ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Gaat Venray bloeien of bloeden?

donderdag, 01 december 2011 17:00 Gaat Venray bloeien of bloeden?

Over de Floriade blijken de meningen verdeeld.

 

In December werd uw mening gevraagd over de stelling op de pollingsite Burgers van Venray  : van de Floriade kan Venray veel verwachten.

Het resultaat van de meningen als reactie op deze stelling geeft aan dat men nogal uiteenlopend denkt over het voordeel van de Floriade voor Venray.

55 % vindt dat er voordelen voor Venray te behalen zijn , terwijl 45 %  denkt dat er niets voor Venray te verwachten valt en het de gemeente alleen maar geld kost.

Van deze laatste groep wordt  veel verwezen naar eerdere Floriades. Die zijn financiëel steevast onder de streep negatief beëindigd. Ook wordt in twijfel getrokken of de gemeente ervan profiteert. De meesten zijn van mening dat alleen de horeca, hotelovernachtingen en ondernemend Venray op beperkte schaal extra omzet kunnen behalen.

Bij diegenen die het eens zijn met de stelling is desondanks in hun motivatie toch soms enige terughoudendheid te lezen.

Enkele reacties die we u niet willen onthouden zijn :

Wiel : het zal moeilijk worden een graantje mee te pikken.

Peter : als we knoajend langs de zijlijn opmerkingen blijven maken, zal er in Venray weinig te verwachten zijn.

Willem : inzet van alles en iedereen om eruit te halen wat mogelijk is.

Antoine : het zal afhankelijk zijn van de creativiteit en ruimte die vrijwilligers krijgen.

 

Samenvattend kan worden gesteld dat lang niet iedereen ervan overtuigd is dat de Floriade voor de gemeente Venray en doorslaand succes zal gaan worden.

Echter, zoals een reactie treffend aangeeft : niets doen is nu geen optie meer.

Het plan van aanpak zoals dat door de gemeente in een dik rapport is opgesteld , maakt melding van een stuurgroep, een projectgroep en een groot aantal werkgroepen uit verschillende  disciplines.  Binnen deze uitbundig grote groep personen zal hopelijk voldoende creativiteit aanwezig zijn om tijdens de Floriade Venray te laten bloeien als nooit tevoren !

 

 

 

REACTIES

pieter: oneens

GELDVERSPILLING

Geef uw reactie.

P J T M Jansen: oneens

Reden is al dat het de provintie mijarden gekost heeft en niet alleen de Burgers van Venlo Nee De Hele Provintie Limburg : en natuurlijk gaan de Heffing voor de Burgers onder moraal inkomen ook Flink omhoog het geld zal toch opgehoest moeten worden Men heeft schijnbaar niet in de gaten dat we in een hele zware ciris zitten Wat over 1 a 2 Jaar ons nekt eerst denken dan doen .

Geef uw reactie.

Ron: oneens

Het kost enorm veel geld, directeuren verdienen te veel geld, terwijl het afwachten is wat het op gaat brengen. Worden deze directeuren ook gekort als het verlies oplevert? Bovendien zijn eerdere financiële ervaringen met Floriades sowieso negatief. Het leverde vrijwel altijd in totaal een tekort op. Verder wordt er in deze tijd overal op bezuinigd . Hoe verhoudt zich dit met de kosten / uitgaven die nodig waren/zijn voor dit prestige project?

Geef uw reactie.

gerard: eens

Die Willem is gegarandeerd een van die zakkenvullerde directieleden van de Floriade.

Geef uw reactie.

Wim: eens

Ik ben het helemaal met de stelling eens. De Noord Limburgers zijn veel te bescheiden en kunnen veel meer dan men uitstraalt. Eindelijk doen ze waartoe ze in staat zijn: een geweldig project ontwikkelen en veel werkgelegenheid naar ons gebied brengen. De Floriade verbindt de overheid, vooral de deelnemende gemeenten en de Provincie Limburg. En vergeet niet de miljoenen die we uit Den Haag naar Venlo Greenport halen. Eindelijk maken we door deze samenwerking een geweldige efficiëntieslag. Maar ook de ondernemers maken samenwerkingsovereenkomsten en genereren extra omzet en winst. Er is al een geweldige impuls voor de werkgelegenheid als je de bouwsommen bij elkaar telt van de aanleg van het Floriade terrein, de autoweg verbinding naar de A 61 de verbeteringen van de A 73 en de Greenport Lane. En als straks in april 2012 de Floriade open gaat, hebben vele honderden mensen werk en verdienen bedrijven aan transport, overnachtingen en eten en drank. Ik durf te stellen: de Floriade heeft al veel opgeleverd en zal dat doen tot ver na de Floriade 2012.

Geef uw reactie.

ria: eens

Venray KAN wel wat verwachten van de floriade, alleen de vraag is wat wordt hier na de Floriade mee gedaan, niet dat de zaak dan dood bloedt er moet dan iemand van de gemeente zijn die hier sturing aan geeft anders wordt het voor Venray het zoveelste "dood geboren kindje" ( Anna en servaasterrein oud ziekenhuis)Er moet nu al iemand klaar staan die hier invulling aan gaat geven en communiceert naar buiten toe wat de plannen zijn.

Geef uw reactie.

rikie: oneens

Venray leerd het nooit,hoeveel mensen moeten het dadelijk met een uitkering doen!!!!

Geef uw reactie.

Twan: oneens

Overal waar de Floriade is geweest eindigt het onder de streep negatief, stom dat men hiervan niets heeft geleerd en zeker voor Venray daar gaat nogal eens iets fout.

Geef uw reactie.

Pieter: oneens

Venray leert niets van het verleden! In deze crisistijd luxe dingen doen past niet!

Geef uw reactie.

-----------: eens

Hoop van wel maar denk waarschijnlijk niet.

Geef uw reactie.

theo: oneens reageert op ----------- : eens

venray mag mee betalen , en maar groot doen. ach de burgers zijn straks toch weer de klos. venray kamt nu al met een negatieve saldo.zorg maar eerst voor de mensen die honger lijden.

Geef uw reactie.

Wiel: eens

Zal moeilijk worden om graantje mee te pikken, laat staan de investeringen (plus wat de individuele ondernemers nog aan reclame gaan spenderen) terug te verdienen. Maar niets doen is nu geen optie meer. Inderdaad inzetten op één HOOFDTHEMA i.c. KUNSTmanifestatie lijkt mij juiste weg. Of dat de beste keus is, is moeilijk te zeggen. Wie willen we bereiken ? Iedere bezoeker lukt toch niet (en hoeft ook niet) . Dat hier een (gezellig)centrum is, horeca, winkels etc. dat is naar ik hoop algemeen bekend (beste kleine binnenstad !). Dat trekt niet direct extra publiek naar Venray. Een UNIEK hoofditem waarmee Venray zich onderscheidt van de overige plaatsen, is m.i. een sterk punt. Het is in ieder geval een duidelijke keuze. Of het extra (geselecteerd) publiek trekt moet dan worden afgewacht ! Een bepaalde doelgroep zal het niet aanspreken. De vraag is of dat erg is. Het is selectief en m.i. gericht op een doelgroep die niet het minst te besteden lijkt te hebben..Het is in ieder geval beter dan die algemene, nietszeggende kreten als "Fraay Venray", "Focus op mensen" (wat de burger overigens - bijna - nooit zo ervaart in de praktijk).

Geef uw reactie.

Joop: oneens

Ik kan me niet voorstellen dat bezoekers van buiten onze regio aan het Floriadeterrein na afloop van dat bezoek nog naar Venray zouden willen komen. Als er al in Venray iets van de Floriade te verwachten valt, is dat het verlies na afloop blijkt mee te vallen.

Geef uw reactie.

antoine: eens

venray kan hier voordeel uit halen wanneer het zich hier vol voor inzet. het zal afhankelijk zijn van de creativiteit en de ruimte die de vrijwilligers krijgen. toch mooi dat we in venray nog steeds mensen hebben die zich hier belangeloos voor in willen zetten.

Geef uw reactie.

willem: eens

Heb mijn twijfels over voordelen Venray. Bestuurders beslissen makkelijk met geld van de burgers ! Maar garantstelling en (binnenkort) budget door raad akkoord. Dan ook volledige positieve benadering en inzet van ALLE ondernemers vereist om er uit te halen wat mogelijk is. Taskforces moeten wel ALLE ondernemers erbij proberen te betrekken tegen aanvaardbare extra kosten en menskracht zodat spin-off ook zo breed mogelijk kan zijn (dus niet voorkeur voor eigen "parochie" van de leden van de werkgroepen hetgeen helaas in Venray nogal eens gebeurd). Overigens "kritische noot" bij - veel te lang - plan van aanpak: grootste doelgroep is het "DEUTSCHE Rhein-Ruhrgebiet: het plan barst van de ENGELSE teksten ! Warum ?? Plan moet wel snel KONKREET worden !!!

Geef uw reactie.

Elderhorst: oneens

Omdat het voordeel alleen voor de horeca is, via terrassen en verkoop van hun assortiment. Laat deze maar de kosten opbrengen. Wij burgers krijgen daar niets van.

Geef uw reactie.

Wim: oneens

De gemeente stelt dat het een win win situatie voor de middenstand wordt, maar wat worden WIJ inwoners daar wijzer van????? Het zijn uiteindelijk toch onze belastinggelden !! Daarbij komt dat de Floriade altijd verliesgevend is geweest, hoe anders zou het nu zijn met de recessie !!

Geef uw reactie.

Sjef: oneens

De bewoners van Venray zullen alleen betalen want een positief saldo zit er nu met de huidige crisis zeker niet in. 50 % korting voor de eigen bewoners kan iets helpen. Maar ik kom wel om te zien waar mijn belastinggeld aan is besteed en of dat er veel is veranderd na mijn laatste Floriade bezoek in Zoetermeer.

Geef uw reactie.

jac: eens

Venray zal zeker kunnen profiteren van de Floriade. Met extra aandacht voor de gehandicapten, een toegankelijk Venray dus, zal ook deze groep naar Venray eerder geneigd zijn om Venray te bezoeken. Iedere bezoeker meer telt!

Geef uw reactie.

D.de Wolff sr.: oneens

Venray kan waarschijnlijk alleen heel lichtelijk van de Floriade profiteren. Venray kan dit wel verbeteren door uit eigen initiatief ook festiviteiten te organiseren en heeft al vaak laten blijken de potentie daarvoor te hebben.

Geef uw reactie.

Jeanne: oneens

Venray zal wel het aandeel leveren in de kosten als buurgemeente. Maar overal waar de Floriade al was is men met een schuld blijven zitten. Venray wil zich weer eens promoten en valt het verkeerd uit dan draaien wij toch weer als burger voor de kosten op

Geef uw reactie.

Helga: oneens

Betwijfel ik heel erg. Brengt tijdelijk hooguit wat hotelovernachtingen. Floriade laat mij denken aan natuur en milieu. Op dit moment zie ik alleen veel gekapte bomen, meer asfalt langs de snelweg plus heel veel uitgegeven centjes. Ik snap dat je alvorens te verdienen moet investeren, maar staat dat in verhouding?? Nee, dus!

Geef uw reactie.

theodoor: oneens

Ik ben het met de stelling oneens. In verhouding tot wat de bijdrage van de gemeente Venray is zal de profit voor ondernemend Venray zeer beperkt zijn. Bovendien ben ik beng dat na afloop blijkt dat de kosten aanzienlijk hoger zijn dan vooraf geschat en we dus met een aanzienlijk verlies komen te zitten dat gedragen moet worden door de burgers van Venray welke geen inspraak hebben gehad.

Geef uw reactie.

Peter: eens

Floriade plant 2 miljoen bezoekers. Soortgelijke tentoonstelling dit jaar in Koblenz (BundesGartenshow) leverde ruim 3 miljoen bezoekers. Voor de hotels in de regio zal dat een goede impuls betekenen. Als we leuke en interessante dingen organiseren tijdens de Floriade hebben we kans extra mensen te trekken. Als we knoajend in de zijlijn opmerkingen blijven maken zal er weinig in Venray te verwachten zijn!!!

Geef uw reactie.

Pieter: eens

We kunnen er inderdaad veel van verwachten. Het is alleen nog niet duidelijk welke kant het dubbeltje op zal rollen :-))

Geef uw reactie.

Leo oneens: eens

Geen enkele toegevoegde waarde voor Venray. Er komt geen enkele bezoeker na bezoek Floriade naar Venray. Alleen Venlo zal bij vestiging nieuwe bedrijven hiervan profiteren. Ook voor middenstand Venray geen enkele toegevoegde waarde. Overigens begrijpelijk dat Jan Loonen dit standpunt verkondigd hoewel hij ook wel beter weet.

Geef uw reactie.

Joop: oneens reageert op Leo oneens : eens

Volgens mij ben je het toch oneens met de stelling !

Geef uw reactie.

Peet: eens

Veel toerisme die hier in de omgeving kunnen recrieëren, levert banen op én het is een prachtig visitekaartje. Natuurlijk kost het geld maar dat halen we er wel uit.

Geef uw reactie.

marij: oneens

De Floriade kost ons allen een hoop geld. De burger heeft totaal geen zeggenschap hierover. Het zal best mooi zijn om daar een keertje rond te lopen maar daar zal het ook bij blijven. Bezoekers van de Floriade zullen echt niet naar Venray komen, dus deze stelling slaat nergens op. Wij betalen al veel geld aan deze hele kermis en moeten vervolgens ook nog eens de hoofdprijs betalen om er binnen te komen.

Geef uw reactie.

Margo Verstegen: eens

De Floriade is zeker een verrijking van Noord Limburg, wij zijn dan ook van plan om een seizoenskaart aan te schaffen! Eigenlijk is een kaart of korting een aardige (kerst)attentie om te krijgen of te geven!

Geef uw reactie.

Erik: oneens

De Floriade is een feestje van politici om zichzelf te promoten. Burgers hebben daar weinig aan. Sterker nog, we betalen er veel voor en krijgen amper korting. Natuurlijk is de Floriade mooi om naartoe te gaan, maar voor Venray heeft het geen enkele meerwaarde.

Geef uw reactie.

In april opent de Floriade in Venlo haar poorten.
Venray heeft zich, samen met een aantal gemeentes in de regio, financiëel garant gesteld voor het welslagen van deze Floriade.
De organisatie rekent op minstens twee miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland om daarmee kostendekkend te zijn.
De gemeente Venray wil als risicodragende......

Lees verder