ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

InVENtief

donderdag, 06 maart 2014 14:20 InVENtief

GRATIS PARKEREN
Betaald parkeren gaat ten koste van de koopkracht in het centrum. Snel even een boodschap doen wordt onnodig extra duur. “De kosten voor het betaald parkeren moeten opgebracht worden door de parkeergelden” is het beleid van de coalitie. Stijgen de kosten, dan maar even de parkeergelden omhoog. inVentief heeft onderzocht dat de kosten en opbrengsten tot voor kort in evenwicht waren. Door de crisis wordt er minder gekocht met als gevolg dat de parkeerkosten hoger zijn dan de opbrengsten. De parkeergelden dan maar weer verhogen of het parkeergebied verruimen? inVENtief zegt NEE! Snijd in de kosten waar het kan en ga het beleid richten op gratis parkeren bv. door invoeren van de blauwe parkeerschijf voor maximaal 2 uur vrij parkeren. Het kan in andere gemeenten ook!

FOCUS OP OUDEREN EN KWETSBAREN
Er komt steeds meer maatschappelijke ondersteuning op de gemeente af omdat Den Haag meer en meer over de schutting gooit. Of we in Venray willen of niet, ook onze gemeente zal mee moeten. Er wordt dus steeds meer een beroep gedaan op de mantelzorg.
Maar...de potentiële toekomstige mantelzorgers trekken voor een deel weg door studie, werk of anderszins. Daardoor neemt het beroep op de vrijwilliger (goede buur of kennis) toe.
Het opzetten van een structuur voor deze vorm van mantelzorg is belangrijk. Passend daarin is de koppeling van huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging. De huishoudelijke hulp signaleert maar moet ook terecht kunnen met de signaleringen om de hulpvraag te kunnen laten beantwoorden.
Een contactpunt in de wijk of dorp is daarvoor een prima middel.
Hulp op het medische vlak blijft hoe dan ook voor professionals. Breng de wijkverpleegkundige daarom terug.
 

 

Gerelateerde artikelen

VVD Venray

Lees verder

SP Venray

Lees verder

D66 Venray

Lees verder

Samenwerking Venray

Lees verder

PvdA Venray

Lees verder

CDA Venray

Lees verder

Wordt er naar de Venrayse burger geluisterd ?

Lees verder