Adviesnota aan de gemeenteraad

donderdag, 04 april 2013 17:50 Adviesnota aan de gemeenteraad

Voorstel van B & W aan de gemeenteraad van Venray.

1. Per 1 juli 2013 een differentiatie toe te passen van het variabel tarief voor de huis-aan- huis- inzameling van restafval en groente-, fruit- en tuinafval (GFT):
a. het tarief voor de huis-aan-huis-inzameling van GFT te verlagen;
b. het tarief voor de huis-aan-huis-inzameling van restafval te verhogen.

2. Per 1 juli 2013 het tarief voor het inleveren grof tuinafval op het milieustation op € 0 te stellen.

3. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2013, 1e wijziging (met tarieventabel), vast te stellen.

De gehele tekst van het voorstel van B&W aan de gemeenteraad kunt u hier lezen.

Gerelateerde artikelen

Hoe kunnen we 2/3 van het huishoudelijk afval recyclen ?

Lees verder

Wat is GFT afval ?

Lees verder

Scheiding huishoudelijk afval in 2011

Lees verder

Tuinafval gratis inleveren

Lees verder

Fabels over afvalscheiding

Lees verder

Gescheiden inzameling versus recycling

Lees verder

De grijze container duurder, de groene goedkoper.

Lees verder

ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING