ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Arbeidsmigranten bevorderen de groei van Venray

donderdag, 05 januari 2012 16:55 Arbeidsmigranten bevorderen de groei van Venray

Willen de arbeidsmigranten wel in Venray komen wonen ?

In de maand Januari hebben inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen geven op de stelling : Huisvesting van arbeidsmigranten bevordert de groei van Venray.

De meningen daarover lopen nogal sterk uiteen. Er zijn een aantal reacties met nogal negatieve standpunten, een enkeling zelfs enigszins racistisch. Een redelijk grote minderheid vindt dat door het aanbieden van goede huisvesting de groei van Venray zal toenemen.

Van de reacties is namelijk 40 % het eens met de stelling. Deze groep vindt dat de veelal Poolse werknemers die voor Venrayse bedrijven werken, recht hebben op een goede huisvesting. Daardoor wordt de integratie binnen de Venrayse gemeenschap bevorderd en zijn ze eerder in staat de Nederlandse taal te leren spreken.

Een groep van 60 % heeft echter een afwijkende mening. Zij zijn van mening dat het vaak invullen van tijdelijke werkgelegenheid betreft en dat men alleen hier komt werken omdat men hier meer kan verdienen dan in eigen land. Bovendien wordt het hier verdiende geld in Polen besteed i.p.v. in Venray. Harrie zegt : “Ze willen echt niet hier komen wonen”. Joop is van mening dat Venray er verstandiger aan doet om de groei te bevorderen door kleinschalige bedrijven aan te trekken met hooggeschoold personeel, zodat er weer doorstroming komt in de woningmarkt. Louis is van mening dat het probleem is ontstaan door de vestiging van een groot aantal logistieke bedrijven waar men alleen maar goedkope Oost-Europese arbeidskrachten wil inzetten. 

In het algemeen kan worden gesteld dat de arbeidsmigranten in Venray in ieder geval die arbeidsplaatsen invullen waar kennelijk een behoefte aan is. Als zij zich in Venray willen vestigen, alleen of samen met hun gezin, dient passende huisvesting te worden aangeboden.

 

REACTIES

Jan H. A. te V.: oneens

Ik ben tegen, de groei wordt op korte termijn bevorderd, maar schept ook veel nadelen waar we later de rekening voor gepresenteerd krijgen. Nederland is hard op weg naar 17 miljoen inwoners en mede door de gestage bevolkingsgroei is het vrijwel overal in ons kleine landje bebouwd. Als je de plannen bekijkt van de gemeentes in Nederland en die over elkaar heen projecteert zie je over twintig jaar veel plaatsen aan elkaar vast groeien.

Geef uw reactie.

J.A.Jansen: oneens

Er zijn al arbeidsmigranten ten overvloede.

Geef uw reactie.

Koos: eens

De aanpak van de krimp / vergrijzing op deze manier met medemensen met een gelijke cultuur.

Geef uw reactie.

Lottie van Gerven: eens

Ik heb niets toe te voegen aan de sterke argumenten van Frank van Gool.

Geef uw reactie.

Rooyke: oneens

Stelling op deze stelling zou kunnen heten: Wie verdient er aan deze groei , de niet geheel onbesproken tuinderszoon uitgegroeid tot opperhoofd van de welbekende " Force " , de gemeente , de harde en loyale MOE-Landen migranten , de graaiers in het bedrijfsleven of komt het toch ten goede aan de welvaart van de Venraynaren? Het antwoord hierop zal de tijd leren...

Geef uw reactie.

Nicole: eens

Ze werken hard, zijn loyaal en krijgen een kans op een beter leven, lijkt mij duidelijk

Geef uw reactie.

Francis: oneens reageert op Nicole : eens

Welwillende Nederlanders werken ook hard , zijn ook loyaal voor zover ze de kans krijgen en hebben ook het in het verleden opgebouwde recht hun leven op niveau te houden , lijkt me ook duidelijk!

Geef uw reactie.

Drs. UM: oneens

Arbeidsmigranten pakken het werk van schoolverlaters en werkzoekenden af, het grootste deel van hun inkomsten geven ze uit in hun eigen land en de criminaliteit hier stijgt enorm, veel meer woninginbraken bijvoorbeeld. Groei van Venray is er wel in de vorm van meer inwoners, maar dat hoeft geen voordeel te zijn.

Geef uw reactie.

van Dalen: oneens

Een citaat van wethouder v/d Broeck (jan.2011): "Men ervaart de Poolse migranten nu als hardwerkende mensen die de gaten vullen. En lang niet alleen meer op de aspergevelden, ook in de bouw, de retail, vleesverwerkende bedrijven, fabrieken en bij logistieke dienstverleners.’ En dat werk willen wij Nederlanders volgens bepaalde heren niet doen??????

Geef uw reactie.

Herman D.: oneens

Het "artikel" bevat vele tegenspraken. Het bedrijfsleven betaalt geen equivalent salaris aan migranten , immers is het volgens het " artikel " toch werk wat Nederlanders niet willen doen????....Het werken voor 2 moet immers toch iets opleveren? Voorts is het vergelijk met Henk en Ingrid uiterst ongelukkig gekozen , een leuze van een populistische partij die in zijn geheel NIET bijdraagt aan een opleving van de economie en verhoging van de welvaart!

Geef uw reactie.

Frank van Gool: eens

Arbeidsmigranten dragen bij aan de welvaart van iedereen, ook aan die van Henk en Ingrid. Ze hebben een bijdrage aan onze ecomische groei van 0,36% zijn 1,8 miljard per jaar en daarnaast betalen ze netto 1,2 miljard per jaar aan onze schatkist. Dus betaling aan belastingen en premies waarvan de uitkeringen al verrekend zijn. Als de werkgever zoals het hoort de arbeidsmigrant hetzelfde salaris betaald als de Nederlander die het zelfde werk doet kan er geen verdringing plaatsvinden. Voor verdere toelichting verwijs ik graag naar mijn inbreng onder het kopje "gerelateerde artikelen"

Geef uw reactie.

jh: eens

Mits aan enkele principiële voorwaarden wordt voldaan, : a. de nederlandse taal goed beheersen b. de migranten moeten deel willen nemen aan onze maatschappij, dus meedoen in sportclubs etc. , ook op maatschappelijk gebied deel willen nemen aan de Venrayse aktiviteiten. Uiteraard hebben ze dan recht op fatsoenlijke huisvesting.

Geef uw reactie.

Herman D.: oneens reageert op jh : eens

En daar is vooralsnog geen sprake van!

Geef uw reactie.

isa: oneens

Dit zou alleen de groei van venray bevorderen als men controle had op de situatie. Al het verdiende geld gaat naar land van herkomst, men woont met velen in een huis en de kamers worden voor fors geld onderverhuurt.Dit geld verdwijnt inclusief de toeslagen en eventuele uitkering in de zak van de huurder en deze sluist het weer door naar land van herkomst. Verzekeringen doet men meestal niet aan of worden in het land van herkomst afgesloten. Bij ongeval met een arbeidsmigrant trekken wij bijna altijd aan het kortste eind. Door mee te werken aan huisvesting werkt men rechtstreeks mee aan discriminatie van de arbieds migrant. Sommige inwoners van venray staan al jaren op de w8lijst en worden erg boos als ze horen dat er weer een huis is toegewezen aan een van de migranten in ons land.

Geef uw reactie.

Harrie de H.: oneens

Ze komen toch alleen maar hier werken omdat ze meer kunnen verdienen dan in eigen land. Ze willen echt niet hier komen wonen.

Geef uw reactie.

rolf: oneens

30 tot 40 jaar geleden dachten ze dit ook.Haal maar veel Turken,Marokanen,etc het land binnen en de economie zal groeien.De werkelijkheid van vandaag is helaas anders.Van de mensen die in ons land een uitkering ontvangen is 40% allochtoon.En de allochtonen met kennis en diploma,s gaan terug naar hun land.

Geef uw reactie.

Jan de werkman: oneens

Hou toch op alleen Otto en zijn vrienden worden er beter van ,verder brengt het Venray niks op, alleen de omzet van alcohol is in deze regio flink gegroeid. Nu de zg.arbeidsimigranten er achter komen dat ze met niks doen ook geld krijgen stijgen de uitkeringen enorm. Nee het brengt absoluut geen groei en zeker niet voor Venray.

Geef uw reactie.

Polski: oneens

Net als de vaderlandse politiek vooral niet naar de burgers luisteren, bedrijfsleven/groei/winstbejag is heilig, de enige die hierdoor daadwerkelijk beter worden zijn de wethouders/ multinationals als Flex.. en natuurlijk bevriende organisatie Otto! Dhr. F. Merken zal ook wel riant vergoed worden voor zijn lobby voor Otto & de polen, laaggeschoold personeel voor werk wat wij de "nederlanders" niet willen doenoen duhh, op kantoor bij Flex zit inmiddels al 80% Pool jaja, Slaap verder politiek! Ik zeg aktie / protest, verenig U Nederlandse burgers!

Geef uw reactie.

Hay: eens

Deze stelling is praktisch gezien zeker waar. ( Haal je er mensen bij dan ben je met meer ) Maar is dit ook gewenst ? Wat mij betreft niet. We werken al snel economisch verantwoord, maar is dat altijd sociaal verantwoord ? "Wij" Hollanders ( Venraynaren zo u wilt ) kunnen beter leren eerst samen te leven met wie er nu in onze samenleving zijn, alvorens er nieuwe mensen bij te halen, uit economisch belang.

Geef uw reactie.

jan: oneens

de groei wel maar niet de verstaanbaartheid, als men iets nodig heeft van nde vgemeente als nederlander moet je wel een heel goede reden hebben waarom en waarvoor, en is het wel echt nodig, okk als je een andere wonibg wilt dan gaan meestal de alochtonen voor en de woning wordt ook nog ingericht, moet jij eens proberen

Geef uw reactie.

Gerard: oneens

Met de komst van arbeidsmigranten neemt het aantal inwoners uiteraard toe. Passende en betaalbare woonruimte is dan noodzakelijk. Geen herhaling van de fouten uit de zeventiger jaren toen de bedrijven ook arbeidskrachten van elders haalden en de overheid deze mensen vervolgens links lieten liggen. Maar voor de groei van Venray? Wat houdt dat in en waarom eigenlijk? Het willen behouden en goed onder-houden van wat we hebben, is al moeilijk genoeg. Groei kan heel lelijk uitpakken, ook in Venray !

Geef uw reactie.

Peet: oneens

Laat ons aub NL blijven!!!

Geef uw reactie.

Jacques: oneens reageert op Peet : oneens

Misschien moeten we eens gaan nadenken over het vechten voor onze rechten! en ergens een plein zoeken , het Henseniusplein zou daar heel geschikt voor zijn , heeft deze tevens een functie!

Geef uw reactie.

Jan J.: oneens

Eerst autochtone werknemers, waaronder overschot is gezien de heersende werkloosheid.

Geef uw reactie.

Jacques: oneens reageert op Jan J. : oneens

Volgens recent onderzoek , neemt ook het aantal Polen met een ww-uitkering of bijstandsuitkering toe! Moeten die dan ook voorrang krijgen op de autochtonen in een zelfde situatie , die een lang arbeidsverleden hebben , altijd netjes gewerkt hebben echter door vooroordelen in een hoek geschopt werden! Venray wil groeien? Mooi , begeleid deze mensen naar werk!

Geef uw reactie.

Joop: oneens

Het brengt absoluut geen groei , ze besteden hun geld in het land van herkomst ,alleen de omzet van alcohol is gestegen . Zorg eerst voor de eigen inwoners en zorg dat de mensen hier in Venray weer met een goed gevoel over de straat kunnen lopen.

Geef uw reactie.

ferdibe: oneens

Laten we eerst zorgen voor onze "eigen" bewoners kunnen groeien. En dat Venray groeit tot een woonplaats waar de jongeren blijven wonen tijdens en na hun studies. Want dan blijft Venray vanzelf groeien.

Geef uw reactie.

Venray: eens reageert op ferdibe : oneens

Ik doe mijn best Het nadeel is Ze is aan de PIL

Geef uw reactie.

D.de Wolff sr.: oneens

Huisvesting van arbeidsmigranten bevordert dan wel de groei van Venray, maar wel op een onbedoelde negatieve manier manier.

Geef uw reactie.

Jacques: oneens reageert op D.de Wolff sr. : oneens

Laten we allemaal maar blind blijven en geloven dat we deze mensen nodig hebben voor het opleven van onze economie , terwijl het merendeel van deze migranten niet eens interesse heeft hier te blijven wonen , er zijn wel degelijk inwonenden in het Venrayse die ook het werk van deze migranten willen uitvoeren ! Echter zolang de Ottofielen hun lobby-functie op gemeentelijk niveau kunnen blijven uitvoeren met propagandistische onderzoeken in eigen belang , worden wij kunstmatig blind gehouden!

Geef uw reactie.

Jacques: oneens reageert op D.de Wolff sr. : oneens

Uiteraard eens!

Geef uw reactie.

Jos: eens

Het bouwen van aangepaste woningen zoals die ook voor starters kunnen worden gebruikt lost dit huisvestingsprobleem op. Bij het ontwikkelen van nieuwbouw met appartementen zou daaraan meer aandacht moeten worden besteed. Leegstand bij appartementen biedt misschien tijdelijk soelaas.

Geef uw reactie.

Johan: oneens

Het is nu eenmaal zo dat salaris van burgemeester en wethouders gerelateerd is aan aantal inwoners , misschien speelt dit ook mee bij het bevorderen van groei

Geef uw reactie.

Sip: eens

Eens onder voorwaarden:; - er moet eerst goede werkgelegenheid zijn - de beloningen moeten ook voor Nederlandse/Venrayse werkwilligen aantrekkelijk zijn, zodat het niet vooraf al een uitgemaakte zaak is dat er alleen maar buitenlandse migranten possitief op reageren - als er dan nog migranten nodig zijn, moeten die goed gehuisvest worden.

Geef uw reactie.

Jacques: oneens reageert op Sip : eens

Dan vrees ik toch het ergste als ik lees dat Otto zijn dienstenpakket inmiddels weer heeft uitgebreid....en welke invloed hebben wij als Venrayse burger op deze lobby-functie met de Gemeente ?

Geef uw reactie.

Adriaan.: eens

Venray kan bijna niet meer groeien. De grenzen zijn zo ongeveer bereikt.De immigranten die er thans zijn moeten voorzien worden van goede woon -en leefruimten.Moet Venray groot worden.Voor mij niet.We moeten zorgen voor andere industrien in plaats van bedrijven, die alleen lager geschoold personeel kunnen gebruiken. Bedrijven die ook meer geschoold personeel kunnen gebruiken. Adriaan.

Geef uw reactie.

klaassen: eens reageert op Adriaan. : eens

Voor mij is iedereen gelijk. En iedereen heeft recht op werk Maar de gedachten zijnvaak anders

Geef uw reactie.

Steger: eens

Het is niet zo dat de arbeidsmigranten al onze banen inpikken. Want het is toch veelal ongeschoold werk wat zij verrichten met alle respect. En zij hebben dus ook recht op een goede huisvesting. En hoe meer mensen dat binnen de gemeente doen dan zal dat zeker de groei bevorderen. Maar moet ook weer niet ten koste gaan voor onze kinderen die straks ook nog op hun eigen willen wonen.Kopen is bijna geen optie meer voor hun. Dus er moeten wel voldoende betaalbare huurwoningen zijn. Dus gemeente er is nog genoeg werk aan de winkel om een balans te vinden.

Geef uw reactie.

Ineke: eens

Tjee wat een negatieve reacties. Laten we blij zijn dat we arbeidsmigranten hebben, anders was er van Venray niet veel meer over geweest. Venray moet wel eens stoppen met alsmaar door te bouwen, want dat kost geld en heeft totaal geen nut.

Geef uw reactie.

Tom: oneens

zORG EERST DAT EIGEN MENSEN ALLEMAAL WERK HEBBEN EN BEHOUDEN.

Geef uw reactie.

Peter: eens

We moeten leren met minder groei te werken dan in het verleden. Balans is een veel beter kriterium denk ik. Intussen is het belangrijk dat als wij migranten hier willen laten werken, wij ze ook van goede huisvesting moten voorzien. Niet in kampen of tehuizen maar normaal op kamers, in een appartement, flat of huis.

Geef uw reactie.

Joop: oneens

Als de gemeente de groei van Venray wil bevorderen door het aantrekken van kleinschalige bedrijven met hooggeschoold personeel, zal de woningmarkt in Venray weer aantrekken. Hierdoor ontstaat doorstroming op de woningmarkt en het voorkomt langdurige leegstand van bv. appartementen. Bovendien kunnen dan bestaande woningen worden aangepast tot meergezinswoningen. Zowel starters als arbeidsmigranten kunnen daarin worden gehuisvest. Het is dus meer een kwestie van prioriteit stellen !

Geef uw reactie.

Marian: oneens

Ben het helemaal met Erik eens, waarom groeien. Het is toch hopelijk geen domme gedachte om de vergrijzing tegen te gaan? Volgens mij creëer je alleen maar problemen voor de toekomst.

Geef uw reactie.

Liesbet: oneens

Ik ben zelf een alleenstaande moeder heb 2 banen omdat ik het anders financieël niet rond krijg, en omdat ik al 50+ ben, is het voor mij haast onmogelijk om een full-time baan te krijgen, dus kijk eerst in "onze" eigen gemeente rond voor je arbeidsmigranten gaat aannemen, Wat een onzin!!

Geef uw reactie.

Pielhaas: oneens

Laat de gemeente er maar voor zorgen dat er meer werkgevers binnen de gemeentegrenzen zich vestigen die ook bijdragen aan de werkgelegenheid voor de Venrayse bevolking, niet multinationals als Flex.. waar van alle (flex) arbeiders er hooguit 2% uit Venray zal komen (heb er zelf meer als 8j gewerkt), zoals de FNV ooit al schreef "slaven-arbeid" tsjaa daar trappen alleen de oostblokkers van bevriende onderneming Otto in..

Geef uw reactie.

Peter Jansen: oneens

Moneens wij Venrays vinden zelf haast geen werk meer wat moet we als er nog eenst 40.000 man bijkomen ??

Geef uw reactie.

Wim: eens

Ik schrik van de reacties. Niet groeien is stilstaan. Zonder arbeidsmigranten worden veel werkzaamheden al sinds de jaren zestig niet meer uitgevoerd omdat wij Nederlanders ons te min voelen. De tendens is dat ouders hun kinderen minimaal Havo willen laten halen. Dus is er voor de banen op de basis van de arbeidsmarkt vanuit onze eigen jeugd nauwelijks belangstelling. het werk moet wel gedaan worden!!!!!!

Geef uw reactie.

Louis: eens

Als wij mensen van elders nodig hebben om het werk te doen, dan is het logisch dat wij voor huisvesting zorgen, maar ook voor een goed leefklimaat voor deze lieden.

Geef uw reactie.

Louis: oneens

De agrarische sector heeft veel Oosteuropese arbeiders aangetrkokken, die moeten kunnen wonen. Maar probleem is ontstaan door over-vestiging van logistieke bedrijven, waar men alleen maar goedkope arbeidskrachten wil inzetten, dus vooral Oost-europeanen. Het beleid van gemeente moet om, trek bedrijven aan, waar Venraynaren het werk vinden, waar zij goed in zijn. Bouw betaalbare huurwoningen voor al de woningzoekenden uit Gemeente Venray.

Geef uw reactie.

M.Peeters: oneens

Wat hebben we aan groei die geen bloei of vruchten opleverd, terwijl de plaatselijke oorspronkelijke arbeiders geen kans hebben en daardoor ook NIET kunnen krijgen??? Al die vreemde leefsteilen en gewoontes dragen niet bij aan een goede samenleving zonder spanningen en druk. Dit kan toch ook niet de bedoeling zijn??

Geef uw reactie.

joos l.: eens

Groei niet in directe zin van meer inwoners. Wel draagt huisvesting van arbeidsmigranten mits zijnde WERKNEMERS wel bij aan de economische groei.

Geef uw reactie.

marij: oneens

Zorg inderdaad eerst maar eens voor goedkopere woningen voor onze kinderen, met de huidige grondprijzen is het onmogelijk iets te kopen en huren is ook schandalig duur.

Geef uw reactie.

Gerda: eens

Ik vind dat Venray niet hoeft te groeien, maar als je buitenlandse werknemers in dit geval Poolse, in dienst neemt en naar Venray haalt moet je ze ook in de samenleving opnemen. De bedrijven in Venray worden hier ook beter van. Stel je voor dat alle Venrayse migranten terug zouden komen?

Geef uw reactie.

Pieter: eens

Venray hoeft niet te groeien, maar het is wel nodig om de mensen die hier het werk doen wat we zelf niet willen doen fatsoenlijk te huisvesten en te integreren in de Venrayse samenleving. We vergrijzen en zullen deze mensen in de toekomst hard nodig hebben.

Geef uw reactie.

marij: oneens reageert op Pieter : eens

Oneens. Er zitten nog genoeg Nederlanders in de WW of in de bijstand. Zorg er eerst maar eens voor dat deze mensen aan het werk gezet worden. Er zijn erbij die er niks aan kunnen doen maar er zijn er ook genoeg die heel graag het handje ophouden. Het verschil tussen werken en bijstand is te klein, voor een paar euro meer gaan die mensen echt niet aan het werk. En laat in hemelsnaam die zuiplappen maar in hun eigen land, ze kunnen werken maar in hun vrije tijd zijn het boeven....

Geef uw reactie.

René P.M.A. Lenards Venray: oneens

Zolang er nog meer dan voldoende werk zoekende nederlanders zijn moet daar eerst de volle aandacht op zijn gericht. Daarna mensen buiten nederland en geen dag eerder.

Geef uw reactie.

Jacques: oneens

Zorg eerst maar eens voor het op orde brengen van de interne Venrayse politiek.....alvorens nu al na te denken over de naamsverandering van Venray in Venratski....En geacht college dat bedrijven orders moeten laten liggen is niet te wijten aan het feit dat er geen arbeidskrachten te vinden zijn...maar men is in het bedrijfsleven op zoek naar louter goedkope werknemers , terwijl plaatselijke werkzoekenden worden overgeslagen omwille van leeftijd en zogenaamde hoge loonkosten!

Geef uw reactie.

JB: eens

We hebben deze mensen in de toekomst hard nodig ! Geef ze geen voorkeurspositie bij de toewijzing van huisvesting t.o.v. onze eigen ingeschreven landgenoten.

Geef uw reactie.

M Verstegen: oneens

Blijf met beide benen op de grond en wimpel stadse allure af

Geef uw reactie.

G.Lucassen: eens

Venrayse migranten hebben elders in de wereld (hopelijk) een positieve bijdrage geleverd aan de economie en cultuur van het land van hun keuze. Daarbij hoop ik dat ze humaan en vriendelijk ont- vangen zijn. Migranten kunnen een verrijking zijn voor het dorp Venray. Migranten hebben ook recht op een menswaardig bestaan. Of Venray zo nodig moet groeien is een ander verhaal !

Geef uw reactie.

Jeanne: oneens

Laten we eens eerst zorgen dat onze eigen mensen een betaalbare woning kunnen krijgen. Venray wil groeien maar jammer genoeg ziet men niet dat men de bevolking het grotendeels niet eens is met alle veranderingen daarvoor.

Geef uw reactie.

lobo: oneens

Nee , nee en nog eens nee , mijn zoon die met twee kinderen op een flat zat , had na twee jaar nog steeds geen gezinswoning toe gewezen gekregen , en is als geboren venrayenaar , moeten verhuizen naar blerick ! Omdat daar een koopwoning van de gemeente , minder kosten per maand als hier een huurwoning voor hun budget . En kopen hier in venray was al helemaal onmogelijk . Zorg daar maar eens eerst voor !

Geef uw reactie.

wim: oneens

Wij leven in Nederland, Venray ligt in Nederland, Dus werk aan een goed Nederland. Wij voor ons zelf en God voor ons allen. De rest kan thuis blijven.

Geef uw reactie.

elisabeth: oneens

Venray is al groot genoeg, alles wordt vol gebouwd maar het merendeel staat leeg, vanwege de hoge huurpijzen. Help maar eens eerst onze jeugd aan betaalbare woonruimte inplaats van de arbeidsmigranten!

Geef uw reactie.

lobo: oneens reageert op elisabeth : oneens

Ik ben het volkomen met u eens , zie ook mijn reactie ! Voor sociale huur- en koopwoningen moeten onze kinderen naar (goedkoperen) andere gemeentes uitwijken

Geef uw reactie.

Frank: oneens

Met groei ontstaan ook meer problemen. Het dorpse karakter van Venray verdwijnt.

Geef uw reactie.

Erik: oneens

Waarom moet Venray überhaupt groeien? Groen verdwijnt, leegstand ontstaat, kleine middenstand verdwijnt. Houd Venray klein en haal daar het maximum uit! Dat is besturen!

Geef uw reactie.