ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het inzamelen van plastic afval aan huis.

donderdag, 31 maart 2011 18:00 Het inzamelen van plastic afval aan huis.

 Het aan huis inzamelen van plastic afval moet blijven !

 

Dat vindt in ieder geval 80 % van diegenen, die op de website  Burgers van Venray hun mening hebben gegeven op deze stelling die gedurende de maand april op de site stond.

 

Een grote meerderheid van stemmen werd uitgebracht op de stelling dat het plastic afval thuis moet worden opgehaald in plaats van het naar de ondergrondse containers te brengen.

Er zijn nogal uiteenlopende reacties door de stemmers vermeld, maar het merendeel ervan geeft aan dat het geen probleem is om het plastic verpakkingsmateriaal thuis te bewaren. Veelal wordt gesteld dat de ondergrondse containers vaak te vol zijn.

Een groot aantal personen geeft aan dat het thuis bewaren van plastic afval een extra prikkel is om alle afval te scheiden.

Sommigen vinden de inworpopeningen te klein en als men dan een grote flacon moet inbrengen, blijkt dat niet mogelijk. Het blijkt dat in zo’n situatie men het afval dan maar naast de container plaatst om het niet meer mee terug naar huis te moeten nemen.

Datzelfde geldt ook voor de reacties van mensen die ter plaatse ervaren dat de container propvol is.  Men ziet dat anderen eerder hun afval al  hebben achtergelaten en doen dan hetzelfde. Als er dan ook nog een stevige wind  waait , komt dat afval in de omgeving  als zogenoemd zwerfafval terecht. Blijkbaar is het ledigen van de containers niet goed georganiseerd of ontbreekt het aan tijdige melding door de direct verantwoordelijken.

Het besluit van B & W om ondergrondse perscontainers te plaatsen, heeft als enig voordeel dat het aantal ledigingen wordt beperkt. De praktijk zal moeten uitwijzen of bij het niet tijdig ledigen of in geval van technische storingen , dezelfde problematiek ontstaat zoals die door menigeen wordt vermeld.

De oppositie partijen PP2, SP, inVENtief en VVD toonden zich in de gemeenteraad al eerder bijzonder kritisch over het plan van de gemeente om te stoppen met de vierwekelijkse huis-aan-huisinzameling van plastic. Zodra de nieuwe containers zijn geplaatst  wordt die inzameling immers beëindigd. Het is maar de vraag of het symposium over het afvalbeleid in het najaar daarin nog verandering zal brengen.

Overigens worden de kosten van het ophalen van het plastic afval gesubsidieerd door de producenten/leveranciers van dat verpakkingsmateriaal.

REACTIES

anoniem: eens

Als rolstoel aangewezen is het makkelijker de zakken aan de straat te zetten dan ver weg te brengen.

Geef uw reactie.

anoniem: eens

alle drie de opties maar de grootste ergernis is de zooi bij de containers

Geef uw reactie.

anoniem: oneens

wordt door bedrijf opgehaald

Geef uw reactie.

Peter Brecheisen: eens

Een plastic bak aan huis net als, groen en regulier afval zou wel prettig zijn

Geef uw reactie.

Vullings: eens

zou wel fijn zijn als er een container voor kwam i.p.v. plastic zakken

Geef uw reactie.

anoniem: eens

De huidige capaciteit bij de inzamelpunten is te klein. Het is er vaak een bende; als de containers vol zijn wordt het afval er gewoon langs gedeponeerd. Je hebt er zo dus veel overlast van. Daarnaast zijn mensen zijn toch ook vaak gemakszuchtig. Als het plastic niet wordt opgehaald komt er waarschijnlijk weer veel meer van in de grijze bak terecht.

Geef uw reactie.

stoeledans: eens

vieze bende!

Geef uw reactie.

Loovan: eens

vaak is het bij de ondergrondse containers een rommeltje, plastic dat er niet goed inzit dat over het terrein verspreid ligt en alsnog in de omgeving terecht komt. Thuis bewaren en dan buiten zetten werkt veel opgeruimder.

Geef uw reactie.

Hemstiebemstie: eens

Al het plastic dat opgehaald wordt, komt tenminste niet op straat terecht. Alle beetjes helpen...

Geef uw reactie.

Gerda: eens

ik denk dat er minder plastic op straat terecht komt door het op te halen

Geef uw reactie.

john: eens

deze zijn meestal vol en dan worden de zakken er naast gelegd

Geef uw reactie.

Tom: eens

Vaak is het een zooitje en erg vies en wordt de troep er maar langs gemieterd. Zelf thuis zamelen is erg eenvoudig en eem makkelijke service.

Geef uw reactie.

Marcel Thomassen: eens

Huisvuil bewaren veel mensen ook 4 weken in afgesloten zakken. Plastic is juist hygienischer te bewaren, vooral als je het eerst afspoelt voor het in de plastic afvalzak gaat. Het ophalen van het plastic is een service die er voor zorgt dat burgers eerder meewerken aan afvalscheiding, omdat ze niet zo snel genegen zijn om hun plastic te scheiden van het huisvuil en ook dat separaat weg moeten brengen. Ik ben van mening dat het thuis ophalen van plastic moet blijven! P.S. Ik heb zelfs gehoord dat sommige gemeenten een separate container hebben voor het plastic afval net als wij nu de groene en grijze container kennen... Wellicht een idee?

Geef uw reactie.

jolanda: eens

vind ik, maar ik weet dat er veel zijn die niet sorteren, maar die "doen" ook niet oud papier en glas

Geef uw reactie.

Janssen: eens

Zo weet men zeker dat de meeste mensen het plastic zullen scheiden en aan bieden als het huis aan huis word opgehaald

Geef uw reactie.

wendy: eens

mensen gooien bij de containers alles er langs, en nog veel meer troep als wat er in mag. containerklep is al maanden kapot

Geef uw reactie.

Jan de Bruijn: eens

LANGS DE WEG LIGT AL GENOEG ROMMEL, DIE VIEZERIKKEN GOOIEN ALLES WEG.

Geef uw reactie.

Wil: eens

Ondenkbaar dat we afval niet zouden moeten scheiden. Immers glas, batterijen en asbest moeten gescheiden aangeboden worden. Dat trekt een wissel op de bereidheid van de burger om het afval te scheiden. Plastic is vaak het grootste volume en het (gratis) ophalen daarvan prikkelt tot bereidheid tot scheiden en geeft een goed voorbeeld aan de jeugd.

Geef uw reactie.

Anne: eens

Zelfde mening als Joyce. Bij meer duidelijkheid over ophaaldata, waar zakken verkrijgbaar zijn, en wat er wel of niet in de zakken mag, doen meer mensen mee.

Geef uw reactie.

Chris H: eens

een extra afvalcontainer hiervoor is dan wel wenselijk

Geef uw reactie.

Joyce: eens

De inwerp-openingen zijn veel te klein Het is onmogelijk om thuis een week plastic in een zak te bewaren en deze in de container te krijgen. Alles er weer los uithalen is niet hygiënisch. Bij beter verkrijgbare zakken (bijv. bij supermarkt en gemeentehuis) en tegelijkertijd vermelding van ophaaldata op de afvalkalender, wordt er ongetwijfeld meer plastic ingezameld dan nu het geval is. In mijn vorige woonplaats werd bij veel meer woningen plastic aangeboden dan hier in Venray.

Geef uw reactie.

anoniem: eens

ik maak gebruik van beide mogelijkheden, verder vind ik ophalen van grof vuil wel erg veel geld kosten, ook brengen trouwens, het mede daardoor zich ophopende zwerfvuil verwijderen kost veel - ik ben regelmatig troep aan het opruimen en in mijn eigen bak aan het stoppen die weggegooid wordt door voorbijgangers of uit de auto wordt gegooid

Geef uw reactie.

Toos: eens

Heb er geen probleem mee om afval gelijk te deponeren in de containers, maar het is meestal een grote puinzooi. Dus ophalen is wel prettig, heb hier ook wel de ruimte voor.

Geef uw reactie.

D.de Wolff sr.: eens

Reden 3 en tevens ook economischer

Geef uw reactie.

Estelle Gijsberts: eens

Het is in Brukske altijd vol en een bende!

Geef uw reactie.

Tante Es: eens

Voorkomen van rommel op straat is belangrijk. Ophalen van tuinafval is ook gewenst. Niet iedereen heeft een trekhaak en aanhanger!

Geef uw reactie.

Hemstiebemstie: eens reageert op Tante Es : eens

Tuinafval kun je in je eigen tuin recyclen, zoals in een composthoop bv.

Geef uw reactie.

anoniem: eens

grote flacons kun je moeilijk in de container doen

Geef uw reactie.

Riek: eens

Je hebt zo minder afval, en aan huis ophalen is veel gemakkelijker

Geef uw reactie.

Piet: eens

wellicht komt er anders toch weer teveel plastic bij het huisafval terecht.

Geef uw reactie.

willem: oneens

we kunnen zelf ook best wat moeite doen. er wordt al genoeg troep gemaakt die door de gemeente steeds netjes wordt opgeruimd. iedereen eens met noodzaak om te bezuinigen, maar elke mogelijkheid daartoe wordt altijd wel door groot aantal burgers afgeschoten.

Geef uw reactie.

D.de Wolff sr.: eens reageert op willem : oneens

Als iedereen apart dus zijn plastic wegbrengt geeft dat extra vervuiling,want niemand combineert dit met boodschappen doen. Daar is het te volumineus voor.

Geef uw reactie.

Hemstiebemstie: eens reageert op D.de Wolff sr. : eens

En helaas zijn de meeste mensen gewoon te lui (en te dom) om de moeite te nemen.

Geef uw reactie.

L. loenen: eens

Ik vind het makkelijk dat het thuis opgehaald word, ik heb de plaats om de zak op te slaan thuis.

Geef uw reactie.

Gerard Remmers: eens

Huidig systeem (incl. ophaaldata) een plaats geven op de gemeentelijke afvalkalender die huis aan huis wordt verspreid. Bewezen is (zoals in Veltum) dat het gebruik van containers op centrale inzamelpunten tot een grote puinhoop leiden. Dus: huidig inzamelsysteem handhaven en informatie verbeteren.

Geef uw reactie.

Harrie: oneens

Op voorwaarde dat de proef in Oostrum slaagt. Ophalen kost meer dan wegbrengen. Die extra kosten worden weer via de gemeentelijke belasting op ons verhaald. Het is een kleine moeit om de verpakking mee te nemen als men toch de boodschappen moet halen.

Geef uw reactie.

Hemstiebemstie: eens reageert op Harrie : oneens

"Ophalen kost meer dan wegbrengen"... Waar betalen we dan de verpakkingsbelasting voor? Bij het recyclen van plastic komt het geld van twee kanten binnen. De bedrijven worden betaald voor het ophalen, en voor het verkopen van het gesorteerde plastic. Briljant bussinesmodel!!!

Geef uw reactie.

Kitty: eens

Vanwege mijn lichamelijke beperking, hele slechte evenwicht, is het voor mij een uitkomst dat het wordt opgehaald

Geef uw reactie.

Esther: eens

Het wordt ander een nog grotere rommel bij de inzamelpunten,de containers zijn vaak vol en grote flessen (bv van wasmiddel) kunnen er niet in.

Geef uw reactie.

Boy: eens

Als het opgehaald wordt dan wordt het op de juiste manier verwerkt en wordt het geen puinhoop bij de containers en op straat!

Geef uw reactie.

maria: eens

ideaal,zeker er de laatste jaren veel meer plastic word gebruikt,hoef je zelf niet zo met die volle zakken over de straat te gaan.

Geef uw reactie.

H. Koppers: oneens

Ik vind dat het ook veel ruimte in beslag neemt.

Geef uw reactie.

Riek: eens reageert op H. Koppers : oneens

Dan moet je toch wel heel klein wonen.

Geef uw reactie.

Floor: eens

De ingang van de ondergrondse container is erg klein, waardoor je met allerlei kleine plastic tasjes moet hannessen. Daar krijg je ook weer vieze handen van. Met de huis aan huis inzameling, heb je dat niet.

Geef uw reactie.

Tonny van Bommel: eens

ik kan het goed bewaren 4 weken, ik denk dat als ze het niet meer ophallen het er weer een grote bende is en dat valt nu wel mee

Geef uw reactie.

D.de Wolff sr.: eens reageert op Tonny van Bommel : eens

Da;s reuze.

Geef uw reactie.

A Theeuwen: eens

Dan hoef ikzelf niet iedere keer met het plastic naar de terminals te gaan

Geef uw reactie.

van der heijden: eens

Ik vind het fantastisch dat er gescheiden afval is in onze gemeente, waardoor we samen kunnen bijdragen aan een beter milieu.

Geef uw reactie.

Inge Adriaansens: eens

Het is veel rustiger voor de burger; in plaats van elke week kun je nu een keer per maand afval wegbrengen; omdat ik het meeste plastic afval heb.

Geef uw reactie.

Ad van Thiel: eens

Milieuvriendelijk wegens gescheiden aanbieding van afval.

Geef uw reactie.

Dave: oneens

Naast het feit dat we geen maand plastiek afval in ons huis kunnen bewaren vind ik het ophalen van afval aan huis een overbodige luxe, binnenkort komt men het glas ook ophalen. De overvolle containers, lees 3m2 en 1m hoog rondom de container irriteren mij ook. Is het niet mogelijk een container te plaatsen bij de gemeente stort, waar men gratis kan aanbieden. Begrijp het standpunt van de gemeente, maar of het er schoner op wordt?

Geef uw reactie.

Dick: oneens

We halen het afval toch ook in de winkel, een kleine moeite om het ook mee terug te nemen en te deponeren in de containers. Bovendien is het elke keer weer een zootje als de plastic zakken met plastic afval langs de straat worden gezet. Zakken zijn niet goed dicht, worden kapot gemaakt of waaien weg. Gewoon zelf brengen.

Geef uw reactie.

Addy Mutsaers: eens

Ik vind het aan huis inzamelen een uitkomst ! Als je het plastic afval naar de container moet brengen is die soms te volgepropt en sta je tussen de daar aanwezige troep. Het thuis bewaren van de plastic zakken motiveert je om het overige afval ook bewust te scheiden.

Geef uw reactie.

theodoor: eens

Scheiden van afval moet voordeel opleveren voor de verwerking van de afval. Plastic kan prima voor hergebruik in aanmerking komen. Dus financieel voordeel opleveren.

Geef uw reactie.

Camps: eens

alle 3 de opties zijn wel van toepassing. En zou het niet gewoon een geldkwestie zijn? Zou het nu niet zo zijn, dat er te weinig restafval wordt ingezameld? Is toch ook een inkomstenbron voor de gemeente? En als wel iedereen netjes zijn/haar afval gescheiden aanleverd hoeft de grijze bak toch veel minder aan de straat. Voor ons is het ook een stuk makkelijker als het plastic thuis wordt opgehaald. Heb in het verleden zo vaak weer met alles naar huis gekunnen omdat de containers bomvol zaten

Geef uw reactie.

Smits: eens

Het is wel gemakkelijk het thuis ophalen voor iedereen,je hoeft het maar aan de straat te zetten en het wordt opgehaald

Geef uw reactie.

George van Daal: eens

Ik denk dat de neiging om zoveel en zo goed mogelijk afval te scheiden hierdoor wordt bevorderd en dat lijkt mij een goede zaak. bovendien wat wil je nog meer als het wordt opgehaald. Een kleine plek om het te bewaren moet toch ergens in/buiten huis kunnen worden gevonden.

Geef uw reactie.

TED: eens

Door de kleine opening kunnen veel van de wat grotere flacons niet in de container,doorknippen is geen alternatief ,omdat het materiaal te hard en te taai is. De containers eisen veel onderhoud doordat er ook andere materialen in gegooid kunnen worden, waardoor de containers niet meer functioneren en er dus veel zwerfafval rond de containers komt.

Geef uw reactie.

derix: eens

-Venray moet consistent zijn in beleid, niet het ene jaar met veel bombarie ( lees geld) een regeling invoeren en het volgende jaar weer stoppen. -Ook in Venray worden mensen ouder. -Thuis afvalstoffen scheiden is de beste manier om de jeugd bewust te maken van het afvalprobleem. -Wanneer papier, glas en blik ook apart worden verzameld, hoeft de grijze container maal 1 maal in de maand te worden opgehaald.

Geef uw reactie.

Janneman: oneens

Het zelf geregeld wegbrengen is een kleine moeite en in combinatie met de nieuwe containers een goede en goedkopere oplossing, ook minder troep thuis. Het wegbrengen kan geen probleem zijn, want over het halen ervan in de supermarkt als verpakking van de gekochte waren hoor ik geen gemopper.

Geef uw reactie.

Sjef de Vocht: eens

De containers zijn inderdaad vaak vol maar wie heeft de onhandige klep bedacht waarin het plastic afval moet worden gepropt. Naast deze motieven, we moeten alles in het werk stellen om ons millieu te beschermen tegen onze berg afval. Dus zoveel moglijk scheiden en hergebruiken. Als het niet meer maandelijks wordt opgehaald zal er , ook al omdat veel ouderen niet in staat zijn naar de containers te gaan, meer plastic in de grijze bakken terechtkomen.

Geef uw reactie.

w.n.: eens

ik kan de plastic wel zolang bewaren, aan huis ophalen is gemakkelijk en de containers zijn vaak vol.

Geef uw reactie.

Anja: eens

zeer prettig als dat thuis opgehaald wordt.Ik moet toch al zoveel naar containers brengen zoals glas en kleding. Dus ik ben er blij mee dat dit thuis opgehaald wordt.

Geef uw reactie.

Jan: eens

Is beter voor het milieu

Geef uw reactie.

christiaan: oneens

het is een kleine moeite om als je boodschappen gaat doen het afval mee te nemen.

Geef uw reactie.

Daisy: oneens

de hele straat ligt onder de puinzooi als ze zijn geweest. Mensen gooien er ook gewoon blik tussen.

Geef uw reactie.

Bart: oneens

Inzameling in containers is niet in alle plaatsen in de dorpen rondom Venray mogelijk. Wellicht kan dit op deze dorpen gecombineerd worden met de maandelijkse inzameling van oud papier wat door verenigingen wordt gedaan. Zo vloeien de kosten die normaal aan de ophaalbedrijven gaat, naar de verenigingen en snijdt het mes aan twee kanten. Maatschappelijk is dit beter.

Geef uw reactie.

Delene: eens

Venray moet niet alleen nemen van burgers maar ook geven. De bladkorven worden ook al weggehaald. Een extra service voor de burgers, met name voor ouderen. De containers zijn ook vaak overvol.

Geef uw reactie.

Tanja: eens

Geen gesleep met kleine zakjes naar de (meestal volle) containers. Maar gewoon voor de deur in grote zakken. Makkelijk, en zeker voor minder validen een uitkomst, zijn ze niet afhankelijk van anderen.

Geef uw reactie.

Ellen: eens

Het huis aan huis ophalen is veel gemakkelijker en het opbergen/bewaren is geen probleem de volle zakken kunnen gewoon buiten bij de container bewaard worden het is immers toch plastic! Het scheelt veel tijd en moeite!

Geef uw reactie.

joos: oneens

Het brengen van het plastic naar de containers is het meest hygiënische en vraagt geen of nauwelijks opslagruimte bij de burger. Vraagt wel wat meer inzet van de burger. Overigens dient de gemeente wel te zorgen voor een goed functionerend systeem van verwerking bij de containers. Een goed voorbeeld hiervan is perscontainer in Oostrum.

Geef uw reactie.

Sandra: eens

Voor mij gelden alle drie de motivaties. Met name de ervaring dat de containers vol zitten en je weer met je zakken huiswaarts kunt keren!!! (camera toezicht met kans op boete)

Geef uw reactie.

Ad Swinkels: eens

Wat is gemakkelijker? wegbrengen en sjouwen met zakken of thuis af laten halen. Natuurlijk het laatste. Die twee zakken per maand kan ik gemakkelijk thuis bewaren.

Geef uw reactie.

JB: oneens

ik neem het plastic afval altijd mee naar de container. Het gaat dan ook niet stinken . De ophaaltijden liggen tever uit elkaar.

Geef uw reactie.

marij: oneens

Voor mij hoeft het niet aan huis opgehaald te worden, wel wil ik gratis het plastic naar de containers kunnen brengen. Dat scheelt een heleboel grijze bakken in het jaar. En ik kan echt niet alle plastic van een aantal weken thuis opslaan, dus neem ik twee a drie keer per week een zakje mee naar de plasticbak. opgeruimd staat nog altijd netjes.

Geef uw reactie.

Conny: oneens

Even een wandelingetje naar de container en je bent van alle rommel thuis af. Nu heb je wel eens 3-4 zakken liggen.

Geef uw reactie.

Wim Lenssen: eens

Ik bracht het afval vanaf dat het mogelijk was weg. Toen kwam de gemeente in een keer met het ophalen. Daar maak ik nu dankbaar gebruik van zodat ik pakken, blikken etc, net mee krijg op de fiets. De gemeente moet consistent zijn in haar beleid en niet naar behoeven wijzigen.

Geef uw reactie.

Mariette: eens

En niet iedereen is zo mobiel om telkens naar de containers te lopen en het dan weer mee terug te nemen als de containers vol zijn.

Geef uw reactie.

Nel: eens

Vind het veel makkelijker, omdat de containers vaak vol zaten, kon ik het afval weer mee naar huis nemen. Nu verzamel ik het in de zak en eens in de maand zet ik het nu buiten zetten en ben ik het kwijt. Alleen zou het prettig zijn als nog eens goed bekend werd gemaakt waar je die zakken kan krijgen.

Geef uw reactie.

p.j.f. colsen: eens

Het ophalen van welk afval dan ook moet altijd bij het huis opgehaald worden. Zodat de burgers weer verzorgd kunnen wonen en de Gemeente weer dienstbaar is voor de burgers. Want daarvoor hebben wij het gemeentelijk apparaat.

Geef uw reactie.

jan.j: oneens

Rommelige kwetsbare zakken.Geen probleem plastic afval naar container te brengen. M.i. hygieenischer, netter ,milieutechnisch beter en goedkoper.

Geef uw reactie.

Annelies: eens

Waarom biedt de gemeente geen plasticcontainer aan zoals de GFT- en restafvalcontainer? Deze zou bijvoorbeeld blauw kunnen zijn en 1 keer per maand aangeboden kunnen worden.

Geef uw reactie.

P. M.A. Lenards Venray: eens

plastic is heel goed opnieuw te gebruiken daarom . PVC bevoorbeeld blijft ook na 30 keer van zeer goed kwaliteit . Laat net als bij papier een of meerdere verenigingen inzamelen. Grondstoffen moet zolang mogelijk hergebruikt worden. Spaar hiermee het leef milieu. Kosten dekkend wordt het als je het goed georganiseerd doet

Geef uw reactie.

Freebird: eens

Sinds er huis aan huis opgehaald wordt is de afvalplastic berg voor de containers wel kleiner geworden,hoewel er nog steeds teveel ligt.Maar ik vind wel dat er eens gecontroleerd moet worden bij die containers want er word vanalles neergegooid en smaandags,ochtens kan je er af en toe je hele uitzet bij elkaar rapen.Ik ben voor thuis ophalen.

Geef uw reactie.

Leo: eens

minder het milieu belasten door minder met auto te rijden

Geef uw reactie.

Bert: eens

Het kan toch niet gemakkelijker!!! Wanneer het plastic niet meer wordt opgehaald dan graag in IEDER dorp een container om de leefbaarheid te waarborgen!

Geef uw reactie.

holiday: eens

het ophalen aan huis is gewoon makkelijk. Scheelt een hoop gesjouw. Als ik het mee naar een verzamelpunt moet nemen dan gaat het bij mij gewoon in de grijze container. Nu scheid ik het al bij mij thuis. Daardoor hoef ik ook minder vaak de grijze bak aan de straat te zetten. Ik zie de zakken niet als een probleem.

Geef uw reactie.

Rick: eens

Er is nog geen beter alternatief. Zolang het nog niet kan gescheiden worden van het huisafval is dit beter. Het bespaart ook nog eens tijd voor de mensen.

Geef uw reactie.

marij: eens

Het ophalen van plastic afval moet zeker blijven, daar de containers vaak vol zijn. Deze moeten ook vaker geleegd worden door de gemeente, want het is vaak een grote puinhoop. Het onderhoud en leegmaken van de containers gaat ook veel geld kosten. De kosten van het ophalen moeten ook niet verhaald worden op de burger. De gemeente moet de burger blijven stimuleren om het afval gescheiden aan te bieden. als men de burger op kosten gaat jagen, dan komt er gegarandeerd nog meer troep in de natuur terecht of weer in de grijze container.

Geef uw reactie.

joke: eens

heb er anders niet zoveel erg in om te scheiden en verdwijnt het bij het andere vuil in container

Geef uw reactie.

ernest: eens

Ik ben in de gelegenheid het plastic afval naar een verzamelpunt te brengen. Voor mij hoeft het ophalen dus niet te blijven. Toch ben ik er een voortstander van. Ik denk namelijk dat niet iedereen in de gelegenheid is het afval weg te brengen. De kosten van het ophalen moeten dan wel opgebracht worden door de aanbieders.

Geef uw reactie.

Het plastic verpakkingsafval wordt sinds 2010 apart ingezameld. Dat kan op twee manieren. Men kan dit afval brengen naar een aantal ondergrondse containers, of het kan  eenmaal per maand aan huis  worden opgehaald. In het laatste geval moet......

Lees verder