ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Internetbankieren of een PGD ?

donderdag, 03 oktober 2013 18:00 Internetbankieren of een PGD ?

'Na internetbankieren is het nu de hoogste tijd voor het persoonlijk gezondheidsdossier'

Onder patiënten bestaat grote belangstelling voor een persoonlijk gezondheidsdossier, waarin men zelf online de medische gegevens kan inzien. Ook vinden mensen het belangrijk dat zorgverleners onderling medische gegevens kunnen uitwisselen. Dat blijkt uit de resultaten van een meldactie van patiëntenfederatie NPCF naar Sociale Media en Internet, waar ruim 10.000 mensen aan deelnamen.

Meer dan 4 op de 5 deelnemers (83%) heeft interesse in de medische gegevens die bij hun zorgverleners staan geregistreerd. Deze week maakten huisartsen bekend dat patiënten online kunnen nagaan welke zorgverleners toegang hebben tot hun medische gegevens. Een mooie stap op weg naar meer betrokkenheid bij en zeggenschap over uitwisseling van gegevens. Maar de gegevens zelf zijn voor een patiënt nog niet digitaal toegankelijk. Terwijl de resultaten van de NPCF–meldactie laten zien dat de behoefte daaraan wel bestaat.

Voor enkele patiëntgroepen, zoals mensen met diabetes of parkinson, bestaat al een online mogelijkheid om de eigen medische gegevens te beheren. 7% van de ondervraagden gaf aan al gebruik te maken van zo'n digitaal dossier. Opvallend is dat 67% van de deelnemers zegt dit ook te willen, vooral omdat ze dan meer inzicht in en regie over de eigen gezondheid hebben.

"Uit deze meldactie blijkt dus dat er grote behoefte bestaat om zelf toegang te hebben tot de medische gegevens," zegt Wilna Wind, directeur van patiëntenfederatie NPCF. "We werken er hard aan om een persoonlijk gezondheidsdossier te ontwikkelen dat straks voor iedereen bruikbaar is, en daar is het ook de hoogste tijd voor. Internetbankieren is al jaren heel gewoon, maar online onze eigen medische gegevens inzien is nog steeds niet mogelijk. Daar gaan we nu verandering in brengen. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Uit onze meldactie blijkt ook dat mensen het advies van de dokter hierin van groot belang vinden."

Voor 39% van de deelnemers zou het aanraden van een arts een belangrijke stimulans zijn om gebruik te gaan maken van een persoonlijk gezondheidsdossier. Ook vinden de deelnemers aan de meldactie het een belangrijke voorwaarde dat de toegang tot de medische gegevens veilig is.