ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het inzamelen van plastic afval aan huis.

donderdag, 31 maart 2011 18:00 Het inzamelen van plastic afval aan huis.

 Het aan huis inzamelen van plastic afval moet blijven !

 

Dat vindt in ieder geval 80 % van diegenen, die op de website  Burgers van Venray hun mening hebben gegeven op deze stelling die gedurende de maand april op de site stond.

 

Een grote meerderheid van stemmen werd uitgebracht op de stelling dat het plastic afval thuis moet worden opgehaald in plaats van het naar de ondergrondse containers te brengen.

Er zijn nogal uiteenlopende reacties door de stemmers vermeld, maar het merendeel ervan geeft aan dat het geen probleem is om het plastic verpakkingsmateriaal thuis te bewaren. Veelal wordt gesteld dat de ondergrondse containers vaak te vol zijn.

Een groot aantal personen geeft aan dat het thuis bewaren van plastic afval een extra prikkel is om alle afval te scheiden.

Sommigen vinden de inworpopeningen te klein en als men dan een grote flacon moet inbrengen, blijkt dat niet mogelijk. Het blijkt dat in zo’n situatie men het afval dan maar naast de container plaatst om het niet meer mee terug naar huis te moeten nemen.

Datzelfde geldt ook voor de reacties van mensen die ter plaatse ervaren dat de container propvol is.  Men ziet dat anderen eerder hun afval al  hebben achtergelaten en doen dan hetzelfde. Als er dan ook nog een stevige wind  waait , komt dat afval in de omgeving  als zogenoemd zwerfafval terecht. Blijkbaar is het ledigen van de containers niet goed georganiseerd of ontbreekt het aan tijdige melding door de direct verantwoordelijken.

Het besluit van B & W om ondergrondse perscontainers te plaatsen, heeft als enig voordeel dat het aantal ledigingen wordt beperkt. De praktijk zal moeten uitwijzen of bij het niet tijdig ledigen of in geval van technische storingen , dezelfde problematiek ontstaat zoals die door menigeen wordt vermeld.

De oppositie partijen PP2, SP, inVENtief en VVD toonden zich in de gemeenteraad al eerder bijzonder kritisch over het plan van de gemeente om te stoppen met de vierwekelijkse huis-aan-huisinzameling van plastic. Zodra de nieuwe containers zijn geplaatst  wordt die inzameling immers beëindigd. Het is maar de vraag of het symposium over het afvalbeleid in het najaar daarin nog verandering zal brengen.

Overigens worden de kosten van het ophalen van het plastic afval gesubsidieerd door de producenten/leveranciers van dat verpakkingsmateriaal.

REACTIES

Het plastic verpakkingsafval wordt sinds 2010 apart ingezameld. Dat kan op twee manieren. Men kan dit afval brengen naar een aantal ondergrondse containers, of het kan  eenmaal per maand aan huis  worden opgehaald. In het laatste geval moet......

Lees verder