ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Persbericht toekomstvisie van de bibliotheek.

donderdag, 07 maart 2013 16:30 Persbericht toekomstvisie van de bibliotheek.

Persbericht

Het leesgedrag van de burgers is aan het veranderen. Men leest steeds minder boeken en communiceert via social media in een(andere) nieuwe taal. Digitalisering is een overduidelijke trend en dat heeft gevolgen op vele terreinen, ook voor de dienstverlening van de bibliotheek.
Het percentage basisschoolleerlingen met leesproblemen wordt steeds hoger met als gevolg dat deze jonge generatie steeds minder goed leert lezen.

Momenteel zit de bibliotheek in een overgangsfase. De digitale media rukken op, maar tot en met 2016 zullen de traditionele media nog de overhand hebben. BiblioNu maakt al gebruik van de nieuwe media voor de communicatie met de leden (Twitter, Facebook, e-mail, weblog) en voor de dienstverlening (internet). Verwacht wordt dat vanaf 2017 de digitale versies van de media de overhand krijgen en daarna zullen die mogelijkheden volop benut kunnen worden. Tot die tijd dient de bibliotheek beide vormen aan te bieden en burgers te begeleiden op de traditionele wijze en de nieuwe manier.
De Bibliotheek Venray zal zich de komende jaren, nog meer dan voorheen, gaan richten op specifieke doelgroepen. Voor de jeugd tot 12 jaar en jongeren van 12 tot 18 jaar zijn leesbevordering en mediawijsheid de belangrijkste taken van de bibliotheek. Ten aanzien van volwassenen en ouderen is er naast de traditionele media ook ruimte voor digitale media en digitale informatievoorziening. Daarnaast wil BiblioNu extra aandacht besteden aan speciale groepen/individuen. Het gaat daarbij om het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid met speciale projecten en het ondersteunen bij het inburgeren. Bovendien wil BiblioNu groepen en individuen, die (nog) geen toegang hebben tot de informatie via internet (onder andere de digibeten) en mensen met een beperking (onder andere slechtzienden) helpen bij het vinden van de juiste informatie en hen begeleiden om die informatie ook zelfstandig te vinden.

Voor het volledige rapport zie het artikel elders op deze site. 

 

Gerelateerde artikelen

BiblioNu digitaal

Lees verder

De nieuwe bibliotheek in Venray.

Lees verder

Zestigplussers lezen makkelijker op tablet

Lees verder

Persbericht over uitslag klantenonderzoek BiblioNu

Lees verder

Hoe ziet de huidige bibliotheek er straks uit ?

Lees verder