Als de nood aan de man komt

donderdag, 05 september 2013 17:30 Als de nood aan de man komt

“Als de nood aan de man komt, red ik mezelf wel”

De stelling speelt in op de huidige tijdsgeest van een terugtredende overheid die een beroep doet op de vrije markt en de zelfredzame burger. Het oude nutsbedrijf is ingeruild voor tientallen bedrijven die amechtig zoeken naar klanten en de volksverzekeringen zijn gedeeltelijk afgebouwd. Als de nood aan de man komt, is de algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering meestal niet meer toereikend. De burger wordt geacht zijn zaakjes zelf te regelen. Ook gemeenten gaan met de jeugdzorg, het welzijnswerk en de stimulering van arbeidsparticipatie steeds meer uit van de opvang in de eigen buurt, de familie en de eigen verantwoordelijkheid. Waait er nu een gure liberale wind door het land waaraan de kwetsbare mensen worden blootgesteld en kan alleen de zelfredzame burger de welvaart handhaven?
Hoewel het huidige tijdsgewricht veel onzekerheid teweegbrengt en veel mensen de economische crisis aan den lijve ervaren, is er geen sprake van een nieuwe fase in de individualisering. Het is niet zo dat mensen alleen bezig zijn met de eigen ontplooiing en de persoonlijke noodvoorzieningen. De vrijwillige inzet van mensen op het terrein van sport en cultuur is nog altijd ongekend hoog in Venray. Op het vlak van zorg en welzijn is zelfs sprake van een toename van initiatiefgroepen. Kijk maar naar het Zorghuus Ysselsteyn, het centrum Doe Activiteiten Samen, het logeerhuis dementie Venray, eettafels en dagvoorzieningen in dorpen en wijken. Al die nieuwe activiteiten en voorzieningen worden ontwikkeld en uitgevoerd door mensen die zich betrokken voelen bij hun buurt, dorp of bij mensen in een kwetsbare situatie. Opvallend is wel dat er steeds minder gewacht wordt op de overheid of maatschappelijke instellingen. Mensen nemen steeds meer het heft in eigen hand, maken samen plannen en gaan samen wat doen. Dit wordt ook wel aangeduid met de “doe-democratie”. Naast de individuele behoeften aan werk, ontplooiing en ontspanning, zoeken we elkaar meer op en werken we aan vitale gemeenschappen in buurten en dorpen. Vanuit dit perspectief verandert de “ik-samenleving” in een “wij-samenleving” waarin mensen leven die samenwerken en plannen maken voordat het water aan de lippen staat.


Blitterswijck, 7 juli 2013.

Sjaak Sluiters, vrijwilliger gemeenschapshuis Blitterswijck en werkzaam bij Synthese als opbouwwerker en projectleider Zelfsturing.

 

Gerelateerde artikelen

Uw woning opplussen?

Lees verder

Dementie

Lees verder

Technologische ontwikkelingen

Lees verder

De oudere verliest regie over eigen leven

Lees verder

Als de nood aan de man is......

Lees verder

ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING