ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Arbeidsmigranten bevorderen de groei van Venray

donderdag, 05 januari 2012 16:55 Arbeidsmigranten bevorderen de groei van Venray

Willen de arbeidsmigranten wel in Venray komen wonen ?

In de maand Januari hebben inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen geven op de stelling : Huisvesting van arbeidsmigranten bevordert de groei van Venray.

De meningen daarover lopen nogal sterk uiteen. Er zijn een aantal reacties met nogal negatieve standpunten, een enkeling zelfs enigszins racistisch. Een redelijk grote minderheid vindt dat door het aanbieden van goede huisvesting de groei van Venray zal toenemen.

Van de reacties is namelijk 40 % het eens met de stelling. Deze groep vindt dat de veelal Poolse werknemers die voor Venrayse bedrijven werken, recht hebben op een goede huisvesting. Daardoor wordt de integratie binnen de Venrayse gemeenschap bevorderd en zijn ze eerder in staat de Nederlandse taal te leren spreken.

Een groep van 60 % heeft echter een afwijkende mening. Zij zijn van mening dat het vaak invullen van tijdelijke werkgelegenheid betreft en dat men alleen hier komt werken omdat men hier meer kan verdienen dan in eigen land. Bovendien wordt het hier verdiende geld in Polen besteed i.p.v. in Venray. Harrie zegt : “Ze willen echt niet hier komen wonen”. Joop is van mening dat Venray er verstandiger aan doet om de groei te bevorderen door kleinschalige bedrijven aan te trekken met hooggeschoold personeel, zodat er weer doorstroming komt in de woningmarkt. Louis is van mening dat het probleem is ontstaan door de vestiging van een groot aantal logistieke bedrijven waar men alleen maar goedkope Oost-Europese arbeidskrachten wil inzetten. 

In het algemeen kan worden gesteld dat de arbeidsmigranten in Venray in ieder geval die arbeidsplaatsen invullen waar kennelijk een behoefte aan is. Als zij zich in Venray willen vestigen, alleen of samen met hun gezin, dient passende huisvesting te worden aangeboden.

 

REACTIES