ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Weet u waar het Gouden Leeuwplein ligt?

donderdag, 03 november 2011 17:00 Weet u waar het Gouden Leeuwplein ligt?

Plein of geen plein, dat was de vraag !

In November hebben een aantal Venrayse burgers hun mening gegeven over de stelling : Het Gouden Leeuwplein is geen echt plein.

Meer dan 70 % van de personen die hun  mening gaven vindt dat het nog geen echt plein is het ook nooit zal worden als er niets mee gaat gebeuren.

Zelfs de burgers die van mening zijn dat het wél een echt plein is, geven aan dat er nog van alles aan ontbreekt.

Sommige reacties geven klip en klaar aan waar de schoen wringt.

Marian vindt het de mooiste en duurste oversteekplaats van Venray, waar je ’s avonds met bevend hart naar de ingang van de parkeergarage moet lopen.

Niels geeft aan  dat er helemaal niets is te beleven op het plein wat bezoekers aantrekt.

Sjef vindt het een raadsel waarom er niet gefietst mag worden.

De meest voorkomende kwalificaties zijn : saai, sfeerloos, koud, ongezellig tochtgat, loze ruimte, ontbreekt aan activiteit, toegang door de Gouden Leeuwpoort is niet uitnodigend, enz.

Frank vat het samen met : het plein heeft de uitstraling van een betonnen stoeptegel.

Er worden door voor- en tegenstemmers wel een aantal suggesties gedaan over hoe het allemaal verbeterd kan worden. Op de website : burgersvanvenray  kan men al die voorstellen nalezen onder de groep “vorige stellingen”.

Het is misschien raadzaam dat beleidsmakers op het gemeentehuis, samen met ondernemersvereniging Venray Centraal die suggesties op haalbaarheid gaan toetsen.

Wellicht dat in de toekomst het centrum van Venray dan nog fraaier wordt.

De burgers van Venray wachten met belangstelling op die ontwikkelingen.

 

REACTIES

Niels: eens

Er is niets te beleven op en om het plein. Geen horeca en geen winkels. Er is niets wat mensen naar het plein trekt. Je komt er alleen als je van de parkeergarage naar het dorp gaat (of andersom). Door de hangjongeren in het Gouden Leeuw Pad zullen mensen de weg naar het plein mijden.

Geef uw reactie.

rob: eens

zeer saai

Geef uw reactie.

bernard wilmsen: eens

sfeerloos en koud

Geef uw reactie.

ML: oneens

Het is een prachtig plein waar je hele leuke en gezellige dingen kunt organiseren! Betrek het plein bij de rest van het centrum echt geweldig! mooi en overzichtelijk

Geef uw reactie.

Chisje: eens

Het is geen plein want er zijn geen bankjes voor zit gelegenheden er is geen uitzicht want je kijkt alleen naar gebouwen er is geen voldoende groen of geen spel gelegenheden voor kinderen dat het een leuk plein zou kunnen worden.

Geef uw reactie.

Ikke: eens

Loze ruimte

Geef uw reactie.

ria: eens

Klopt, het is NOG geen echt plein, maar geef het een kans om te groeien naar een echt plein, betrek de bewoners hierbij, wat zijn hun wensen en ideeen en voorstellingen van een echt plein. Kom gezamelijk tot een mooi besluit.

Geef uw reactie.

nigel: eens

is een stukje waar ze niets anders voor hebben kunnen verzinen ze kunnen er beter iets leuks van maken.

Geef uw reactie.

Bewoner: oneens

Ik woon direct op de Gouden Leeuw en ik vind dat er wel eens een paar winkels zouden kunnen komen die er voor zorgen dat er een beetje leven in komt en dat het echt een plein wordt. Ik vrees echter dat er woekerprijzen aan huur verlangd worden, net zoals de woeker huurprijzen die er worden gehanteerd voor de huurappartementen. Op http://www.heeves.nl kunnen firmas uit Venray hun winkel gratis middels een pagina promoten, maak er gebruik van en maak er samen iets moois van!

Geef uw reactie.

Janneman: oneens

Het is een mooi plein, een omsloten eenheid. Het ontbreekt echter aan bedrijvigheid. Daarvoor is een spreiding van de Venrayse activteiten ook naar dit terrein nodig. Een kerstmarkt-achtige inrichting met ijsbaan zou prachtig zijn. In ieder geval moet bij sneeuw en ijs de oversteek vanuit de parkeergarage naar hetr centrum in het sneeuwruimingsplan worden opgenomen. Vorig jaar was die wekenlang levensgevaarlijk. Maak er iets van, Venrayse middenstand!

Geef uw reactie.

Esther: eens

De aankleding ontbreekt nog, bomen, groen, banken.Stukje geborgenheid ontbreekt.

Geef uw reactie.

Gerrit Kateman: oneens

Natuurlijk is het een plein, maar niet zo eentje als we in Venray gewend zijn. Over smaak valt te twisten. Een prima plek voor (kunst)evenementen. Als de bonsaiboompjes op het plein weggehaald worden, kan er prima de (KINDER-) kermis geplaatst worden, dan is die tenminste weg van het oude kerkhof. Stichting Stadspark ook weer gelukkig.

Geef uw reactie.

Adriaan: oneens

Het is wel degelijk een plein,maar dat moet nog aangepast worden. In ieder geval zeker met veel groen en banken. Het plein is groots,dat is lastig.Maar er kan iets moois van gemakt worden.Intiemer.Alleen de toegang door de Gouden Leeuwpoort is moeilijk. Zorg eerst maar dat de woontoren bewoond wordt, dat Albert Heyn een reuze super begint en alle andere woningen nbewoond worden. Het komt wel goed, zie Schouwburgplein.

Geef uw reactie.

Gerard Remmers: eens

Het gaat hier niet om een "plein", maar om een "ruimte" die niet als plein ingericht en gebruikt kan worden. De wind waait continu om de woontoren heen en maakt een verblijf daar niet aangenaam. Van de zo gewenste bijdrage aan de stedelijke uitstraling van het centrum is geen sprake. Dat was al voorspeld o.a. vanwege het ontbreken van een passende aansluiting op het centrum. Er is een woonwijk gecreëerd dat tegen het centrum aanligt maar daarvan geen deel uitmaakt.

Geef uw reactie.

sjef: eens

leeg plein zonder verbindning met andere pleinen. Het invullen van de leegstand , ook door AH , zal het plein alleen een koopplein maken, dit los je niet op door bankjes en terrasjes. Waarom hier niet gefietst mag worden is mij een raadsel. Zeker als AH hiet komt is het zaak het fietsverbod op te heffen.

Geef uw reactie.

Wil Mutsaers: eens

Een suggestie om het plein aantrekkelijker te maken is het plaatsen van een kiosk op het plein. Daaronder een trap als extra toegang t.p.v. de zijwand van de parkeergarage. Die zijwand van de garage zit immers midden onder het plein. De loopafstand naar en van het centrum vanuit de parkeerkelder wordt daardoor beperkt. Bovendien kunnen in die kiosk enkele dagwinkels worden opgenomen. Door het gebruik van de kiosk voor allerlei evenementen te promoten zal het plein vanzelf functioneler worden.

Geef uw reactie.

Frank: eens

Het heeft de uitstraling van een betonnen stoeptegel.

Geef uw reactie.

Twan: oneens

Een plein met kansen voor de toekomst, maar dat momenteel veel te weinig bij het centrumgebeuren wordt betrokken. De relatie met het Schouwburgplein en Henscheniusplein ontbreekt. Gevolg is dat het Gouden Leeuwplein er doods bij ligt en bij veel mensen onbekend is. Onbekend maakt onbemind. Dat er komende kermisattracties worden geplaatst is een goede zaak.

Geef uw reactie.

liesbeth: eens

Het is een "looze" kille ruimte die wat opgevuld is. Maak er iets gezelligs van, net zoals ons mooie winkelcentrum waar wij toch best trots op zijn.

Geef uw reactie.

Tommie: eens

Het is wel een plein. Maar niet als een plein aangekleed. Het is puur een steenfabriek zonder gezelligheid. Een beetje atributen plaatsen en het ziet er leventiger uit. Nu straalt het angst uit waar je zo snel mogelijk van weg loopt.

Geef uw reactie.

Freek: oneens

Waar mensen zich druk om kunnen maken! Prachtig plein! Er is geen standaard voor een plein. Niet alle pleinen hoeven bankjes planten of andere prullaria te hebben!

Geef uw reactie.

Piet: eens

Maar,,,,,,maak er een echt plein van!!! Albert Heyn weg, je bent verlost van een massafietsen, brievenbus vaak nauwelijks bereikbaar en....de onderdoorgang naar het gouden Leeuwplein is een smerig stinkend, vaak door veel hangjongeren bemand onderkomen en de doorgang die er dan ontstaat vormt een groot plein met het schouwburgplein!!!!!

Geef uw reactie.

Anne Marie: eens

Een plein zie ik als openbare ontmoetingsruimte buiten, dat als het ware fungeert als meetingpoint. Op het Gouden Leeuwplein is dat absoluut niet het geval. Het is meer een toevallige open ruimte waarbij men zelf moet invullen dat het om een plein gaat. Overigens is het Gouden Leeuwplein onaantrekkelijk: geen bomen die sfeer uitademen, geen aankleding en lawaaiig doordat het tussen gebouwen in zit waar geluid weerkaatst.

Geef uw reactie.

joos: oneens

natuurlijk is het een plein, maar het moet gaan leven. Dus ook hier activiteiten organiseren. Het voornemen om een deel van de kermis hier te plaatsen is prima. Verder kan verdere aankleding het plein nog aantrekkelijker maken

Geef uw reactie.

Ria: eens

Het straalt niets gezelligs uit, een kille sfeerloze boel.

Geef uw reactie.

wim: eens

Het is geen plein, het lijkt geen plein en het straalt ook geen plein uit. Je steekt het maar gauw over om naar het centrum te gaan.

Geef uw reactie.

Louis: oneens

Venray knapte haar centrum op, hierover goede kritieken. Nu er een plein bij is gekomen met een goede uitstraling, is het ook niet goed. Er zijn andere dingen in "ons Venray" waar ons dik om mogen en kunnen maken.

Geef uw reactie.

Ineke Grootemaat: eens

Alweer een stukje steen, ik zou het niet eens een plein noemen. Het straalt helemaal niks uit.Als dat nou een mooi fietspad zou zijn, dan had het nog enigzins betekenis. En er wordt maar doorgebouwd...voor wie?

Geef uw reactie.

Martien: eens

Totaal geen sfeer op dit plein! Een schande als hier winkels komen; dit is een messteek in de rug van alle centrumondernemers, geplaatst door de gemeente Venray om hun dwalingen recht te zetten!!!

Geef uw reactie.

andre: eens

het lijkt meer op een racebaan(voetgangers gebied), wordt totaal niet opgelet straalt totaal niets uit

Geef uw reactie.

Jos: eens

Welk plein?

Geef uw reactie.

Harry: eens

Het is nog geen plein omdat het een afgesloten stukje bestrating is. Je wordt er ook niet naar toe getrokken. Er is niets aan de hand.

Geef uw reactie.

Louis: oneens

Mensen uit Venray, er is genoeg daar aan besteed, het is een plein en that it. Geld kan beter aan andere zaken worden uitgegeven of worden bespaard als het niet zinvol wordt gebruikt

Geef uw reactie.

Peter Jansen: eens

Echt een Zooje Hebben ze er van gemaakt te Duure Fontijn, te veel Hangjonereren te veel gespuis Venray ken ik nauwlijk nog terug gezelingheid vergeet het maar

Geef uw reactie.

marij: eens

Nog niet maar dit komt ook omdat het nergens bij betrokken wordt. Er zijn nog geen winkels op dat plein en daarom is er geen leven op het plein. Het zou een ideale plek zijn voor activiteiten en ik verbaasde mij vorig jaar dat er geen kermis attracties stonden. Dit is een betere plaats hiervoor dan het grasveld bij de grote kerk. De gemeente moet dan alleen nog iets doen aan die vieze doorgang bij de AH, want daar ruikt het altijd enorm naar plas.

Geef uw reactie.

Hay: oneens

Ik zie een goed aangelegd plein daar. Nu nog planten, banken, richtingwijzers e.d. Dan enkele ondernemers erbij die klanten trekken. Dus bijv. de Action, een binnenspeeltuin, een V&D, AH, H&M, Saturn o.i.d. Daarbij een winterkerstmarkt, een pleinoptreden van bijv. Jan Smit of andere publiekstrekker, de ijsbaan misschien, een L1 TV uitzending vanaf locatie, TROS muziek op het plein etc. etc.

Geef uw reactie.

marij: eens

Ik wist niet eens dat het een plein wordt genoemd, voor mij is het een akelige lege tochtige plek waar je zo snel mogelijk overheen moet om van de parkeergarage naar het winkelcentrum te komen. Dus daar ligt nog wel een uitdaging om er iets van te maken.

Geef uw reactie.

Margo Verstegen: eens

Een mooi plein!!! Maar waarom barst het van de onnodige regels in Venray, Ze kunnen misschien wel de mooiste binnenstad hebben . Maar vriendelijker wordt het er niet op.Denk je vanaf de Langeweg over het plein te fietsen. Mag het niet, ze hadden ook nog een fiets strook kunnen maken, maar het is weer meteen verboden. Ook het betaald parkeren in de wijken rond het centrum, het is nog te duur dat de parkeerwachters in hun tempo er door heen moeten lopen. Venray wel mooier, maar zeker niet vriendelijker en te veel onduidelijke regels.

Geef uw reactie.

D.de Wolff sr.: oneens

Voor een definitief oordeel is het nog te vroeg. Men zit nog a.h.w. in het stadium van de inrichting. Degene die nu al de klaroen gebruikt mag dus ook een poging doen tot een smaakvolle suggestie. Het Gouden Leeuwplein is echt nog geen goede aanvulling tot ons gezellige koopcentrum, maar er moet nog aan gewerkt worden !!!!

Geef uw reactie.

Peter: oneens

Het is wel degelijk een mooi plein. Het moet nog ontdekt worden. Door er iets te organiseren. Iets om het Venrays Museum er tijdelijk onder te brengen??

Geef uw reactie.

Wim: oneens

Eigenlijk een onzinnige stelling, natuurlijk is het een plein. Het duurt jammer genoeg veel te lang voordat alle commerciële ruimtes verhuurd worden. Venray moet zijn horecapleinen blijven concentreren op de huidige plaatsen, anders gaan die achteruit.

Geef uw reactie.

Gerda: oneens

Het is wel een plein, maar met wat horeca, leuke bankjes en bloembakken kijkt het al heel anders. Of misschien van de winter daar de ijsbaan?

Geef uw reactie.

Pieter: oneens

Het is natuurlijk wel een plein, weliswaar een dood plein, maar met wat activiteiten/winkels kan het nog best wat worden.

Geef uw reactie.

Jeu Peeters: eens

Ik ben het helemaal met Jeanne Funcken eens, alleen vraag ik mij hierbij ook nog af hoe lang het nog duurt voordat je er niet meer met de fiets mag kome. Of hoelang het nog zal duren dat je nog zonder parkeergeld te moeten betalen überhaupt nog met een fiets in de Poststraat, Hofstraat, Marktstraat, Schoolstraat, Merseloseweg, Kempweg, Langstraat, Kruitweg, Henceniusstraat etc. mag komen????? Ik zie het al gebeuren dat je een parkeerbon moet kopen voor de fiets.

Geef uw reactie.

Leo: eens

gezellige terrasjes ontbreken

Geef uw reactie.

Jan J.: eens

Er moetmeer sfeer aangebracht worden

Geef uw reactie.

Ellen: eens

Ik vind het een tochtgat, ongezellig en kaal, en het liefst loop ik er zo snel mogelijk doorheen. Het heeft geen verbinding met de andere pleinen maar wellicht is het te verbeteren met een gezellig terras, meer groen etc.

Geef uw reactie.

Freebird: eens

Ik vind het alleen een akelig lang dood stuk waar je doorheen moet lopen om in het centrum te komen als je in de parkeergarage parkeert.Voor de rest hadden ze het wat mij betreft parkeerterrein kunnen laten,toen was het nog leuker om er doorheen te lopen als nu.

Geef uw reactie.

Henk van Egmond: eens

het zou een mooi plein kunnen worden als je er wat groen op zou zetten en bijvoorbeeld er wekeklijks een kleine markt zou houden (curiosa)

Geef uw reactie.

bj: eens

Momenteel een akelig winderig plein waar je zo snel mogelijk over heen loopt om in het centrum te komen. Als er "leven"in de leegstaande ruimtes komt wordt het misschien nog iets,maar het blijft een tochtgat.

Geef uw reactie.

Marian: oneens

Uiteraard is het wel een plein, maar mist het de warmte van een plein. Geen bankjes (hangjeugd?) of gezellige hoekjes. Aangezien hier geen zwaar materiaal kan komen i.v.m. de ondergrondse garage, kan het meer aangekleed worden. Het eetcafé dat hier begint zou een lekker groot terras kunnen hebben.

Geef uw reactie.

Wim Sijbers: eens

Het is geen plein, maar dat kan het wel worden, alleen dan zul je moeten zorgen dat er alle ingredienten voor een plein aanwezig zein. Winkels voor de dagelijkse dingen, Winkels voor te sjoppen en Horeca.

Geef uw reactie.

Maarten: oneens

Het Gouden Leeuwplein wel een plein alleen het plein 'leeft' niet omdat er momenteel geen winkels zitten en het plein groot en koel aanvoelt.

Geef uw reactie.