ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

SP Venray

donderdag, 06 maart 2014 14:30 SP Venray

1. Armoede Actief Aanpakken
Armoede is een groeiend probleem. De voedselbank is helaas de snelst groeiende bank. Er zijn zelfs al wachtlijsten, terwijl we ervoor moeten zorgen dat deze bank overbodig wordt. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit is 1 op de 10. Voor Venray betekent dit dat ongeveer 1000 kinderen en jongeren in armoede leven. Veel mensen hebben de laatste jaren hun baan verloren door reorganisaties en faillissementen. Het vinden van een nieuwe baan is
moeilijk. In de sociale werkvoorziening staat de arbeidsproductiviteit vaker centraal dan het rekening houden met de mogelijkheden van de mensen die daar werken. Het huidige kabinet laat zien dat het absoluut niet in staat is deze problemen op te lossen. De plannen zullen op lokaal niveau moeten ontstaan. De gemeente moet meer mogelijkheden krijgt om armoede te bestrijden, schulden te saneren en voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede.


2. Zorg Zonder Zorgen
Er staat ons veel te wachten op het gebied van zorg. Belangrijke zorgtaken worden door de rijksoverheid bij de gemeente neergelegd. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van een gedeelte van de AWBZ en de jeugdzorg als onderdeel van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). Zij moet zaken gaan regelen waar ze weinig ervaring mee heeft en met minder budget. Wij vinden dat zorg dichtbij de mensen georganiseerd moet worden, maar dan wel op een goede manier. Wij hechten veel waarde aan goede lichamelijke en geestelijke gezondheid en zijn graag bereid daarin te investeren. We vinden het belangrijk dat er een zorgcentrum in de buurt is. Wij willen een gemeente die zich druk maakt om behoud van voorzieningen als een nachtapotheek, een huisartsenpost, goede verzorgingshuizen en een goed georganiseerde thuiszorg. Zorg mag niet afgeschoven worden op mantelzorgers en daartoe gedwongen vrijwilligers uit de bijstand.
 

 

Gerelateerde artikelen

VVD Venray

Lees verder

InVENtief

Lees verder

D66 Venray

Lees verder

Samenwerking Venray

Lees verder

PvdA Venray

Lees verder

CDA Venray

Lees verder

Wordt er naar de Venrayse burger geluisterd ?

Lees verder