ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Wat is het Landelijk Schakel Punt (LSP)?

donderdag, 03 oktober 2013 17:10 Wat is het Landelijk Schakel Punt  (LSP)?

Het LSP
De zorginfrastructuur van het LSP bestaat uit goed beheerde zorgsystemen, netwerken van zorgserviceproviders en het LSP.
Het LSP kenmerkt zich door unieke identificatie van personen en organisaties:
• Burgerservicenummer (BSN) voor patiënten;
• UZI-nummer (Unieke Zorgverlener Identificatie) voor zorgverleners (persoon);
• URA (Unieke Registratie Abonneehouder) voor zorgaanbieders (organisatie).
Zorgverleners beschikken over beveiligingscertificaten, uitgegeven door het UZI-register. Deze certificaten zijn verplicht voor het gebruik van de zorginfrastructuur.


Goed beheerd zorgsysteem (GBZ)
Zorgverleners kunnen alleen gebruikmaken van de zorginfrastructuur als zij aan strenge beveiligingseisen voldoen en een goed beheerd zorgsysteem (GBZ) inrichten. Dit houdt in dat medische gegevens veilig worden uitgewisseld via een zorginformatiesysteem (XIS) en een netwerkleverancier, een zogeheten zorgserviceprovider (ZSP). Beide moeten door Nictiz gekwalificeerd zijn en de acceptatietesten van de VZVZ met succes hebben afgerond.
Voor de uitwisseling van gegevens van patiënten wordt hun unieke BSN gebruikt. De zorgverlener is de eigenaar van het GBZ. Hiervoor heeft hij naast ICT-voorzieningen ook een beheerorganisatie nodig.


Zorgserviceprovider (ZSP)
Om elektronische uitwisseling van medische gegevens mogelijk te maken moeten zorginformatiesystemen van zorgaanbieders worden aangesloten op het LSP. Die aansluiting vindt plaats via zorgserviceproviders (ZSP’s). Een ZSP is een gekwalificeerde marktpartij die een beveiligde verbinding aanbiedt tussen het GBZ van de zorgverlener en het LSP.


Het LSP
Het Landelijk Schakelpunt (LSP) faciliteert het berichtenverkeer tussen zorgverleners. Het LSP registreert waar patiëntgegevens opvraagbaar zijn, welke gegevens zijn opgevraagd en door wie. Medische gegevens worden niet opgeslagen in het LSP, maar blijven bij de bron: het dossier bij de huisarts of apotheek.
Het LSP beschikt over een intelligente loggingfunctionaliteit. Hiermee is altijd te controleren of inzage rechtmatig was. Ook worden met deze functionaliteit afwijkende aanvragen gesignaleerd.


Beveiligingscertificaten
Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen, dat alleen bevoegde zorgverleners hun medische dossiers kunnen inzien. BSN’s zorgen voor unieke identificatie van patiënten. Zorgverleners hebben een UZI-pas nodig om gegevens op te kunnen vragen via het LSP. Deze UZI-pas bevat de elektronische identiteit (UZI-nummer) van de pashouder. Op de pas is ook vastgelegd voor welke rol de eigenaar is geautoriseerd.
Voor het opvragen van medische gegevens is het gebruik van deze pas verplicht. Daardoor kan altijd worden achterhaald welke zorgverlener welke gegevens heeft opgevraagd. Via logging wordt vastgelegd wie inzage heeft gehad. Het gebruikte UZI-servercertificaat stelt de elektronische identiteit van zorgverleners (URA) vast. Het gebruik van zo’n certificaat is één van de eisen aan een GBZ.