleem als het al een probleem is dat met de jeugd waar het om gaat besproken moet worden. Het is voor de jeugd bedoeld hun mening is dan ook het belangrijkste . Ik denk dat de jeugd de Wieën een prima plek vindt.

Geef uw reactie.

Joep Gielens: eens

Ik denk dat een jongerencentrum / poppodium in eerste instantie een uitgaansalternatief voor jongeren in Venray is. Uitgaan doen jongeren in het centrum en niet op een sportpark.

Geef uw reactie.

mandy: eens

ik vind het veel te ver en ik vind het eng om savonds in het donker alleen op de singel te fietsen

Geef uw reactie.

B.: oneens

Niet mee eens. Dit beperkt de overlast - na sluitingstijd - voor de buurt .

Geef uw reactie.

Nel: oneens

Hoezo ver van het centrum. Als je ziet hoeveel leerlingen van het Raayland in een tussenuur of de lunchpauze snel naar het centrum komen, weet je dat het niet ver weg is. Hoop wel, dat wanneer ze vanuit het jeugdhonk naar het cetrum trekken of omgekeerd ze dit gewoon doen, zonder overlast of vernielingen aan te richten

Geef uw reactie.

Tiny: eens

Deze locatie gaat een nieuwe stroom richting centrum geven. Als de raddraaiers zich nu eerst THUIS misdragen en dingen vernielen, kunnen ze daarna naar het jongerencentrum gaan. Dan zouden er nergens klachten komen.

Geef uw reactie.

H.Koppers: oneens

Goed alternatief.

Geef uw reactie.

Jules: oneens

Aan de singel is juist perfect

Geef uw reactie.

ria: oneens

Wat is te ver? De jeugd zal er niet mee zitten, als het aardig, leuk en gezellig is komen ze toch wel, de ouders moeten niet zo zeuren, kunnen ze ook nog eens een kampvuurtje maken in het centrum kan dit niet, ze zitten echt niet te wachten dat wij er met onze neus bovenop zitten, dat zou thuis meer moeten gebeuren kunnen ze in hun "Honk"lekker los komen.

Geef uw reactie.

Louis: oneens

Wanneer is het goed? Ik hoop dat ze op deze plaats een thuis krijgen. Tevens hoop ik dat de figuren die de stal in de Hoenderstraat achter hebben gelaten hier geen leidende rol krijgen.

Geef uw reactie.

Twan: oneens

Locatie de Wieën ligt op nog geen steenworp afstand van het centrum. De voorzieningen in Veltum (ook jeugd) Landweerd, Brukske, liggen veel verder van het centrum af. De oude locatie aan de Paterslaan bezorgde omwonenden overlast. De Wieën is goede oplossing.

Geef uw reactie.

Dave: eens

Misschien eens dat het ver weg ligt, maar je kunt ook blij zijn dat er eindelijk een plek komt.......

Geef uw reactie.

Pieter: oneens

Prima plek!

Geef uw reactie.

Wim L.: eens

Het is op zich al schande dat de politiek (Waals) de oude soos kapot heeft gemaakt. Daar was al geinvesteerd in geluidwerendheid. Activiteiten zoals een soos horen gewoon in het centrum. Je legt bij het sportpark ook geen cafe,s neer omdat door bezoekers overlast innhet centrum veroorzaakt wordt.

Geef uw reactie.

L.Hustings: oneens

Vindt de jeugd, de jeugdclubs, dit een geschikte plek, dan doen. Tempo maken met de bouw. De gemeente moet dan zorg dragen voor de veiligheid rondom deze jeugdsoos.

Geef uw reactie.

Rik Gielens - Voorzitter stichting PopPodium Venray: eens

Eigenlijk zou ik ook oneens willen klikken. Ik ben het eens met het feit dat we inderdaad met de jeugd misschien wel precies in het centrum hadden willen zitten. Daar waar de jeugd en zijn toekomst bloeit en net zo goed deel uit maken van de leefbaarheid en samenleving in Venray. Echter organisatorisch kijk ik vooral naar de mogelijkheden die het terrein bij de Wetteling biedt; namelijk een eigen plek, een nieuw pand, een bereikbaar geheel (want dat was de Steeg in Leunen vroeger ook) en waar we onszelf kunnen gaan ontplooien met een willekeur aan activiteiten en evenementen. De veelzijdigheid van het nieuwe pand willen wij met onze stichting gaan bewijzen in de toekomst alsmede dat de overlast wat ons en de gemeente betreft, tot een minimum beperkt gaan worden. De jeugd van Venray heeft inmiddels wel een eigen stekkie verdient!

Geef uw reactie.

Hay: oneens

Prima plek lijkt me. Ze worden niet meteen op de vingers gekeken en getikt als ze niet midden in het centrum verblijven.

Geef uw reactie.

Ellie: eens

Bij de beste binnenstad hoort dat ook de jeugd zich daar best mag manifesteren. Overigens weet ik niet waar de groep jeugd ophoudt en waar de groep jongeren die een eigen honk moeten hebben begint. Met andere woorden : ik denk dat maar een beperkte leeftijdsgroep echt gebruik van dat verre honk gaat maken. Bovendien is overmatig (sterke) drankgebruik zonder sociale controle niet uit te sluiten.

Geef uw reactie.

sjef: oneens

Prima zo. Laat ze maar mooi daarachter gaan herrie maken en rotzooi trappen. Beter zou nog zijn geweest ergens in de Peel. Jeugdhonk!??? Laat me niet lachen! Herrie schoppen en de buurt afbreken en vernielen. Mooi in het donker laten zitten daarachter op de sportvelden!

Geef uw reactie.

Helene Stevens: eens

Sinds wanneer vinden wij jongeren lastig, of lastiger dan andere mensen? We willen toch geen maatschappij waarin iedereen "die een scheet laat" naar een aparte plek wordt gemanouvreerd?

Geef uw reactie.

Riet: oneens

De Wieën is een perfecte ligging. Dit ligt nog altijd gunstiger dan vroeger "De Steeg" Maar pak deze lokatie dan ook aan, met voldoende voorzieningen. Een ontmoetingplek met tevens een bioscoop, zodat de jeugd dit kan combineren als ze niet van het echte uitgaansleven houden! Wat het parkeren betreft ligt deze ook gunstig!

Geef uw reactie.

Ellen: oneens

De jeugd heeft zelf aangegeven het een prima locatie te vinden, of het nou ver van het centrum ligt of niet, het gaat erom dat ze een plek voor zichzelf hebben. De wens van de jeugd dient ook gerespecteerd te worden lijkt mij!

Geef uw reactie.

Sjaak.: eens

Volledig eens met Isa.

Geef uw reactie.

isa: eens

Een jeugdhonk hoort, net als een bejaarden centrum( waar ik bijna bij hoor) , gewoon daar waar iedereen is. Waarom wordt de jeugd nu buiten spel gezet. Ze horen bij ons straatbeeld en dat moeten we zo houden.

Geef uw reactie.

Wim: oneens

Daar kan de jeugd ongestoord genieten en is men niet tot last van anderen. En dat is voor de jeugd en andere inwoners, een groot voordeel

Geef uw reactie.

isa: eens reageert op Wim : oneens

Jeugd kan gewoon genieten zonder anderen tot last te zijn. Dat tot last zijn , ligt ook vaak aan degene die vindt dat ze er last van heeft. Wat is last? En wat is ongestoord genieten? We gaan naar een tijd waar kinderen niet eens meer mogen voetballen op straat en waar mensen op hun ramen kloppen als kinderen buiten op een mooie zomerdag gewoon schreeuwen , rennen en spelen. Wegstoppen geeft ook vaak aanleiding tot ongewenst gedrag. Ze horen en zien ons toch niet dus wat let ons?

Geef uw reactie.

Jeugdhonk op de Wieën te ver van het centrum ?

Onlangs heeft de gemeenteraad na rijp beraad besloten dat het jongerencentrum in een nieuw te bouwen locatie op sportpark de Wieën wordt gevestigd.
Eerder was er sprake van dat het afgebrande pand van café ’t Podium zou worden herbouwd, maar daar......

Lees verder