ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

10 veel gestelde vragen en antwoorden over het LSP

donderdag, 03 oktober 2013 17:30 10 veel gestelde vragen en antwoorden over het LSP

 1. Hebben zorgverzekeraars toegang tot het LSP?

                Zorgverzekeraars hebben geen toegang tot het LSP. Nu niet en in de toekomst niet. De zorgverzekeraars kunnen niet aansluiten op het LSP.2. Hoe kom ik te weten wie mijn gegevens hebben opgevraagd?


                Als u wilt weten welke zorgverleners uw gegevens hebben opgevraagd, dan kunt u een inzage-overzicht opvragen. In dat overzicht kunt u zien wie gegevens over u beschikbaar stellen en welk soort gegevens (huisartsdossier of overzicht van verstrekte medicijnen) dat zijn. Ook staat in dit overzicht wie deze gegevens hebben opgevraagd.
3. Hoe regel ik inzage voor kinderen?


                Voor kinderen tot 16 jaar kunt u een inzage-overzicht aanvragen. Kinderen van 12 tot 16 jaar moeten het formulier zelf ook ondertekenen. Kinderen vanaf 16 jaar kunnen zelf inzage aanvragen

4. Kan een andere zorgverlener mijn gegevens inzien zonder dat ik dat weet?


                Als u toestemming heeft gegeven, kan een zorgverlener uw gegevens opvragen zonder u daarover in te lichten. Dit moet wel nodig zijn voor uw behandeling.

Uw geeft uw huisarts of apotheker één keer toestemming uw gegevens beschikbaar te stellen. Uw zorgverlener legt uw toestemming vast in uw dossier. U geeft daarmee automatisch toestemming voor latere raadpleging door andere zorgverleners.

 

5. Kan ik als mantelzorger ook inzage krijgen?

                
Nee, dat kan niet. Inzage in wie gegevens beschikbaar hebben gesteld en wie gegevens hebben opgevraagd, kan alleen aangevraagd worden door degene wiens gegevens het betreft. U kunt uiteraard wel ondersteunen bij het aanvragen van een inzage-overzicht.

 

6. Kan ik een automatische melding krijgen als mijn gegevens zijn opgevraagd? Bijvoorbeeld per sms of e-mail?


                Het is nu nog niet mogelijk om een melding te ontvangen wanneer uw gegevens zijn opgevraagd via het LSP. In het najaar van 2013 kunt u een melding per e-mail of sms krijgen als uw gegevens via het LSP zijn opgevraagd.7. Kan ik online mijn dossier inzien?

                
Dit is niet mogelijk via het LSP. Uw medische gegevens zijn opgeslagen in de computersystemen van de zorgverleners die u behandelen. U mag altijd uw eigen medische gegevens bij uw zorgverlener inzien. U kunt uw zorgverlener vragen om een papieren uitdraai of u kunt tijdens een consult vragen om het dossier in te zien. Sommige zorgverleners bieden online inzage in uw medische gegevens.
De zorgverlener is verplicht om u inzage te geven in uw dossier, maar kan voor een afschrift wel kosten in rekening brengen.8. Kan ik online zien wie mijn gegevens hebben opgevraagd?

                
Het is mogelijk om online na te gaan wie uw gegevens beschikbaar hebben gesteld en wie uw gegevens hebben opgevraagd. Hiervoor heeft u DigiD met sms nodig.9. Waarom kan ik niet en mijn zorgverlener wel mijn gegevens opvragen?


               Uw zorgverlener kan alleen gegevens opvragen met een speciale pas en een pincode. Dit is één van de maatregelen die zijn genomen om de uitwisseling van gegevens zo veilig mogelijk te laten verlopen. De uitwisseling van versleutelde gegevens vindt plaats via een speciaal beveiligd netwerk.

U kunt zelf uw gegevens niet opvragen, omdat er nog geen techniek beschikbaar is om uw gegevens via internet op een veilige manier te verzenden. U kunt wel zien welk soort gegevens zijn opgevraagd.

U mag altijd uw eigen medische gegevens inzien bij uw zorgverlener. U kunt vragen om een papieren uitdraai van uw dossier of u kunt tijdens een consult vragen om het dossier digitaal in te zien. Sommige zorgverleners bieden online inzage in uw medische gegevens.

 

10    Welke zorgverleners kunnen mijn gegevens opvragen?


                Alleen zorgverleners die gebruikmaken van het LSP kunnen uw gegevens opvragen. Huisartsen, apotheken en medisch specialisten in ziekenhuizen kunnen via het netwerk gegevens opvragen over de medicijnen die de apotheker heeft verstrekt. Huisartsen op de huisartsenpost kunnen een samenvatting van het dossier van de  huisarts opvragen.

Andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten,  psychologen, tandartsen en bedrijfsartsen, kunnen geen gegevens opvragen via het LSP. Ook zorgverzekeraars hebben geen toegang tot het LSP.  

Zorgverleners mogen uw gegevens alleen beschikbaar stellen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Andere zorgverleners mogen uw gegevens alleen opvragen als het nodig is voor uw behandeling.