ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het St. Annaterrein verpaupert zienderogen

donderdag, 06 oktober 2011 18:00 Het St. Annaterrein verpaupert zienderogen

Het St. Annaterrein zal ons wat waard moeten zijn.

 

Gedurende de maand Oktober kon iedereen reageren op de stelling : Door een gebrek aan besluitvorming verpaupert het St. Annaterrein.

Meer dan 150 personen hebben hierop aangegeven of ze het daarmee eens, dan wel oneens waren.  Van deze reacties was maar liefst 88 % van mening dat er blijkbaar een gebrek aan besluitvorming is m.b.t. dit werkelijke unieke park in Venray.

Uit die reacties blijkt steevast dat men een duidelijke wens heeft om dit St. Annaterrein een voor de Venrayse bevolking bruikbare bestemming te geven.  Het grote probleem is echter dat vrijwel iedereen van de betrokkenen op elkaar lijkt te wachten en er dus intussen helemaal niets gebeurt. Als gevolg daarvan is de verloedering van gebouwen en het park helaas nu al duidelijk zichtbaar.

Er zijn een aantal partijen betrokken bij de toekomstige invulling van dit terrein.

Vincent van Gogh stelt zich - als eigenaar -  op het standpunt dat men zijn geld alleen aan de zorgverlening moet besteden waardoor dus geen of nauwelijks geld aan het onderhoud van de gebouwen kan worden uitgegeven.

De gemeenteraad heeft een Globaal Stedenbouwkundig Plan (GSP) vastgesteld, waarin de toekomstige bestemming inclusief  de te handhaven bebouwing is beschreven.

Potentiële kopers die zich bij Vincent van Gogh hebben gemeld om dit park te ontwikkelen, blijken keer op keer te hebben afgehaakt vanwege het in hun ogen te strakke, niet rendabel te maken, keurslijf van dit GSP waaraan ze zouden moeten voldoen.

Lokale organisaties, zoals de Stichting Stadspark Venray en de Commissie Ouderenhuisvesting  van de Centrale van Ouderenverenigingen hebben ook hun wensen en adviezen met betrekking tot de toekomstige invulling van dit terrein kenbaar gemaakt aan B & W en aan Vincent van Gogh.

 

Uit de veelheid van mogelijke suggesties die de Burgers van Venray op deze website hebben vermeld, kan worden geconcludeerd dat aan B & W of de lokale politiek  gevraagd wordt om het voortouw te nemen om uit deze impasse te komen.

Burgers van Venray wacht met belangstelling op daadwerkelijke actie vanuit die hoek.

REACTIES

Anne: eens

het is een prachtig stukje Venray. Elke keer als ik er kom zie je het meer vervallen, terwijl er echt nog heel veel mee gedaan kan worden: stadspark, speeltuin ed

Geef uw reactie.

Babs: eens

Schandalig hoe dit prachtige stukje Venrayse cultuur er nu bij ligt; gemeente Venray en VvG neem jullie verantwoordelijkheid , zet alles in het werk om zodoende meer verpaupering te voorkomen. St. Anna terrein moet behouden blijven! Red het St. Anna terrein!!!!!!!!!!!

Geef uw reactie.

twanvanrens: eens

behouden

Geef uw reactie.

ER: eens

Je ziet op het terrein dat het terrein en gebouwen verpauperen. Er gebeurt te weinig. De besluitvorming duurt inderdaad veel te lang. Vervolgens is de vraag waarom de besluitvorming zo lang op zich laat wachten. Wie is de veroorzaker? Wenst de VvG een veel te hoge prijs ? Zou best eens kunnen. Kan ik niet geheel beoordelen. In ieder geval wordt de waarde van het terrein en gebouwen mede - of vooral - bepaald door hetgeen mogelijk is/wordt. En wellicht heeft de VvG te hoge ambitie en moet deze bijgesteld worden en zal de te verwachte opbrengst oook bijgesteld moeten worden. Voor Venray is het van belang dat het waardevolle terrein waardevol blijft en niet verkwanselt wordt aan de een of andere projectontwikkelaar. Wetend dat deze beroepsgroep bijna altijd alleen op groot geld uit is en nauwelijks een maatschappelijke verantwoordelijkheid kent. Ik hoop van haqrte dat op korte termijn ern besluit valt waarbij niet alleen boekhoudkundige argumenten maar ook maatschappelijke argumenten gewogen worden.

Geef uw reactie.

Peter.: eens

Het mooie terrein word nu al bijna dagelijks gebruikt door hele hordes moutainbikers, er zijn al routes uitgezet. Nog even en dan komen de motorcrossers ook hier op af.

Geef uw reactie.

Ferdibe: eens

Ik ben het met de stelling eens. Maar laat de gemeente niet weer een "verkeerde" beslissing nemen door al die mooie gebouwen te slopen en er dan een woonwijk van maken. Laat ze er dan een mooi Stadspark van maken waar culturele, sociale evenementen worden georganiseerd. De gebouwen ook zeer geschikt om event. verenigingen te vestigen e.d. Vooral omdat deze instelling VENRAY mee gevormd heeft zoals het nu is. En bouw niet alles vol met moderne gebouwen. Dus stem allen en RED HET ST. ANNATERREIN

Geef uw reactie.

ria: eens

Het is weer typerend hoe Venray omgaat met haar cultureel erfgoed, als er niets aan te verdienen valt ho maar.Nu is het St. Anna terrein aan de beurt, als dadelijk alles vervallen is komen de gemeente en de projectontwikkelaars met hun dollartekens in de ogen weer tevoorschijn en kan alles dichtgebouwd worden, renoveren is dan te duur zeggen ze en wie is weer hiervan de dupe, wij , onze kinderen en onze kleinkinderen.

Geef uw reactie.

Anouk: eens

Het ligt er verlaten bij :(

Geef uw reactie.

Sjeng Smits: eens

Ik kom wekelijks op het Anna terrein in het kader van HPV en Rooynet, en zie met lede ogen de verpaupering aan. Heeft van Gogh in het verleden ook de hoofdprijs betaald voor deze accomodatie ??

Geef uw reactie.

Helga: eens

Een natuurmonument, unieke gebouwen, unieke sfeer. Kans om het visitekaartje van Venray te worden. Hotel, Zorg, Biergarten, Speeltuin, ecolog. groentetuin, kinderdagverblijf, milieuvriendelijk bouwen etc. Laten we er een levensloopbestendige gemeenschap ontstaan waar jong en oud samen kunnen leven, elkaar aanvullen en helpen. Ik zou alle betrokken partijen willen vragen om niet winstmaximering maar maatschappelijke verantwoordelijkheid op de eerste plaats te zetten. Verpaupering is géén kans.

Geef uw reactie.

Janneman: eens

Gaat het hier om een gebrek aan besluitvorming (onkunde dus) of om te kijken wie de langste adem heeft, alles ten behoeve van het grootste eigen profijt? Het resultaat wordt wel hetzelfde: een oplossing waarbij het waardevolle wordt afgeschreven en er door kaalslag ruimte komt voor "lucratieve" invullingen. Ergerlijk!

Geef uw reactie.

Eliserael: eens

Deze prachtige lokatie vooral ook door de serene stilte die daar nog heerst,die te danken is aan de bijzondere bomen die daar nog staan en die daar een prachtg energie veld hebben neergezet is een onmisbare schat die juist gekoestert moet worden. en wat al het respect en zorgvuldigheid verdient om dat in stand te houden. Wandel eens heel bewust...en voel die prachtige (helende ) energie Op jeruzalem vroeger vond je in de tuin dezelfde sfeer terug,en helaas is ook deze sfeer verloren gegaan.

Geef uw reactie.

Jan J.: eens

Zonder een goed plan & financieen verpaupert de parel van Venray.

Geef uw reactie.

Truus: eens

Het St Anna terrein heeft Venray jaren geleden al op de kaart gezet, toendertijd door de psychiatrie EN DE PRACHTIG GEBOUWEN, TUINEN, PADEN, SPEELTUIN, DIERENWEIDE, ENZ ENZ. Een uniek stuk Venray waar heel Limburg trots op kon zijn. Dit moest voor Venray behouden blijven, iets mooiers kun je niet (na)maken. Een gebied wat voor zoveel doeleinden geschikt kan zijn, alleen........wie zal/kan dat betalen! Bij zoiets bijzonders zou het goed zijn dat de koppen bij elkaar gestoken worden (gemeente, Vincent van Gogh, de Provincie, enz) niet alleen in eigen belang denken, en SAMEN een geschikte oplossing zoeken. Verenigingen, kinderopvang, welnesscentra, zorginstellingen, speeltuin, wandelpark, cultuur, muziek, natuur, het past er allemaal in. HET ST ANNA TERREIN IN VENRAY............ heel bijzonder. (wacht niet langer nu kan het nog!) een nieuwe woonwijk NEE die hebben we al genoeg.

Geef uw reactie.

Gerrit Kateman: oneens

Natuurlijk, gebrek aan besluitvorming maakt verpaupering NU zichtbaar. De daadwerkelijke oorzaak van het huidig probleem is een foute, ondoordachte besluitvorming een paar jaren: Had vanGoch jaren geleden het juiste besluit genomen, dan was er op het Annaterrein een nieuw psychiatrisch instituut gebouwd en was het gehéle Servaas nu al veranderd in een levendige, renderende woonwijk. Dáár lag toen al de winst. Heren van het stadspark, Van Goch zit met TWEE slechte lokaties in zijn maag !

Geef uw reactie.

Twan: eens reageert op Gerrit Kateman : oneens

In 1977 telde het PCV 1850 plaatsen. Deze capaciteit zou met ca 1000 plaatsen inkrimpen waardoor een van de twee terreinen, St Anna of Sint Servatius, overbodig werd. Servaas werd gekozen als vestigingsplaats , omdat dit terrein zich beter leende voor aansluiting op de omringende woonomgeving en maatschappelijke integratie. De "Heren van Stadspark" waren in 1976 er in het geheel niet bij betrokken. Waar haalt GK al die wijsheid toch vandaan?

Geef uw reactie.

M. Flinsenberg: eens

Het wordt tijd dat er een oplossingwordt gevonden, zoals het terrein er nu bij ligt nodigt het alleen maar uit tot vandalisme en dergelijke.

Geef uw reactie.

Sip van Goinga: eens

Het is helaas zoals het met vele waardevolle culturele erfgoeden gaat: er wordt geen geld mee verdiend, dus jammer dan. Maar het is nu eenmaal zo dat zulke dingen geld kòsten om ze in stand te houden ; en dat zou opgebracht moeten worden door de verschillende partijen, m.a.w. er moet hier en daar "water bij de wijn". Maar vooral ook zou er creatief met meerdere belangen "gespeeld" moeten worden. Combineer behoeften/wensen/noodtoestanden en doe dat zo snel mogelijk, anders gaat het net als met het verloren gegane veelbelovende initiatief om Euterpe in de St. Anna-schouwberg te huisvesten: hoe langer er gewacht des te meer kansen er achteraf blijken te zijn ........geweest !!!

Geef uw reactie.

Henk van Egmond: eens

ik ben het er helemaal mee eens, maar wat kunnen wij er aan doen? actie voeren? het is schandalig dat men zo met het verleden omgaat. door dit soort instituten is Venray toch mede geworden wat het nu is!

Geef uw reactie.

G.Peters ten Have: eens

Helemaal mee eens dat het het park met de gebouwen moet blijven. Het heden heeft met het verleden te maken, en deze geschiedenis moet bewaard blijven,als de besluitvormers waarde hechten aan deze geschiedenis van venray het anna park. Dit park met de gebouwen is van zeer grote waarde, zowel natuur als cultuur. ""KOESTER HET ZEER BIJZONDERE PARK EN DE BIJZONDERE MONUMENTEN""( initiatiefneemster ,schrijfster van de wekelijkse rubriek KOESTER UW MONUMENT.)

Geef uw reactie.

M.van Els: eens

Jammer dat partijen in een patstelling zijn geraakt. Met name de gemeente Venray maakt in deze een matte en laffe indruk. Mogelijk door gebrek aan kennis en inspiratie. Als dan de huidige economische crisis ook nog bepalend wordt zullen de komende jaren nog slopender worden voor gebouwen en terrein. En dat moet stoppen. Met verstandige mensen en verstandig beleid moet dat kunnen.

Geef uw reactie.

Thei van Els: eens

Eens met de stelling. Zowel Vincent van Gogh als de gemeente Venray hebben, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheden en belangen, de plicht zorg te dragen voor het veiligstellen van (een deel van) het St. Anna-terrein. Niet alleen financiële belangen tellen; het gebied heeft voor de toekomst van Venray (mits goed beheerd) een enorm cultureel/maatschappelijk belang. Juist in deze moeilijke economische tijden is het van belang dat er oog is voor verantwoord en verstandig beheer van dit erfgoed. Dit unieke gebied met een aantal unieke gebouwen is op dit moment in verval. Het is triest om te zien.

Geef uw reactie.

Rob: eens

Weinig onderhoud van een op zich prachtige locatie.

Geef uw reactie.

Martien: eens

Wat zouden we er een mooie leefgemeenschap kunnen laten groeien en wat zijn er goede mogelijkheden voor culturele evenementen

Geef uw reactie.

toon de jong: eens

ook een gebrek aan goede wil en wat nog erger is: Sint Anna is al jaren de dupe van de graaicultuur die ook in de GGZ welig tiert: weggestuurde raad van bestuursleden, directieleden en managers met riante en langdurende afkoopsommen: het is een schandaal!! en dit prachtige 58 ha grote sint annapark gaat teloor en daarmee een beslist rijke venrayse geschiedenis!

Geef uw reactie.

Manon: eens

Als kind heb ik bijzondere herinneringen aan het St. Annaterreinnaar; het dagverblijf, de dierenweide, kastanjes zoeken, optredens in de schouwurg, afrikaanse dans in de gymzaal... etc. Nu breng ik mijn eigen kinderen naar de opvang op het terrein en wat zie ik... leegstaande gebouwen die staan te verpauperen... zo zonde!!! Er zou zoveel moois van gemaakt kunnen worden....Venray denk eens na!

Geef uw reactie.

Leo de Kerf: eens

Sta volledig achter de mening van Wil Mutsaers. De gemeente is veel te star en van gemeenteraad zullen ook niet veel iniatieven komen

Geef uw reactie.

Rick: eens

Er is al zoveel besloten over het sint Annaterrein, wat steeds maar niet doorgaat. Het staat nu te verwaarlozen. Er moet maar eens een knoop doorgehakt worden.

Geef uw reactie.

Boy: eens

Onze oudjes zitten in hokjes in het Schuttersveld waarom niet naar het Annaterrein verplaatsen, midden in de natuur in mooie gebouwen, schouwburg, restaurant dierenpark en ga zo maar door! Een gemiste kans!

Geef uw reactie.

ben: eens

prachtige locatie: en cultureel (gebouwen en natuur)...ga dit weer gebruiken...speeltuin, verzorging ouderen, restaurant (in de zomer, schouwburg, zoveel mogelijk...unieke locatie...gebruik het maar....restaurant..speeltuin...voliere...schouwburg.....en...vooral.....de natuur...............INVESTEER en behoud.....

Geef uw reactie.

Wil Mutsaers: eens

Kennelijk blijkt het Globaal Stedenbouwkundig plan een te strak keurslijf voor geïnteresseerde projectontwikkelaars. Het college van B&W zou Vincent van Gogh kunnen toezeggen dat, bij verkoop van het terrein aan een serieuze gegadigde, dit plan niet strikt zal worden gehandhaafd. Hierdoor wordt er meer onderhandelingsruimte geboden aan Vincent van Gogh. Overigens is deze unieke locatie uitermate geschikt om in dit stadspark een seniorenresidentie met een hoog voorzieningenniveau te realiseren.

Geef uw reactie.

Pieter: eens

"Alles van waarde is weerloos"......een waanzinnig mooi park met geweldige gebouwen en majestueuze bomen. Was het AZC er maar gekomen...voor hen een mooie en verdiende plek en de verpaupering was eindelijk een halt toegeroepen.

Geef uw reactie.

leo vermeulen: eens

maak er een mooi stadspark van en in de gebouwen apartementen voor ouderen

Geef uw reactie.

frank: eens

Prachtig terrein met zeer veel mogelijkheden . Komop gemeentebestuur, niet in slaap vallen.....

Geef uw reactie.

marion: eens

Cultureel erfgoed daar wordt al lang veel te slecht mee om gegaan. Niet alleen het St. Annaterrein in Venray. . Het St. Annaterrein is een prachtig gebied met mooie gebouwen die volgens mij nog heel zinvol gebruikt kunnen worden. Zoveel mensen zijn het eens dat het St. Annaterrein verpaupert. Investeer in iets wat nu nog te redden is in plaats van overal appartementencomplexen neer te proppen waar de helft of meer van leeg staat!

Geef uw reactie.

Pim: eens

Schitterend gebied waarmee zovaal kan worden gedaan. Een schande !!!!!!!!!

Geef uw reactie.

Louis Truijen: eens

Dit eens zo prachtige terrein dat optimaal werd onderhouden is nu verpauperd. De beheerder mag hiervoor aangesproken worden.

Geef uw reactie.

Tommie: oneens

Doordat de GGZ niet de hoofdprijs kan vangen gebeurt er niets. Erzijn verschillende gegadigde om te kopen, maar zolang de directie zich rijk rekend is er voorlopig geen beweging in te krijgen

Geef uw reactie.

Hay: eens

als je er een wandeling maakt zie je (door de jaren heen) dat de staat van het terrein langzaam (onnodig) verslechtert, helaas.

Geef uw reactie.

Piet Roelofs: eens

DE laatste 10 jaren van mijn loopbaan liggen binnen deze unieke lokatie. Als je een een wandelingetje maakt over het terrein, krijg je werkelijk tranen in je ogen. Als er voorlopig geen plannen zijn, moet je dan alles maar laten verpauperen????

Geef uw reactie.

E.Koenen: eens

Prachtig vindt men het, zij die hier komen wandelen, uniek vinden ze ons stadspark, alleen jammer dat je er geen kop koffie kunt krijgen.Er zou weer een kleine dieren-boerderij kunnen komen, vijver, houten speeltoestellen.Monumentale gebouwen verbouwen naar levensloop bestendig wonen, de schouwburg aan toneelverr. of muziekverr. verhuren voor repetities, event. voorstellingen. Wees a.u.b. zuinig op zo iets unieks, laat het door geen vreemden kapot maken.

Geef uw reactie.

Ferdibe: eens reageert op E.Koenen : eens

Beste E. Koenen, Met u valt te praten zoals ik zelf al schreef maak er een mooi park van om sociaal, culturele evenementen georganiseert kunnen worden. Maar zoals u zegt een mooi park met een "brasserie"voor broodje en koffie. een speeltuin voor kinderen. Of een ontmoetingscentrum voor jongeren onder de 16 (met begeleiding natuurlijk. Dat brengt wat leven in de brouwerij. 2 vliegen in 1 klap je red ST Anna en we hebben/nog wat moois

Geef uw reactie.

Twan: eens

Zonder vernieuwing is er geen toekomst. Maar cultuurhistorie en natuurbehoud dienen daarvoor de inspiratiebronnen te zijn. Alleen dan kan de monumentale waarde van Sint Anna behouden blijven. De huidige stilstand is niet alleen een kwestie van gebrek aan besluitvorming, het heeft ook te maken met machteloosheid. Det VvGI heeft enkele jaren terug haar hand overspeeld en moet nu op de blaren zitten. En Venray kijkt gedwongen toe.

Geef uw reactie.

Charles de Vilder: eens

Het is een schittered en uniek park, met zeer architectonisch en historisch waardevolle gebouwen.Terecht zijn deze beschermd. O,A door de vaststelling van een Globaal Stedebouwkundig Plan. De onroerend goed markt is bedroevend. Als nu het resultaat stilstand en verloedering is, en als het wijziging van het Globaal Stedebouwkundig Plan, die stilstand zou kunnen doorbreken, dan is het hoog tijd dat alle betrokkenen, om de tafel gaan.

Geef uw reactie.

D.de Wolff sr.: eens

Helaas geen eigen mening hierover wegens te weinig kennis van zaken, maar nu op basis van "meeste stemmen gelden". Venray is evenwel toe aan een stadspark waarvan de huidige bebouwing, zoals al eerder, ingericht kan worden voor publiekelijke functies.

Geef uw reactie.

Gerda: eens

Mee eens, omdat ieder alleen naar zijn eigen belang kijkt. Het interesseert ze niet, of hier iets prachtigs verloren gaat. Menig dorp of stad zouden jaloers zijn op deze parel!

Geef uw reactie.

Peter Teeuwen: eens

Het Historisch Platform Venray krijgt van het Vincent van Gogh instituut gratis onderdak in een van de gebouwen. Wij zijn hun daar zeer dankbaar voor. Tegelijkertijd zien wij met lede ogen een aantal mooie gebouwen verloederen in het park. Ik denk dat het overleg tussen instituut en gemeente intensiever moet. Ook moet er politieke druk komen om dit op te lossen. We moeten ons wel realiseren dat dit ons als burgers geld zal kosten!!!! Ik hoop wel dat we het karakteristieke van het park overeind kunnen houden.

Geef uw reactie.

Pol Hustings: eens

het Sint Anna terrein is een schitterend park met daarin unieke gebouwen. Dat deze beschermd moeten worden zal eenieder duidelijk zijn. Nu actie voeren om de verloedering niet verder te laten gaan.

Geef uw reactie.

Riet: eens

Er zijn verschillende plaatsen in Nederland die er alles voor over hebben om zo"n mooie plek te hebben, en wij laten zo iets moois verpauperen. Ga er voor en bewaar deze schat voor Venray.

Geef uw reactie.

Ellen: eens

Zo jammer! ik kwam als kind hier al met mijn moeder en later weer zelf met mijn kinderen. We genoten van de dieren en de speeltuin en een kopje koffie in het restaurant, de schouwburg voor een voorstelling en ga zo maar door. Hoop van harte dat er een goede invulling aan gegeven gaat worden!

Geef uw reactie.

Hub: eens

Zolang de partijen niet kunnen besluiten zouden ze wel kunnen besluiten om alle noodzakelijke acties te ondernemen om het niet te laten verpauperen. Dit prachtige stadspark met een stuk cultureel erfgoed mag niet verloren gaan en ter beschikking blijven voor iedereen.

Geef uw reactie.

Peet: eens

Ben het met iedereen eens...We hebben iets moois in Venray, laten we dat behouden dmv kleine aanpassingen...

Geef uw reactie.

ton: eens

Jammer dat zulke mooie gebouwen op zo n mooi terrein verpauperd door besluiteloosheid en macht

Geef uw reactie.

JB: eens

Helaas is dit het geval. De instandhouding is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de eigenaar i.c. het VGi . Helaas heeft men de tijd niet mee dat men het onderste uit der kast kan halen bij verkoop. Jammer dat het VGi niet is ingegaan op het bod tot aankoop van de gemeente.

Geef uw reactie.

Ineke: eens

Ja het is dramatisch hoe onze gemeente hiermee omgaat. Het onderste uit de kan willen hebben lukt dus niet, dat is maar weer eens bewezen. Jaren terug waren er prachtige plannen, maar daar is het bij gebleven. Dit is nu echt een stuk cultureel erfgoed wat moet blijven en goed moet worden onderhouden. Dat is beter als alle nieuwbouw waar toch mar heel weinig mensen willen gaan wonen. Gemeente stel uw prioriteiten!!! ......en gebruik uw verstand.

Geef uw reactie.

Jeannie: eens

Hetmoet wel blijven de oude gebouwen en de mooie natuur. Het zou een prachtig park kunnen zijn om te wandelen maar dan moeten de poorten aan alle kanten open zo dat de venrayse mensen er door kunnen. en misschien met wat kleine aanpassingen een fiets vrienden overnachtinsplaats met restaurant . Maar de gebouwen moeten blijven en zeker geen nieuwbouw. Geef ons venray een mooi park? Het is er maar gooi de boel dan ook open.

Geef uw reactie.

Riet: eens

Dat getouwtrek moet maar een afgelopen zijn. Dit park moet blijven, voor een breed publiek. Maak in het hoofdgebouw een restaurant voor koffie / hapje dat op vast tijden toegankelijk is. Een grote vijver met speel -en verkeerstuin (Assen) waar de kinderen van jongs af aan op speelse wijze aan het verkeer kunnen deelnemen. Mogelijkheden tot picknicken, wandelen en genieten van die pracht en praal. Laat de kapel en schouwburg behouden blijven, voor huwelijken, films of voorstellingen!

Geef uw reactie.

anoniem: eens

Jaren heb ik op het st annaterrein gewerkt,en als ik nu daar kom denk ik iedere keer DOE ALSTUBLIEF IETS MET DE MOOIE GEBOUWEN EN TERREIN!!!! Maar de heren die een besluit moeten nemen,blijven liever op hun lauweren rusten. Ze zien het liever helemaal verpauperen.

Geef uw reactie.

Wim Sijbers: eens

Houd het wel in eer, dus laten we er nog even over nadenken en dan pas tot actie overgaan. Het moet een mooie bestemming krijgen, met behoud van de schoonheid. Marian heeft het goed verwoord. Dus, doe er afentoe een bezem doorheen en zoek een goede bestemming.

Geef uw reactie.

Marian: oneens

Misschien hebben we de tijd mee. De burgers van Venray zitten er niet op te kijken dat hier alles volgebouwd wordt. We vergrijzen. Wat als er straks iemand opstaat met een prachtig plan, bijvoorbeeld ouderen met een ontoereikend pensioen een huur plek gunnen in deze gebouwen waar gezamenlijk gekookt en getuinierd kan worden. Waar men niet vereenzaamd. Dan zijn we blij dat de oude huizen er nog staan. Er zijn nog mogelijkheden en ideeën. Er is nog niets verloren.

Geef uw reactie.

Adriaan: eens

Ik ben het eens. Het St.Annaterrein is een prachtige lokatie met veel groen, oude bomen, oude gebouwen. Het is een historisch terrein, dat voor veel doeleinden gebruikt kan worden./ Dit is de laatste kans voor Venray om zulk mooi terrein, zo dicht bij het centrum te kunnen behouden.Het is heel erg te moeten toezien dat zoiets moois aan het verpauperen is.

Geef uw reactie.

marij: eens

Helemaal mee eens. Oude gebouwen die echt niet meer te redden zijn tegen de vlakte gooien en maak een echt mooi park van dit prachtige terrein. Alles wordt volgebouwd in Venray en het St. Annaterrein is een perfecte locatie voor de burgers om lekker te kunnen wandelen en genieten van het laatste stukje natuur in Venray.

Geef uw reactie.

Maarten: oneens

Het terrein verpaupert niet doordat de gemeente geen besluitvorming doorvoert maar omdat ontwikkelaars van vastgoed waarschijnlijk een te groot risico nemen om het terrein op dit moment op te kopen. Van Gogh zou dan ook het initiatief en verantwoordelijkheid moeten nemen en de plannen die er liggen in samenwerking met Venray ontwikkelen.

Geef uw reactie.

Margo Verstegen: eens

Het ooit zo mooie St. Anna verpauperd helemaal. Terwijl wij vroeger met de kinderen er heerlijk konden fietsen, wandelen en spelen. Toen was het eigenlijk een stadspark, waar iedereen van kon genieten.

Geef uw reactie.