ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Een nieuw Venrays museum

maandag, 11 januari 2016 07:00 Een nieuw Venrays museum

  Het museum in Venray mag ons best wat kosten !

 

Gedurende de maand maart hebben  inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen geven over het Venrays museum.

De vraagstelling op de website BurgersvanVenray had als titel : Het Venrays museum mag ons best wat kosten.  Van de ca. 150 uitgebrachte stemmen, is een overgrote meerderheid  (87 %)  het met die stelling eens.  Dit betekent dat die personen van mening zijn dat de gemeente Venray gemeenschapsgeld ter beschikking moet stellen om een volwaardig Venrays museum te realiseren.  Hoewel 13 % van de uitgebrachte stemmen van mening is dat gemeenschapsgeld beter aan andere zaken besteed kan worden, kan toch worden geconcludeerd dat men vindt dat een nieuw museum in Venray best mag wat kosten.

In de motivaties die door een aantal personen op de website geplaatst zijn wordt veelal gesteld dat  Venray zijn verleden moet kunnen tentoonstellen. Er is immers een grote schat aan cultureel erfgoed.  

Bovendien konden degenen die  het eens waren met de stelling, ook hun mening geven over de beste locatie voor dat museum.

Men kon daarbij kiezen uit het Odapark, het voormalige Fortis bankgebouw, het Mgr. Gouamansplein en de kapel bij Servatius.

Naast de indertijd door het college van B & W voorgestelde locaties werd ook het vroegere postkantoor, de voormalige  brouwerij, de Hoender en het St. Annaterrein genoemd.  Bij verreweg het merendeel van de reacties werd de voorkeur uitgesproken voor het Mgr. Goumansplein.

De geplande herinrichting van dat plein  in het historisch centrum van Venray, vlakbij de Grote Kerk met voldoende parkeergelegenheid , wordt genoemd als een ideale gelegenheid  om daar gelijktijdig het museum te bouwen.  Misschien kan dan de naam van het plein worden gewijzigd in Museumplein.

Het is nu aan de plaatselijke politiek om een duidelijke keuze te maken.  Om die reden adviseert Burgers van Venray de politici en overige belangstellenden op deze website alle reacties eens na te lezen. Als op  “archief” wordt aangeklikt, worden alle motivaties van deze en eerdere stellingen zichtbaar.

REACTIES

M. van Dorst: eens

Venray heeft een grote schat aan cultureel erfgoed. Dit erfgoed verdient een goede plek om het optimaal te kunnen tonen aan het publiek. Een toegankelijke lokatie in het centrum van Venray zou perfect zijn. Ook de Grote Kerk aan het mgr. Goumansplein herbergt een schat aan kunst. Indien het Venrays Museum hier zou komen zou dit een prachtige kans bieden om samen succesvolle publieksactiviteiten te ontwikkelen.

Geef uw reactie.

F.Lemmerlijn: eens

Nieuw museum moet komen op Mgr.Goumansplein. Deze lokatie heeft vele voordelen. Door nieuwbouw kan met alle wensen voor een museum rekening worden gehouden. Verder vlak bij Grote Kerk en centrum, parkeermoelijkheden voldoende. De politiek moet nu met daden komen. Er is al veel te lang gepraat en rapporten gemaakt. Als ex-penningmeester van het museum heb ik dit alles van kort bij meegemaakt. De huidige lokatie op de Eindstraat is Venray onwaardig.Politiek durf nu de financiën voor een nieuw museum ter beschikking te stellen. Met grote belangstelling wacht ik de beslissing af.

Geef uw reactie.

lb: oneens

En dan moeten alle verenigingen die ook maar iets met monumenten en cultuur en geschiedenis te doen hebben zich tot een groep vormen . Nu is alles versnippert over clubjes die ieder apart subsidie vangen . En niet iets groots op kunnen zetten . En zeker geen nieuwbouw , mooi in een oud pand ( B.V. hoofdgebouw St.Anna ) Dit monument moet toch onderhouden worden . En er is genoeg parkeer gelegenheid .

Geef uw reactie.

anoniem: eens

centrale ligging, oude postkantoor

Geef uw reactie.

da: eens

ik hou van theehuizen

Geef uw reactie.

Paul en Ted Raedts-Thomassen: eens

De grote kerk,de latijnse school, het museum , een fraaie beelden tuin ,afgegrensd door het historische jerusalem, met op den duur als sluitstuk de woning van de deken zal Venray een historische levens ader geven aan zijn kloppend hart ,het centrum.

Geef uw reactie.

Toos Raedts: eens

midden in het cnetrum en dicht bij de grote kerk dat is de beste plek

Geef uw reactie.

anoniem: eens

Venray verdient een museum,hoe dan ook,liefst in centrum

Geef uw reactie.

E.Koenen: eens

Prachtige lokatie, Mgr. Goumansplein! Restaureer dat hoekje van Venray dat het niet verdiend om er al jaren zo armoedig bij te liggen. Er is al genoeg moois in Venray verdwenen.

Geef uw reactie.

M.J.M.Peeters: eens

Een nieuw museum ,dat voor jong en oud toegankelijk is. En een aanwinst voor Venray. Waar de mensen graag naar toe gaan

Geef uw reactie.

anoniem: eens

odapark (1.)niet direct in het cenrum dit vanwege parkeren

Geef uw reactie.

anoniem: eens

postkantoor

Geef uw reactie.

PR: eens

hoofdgebouw St. Anna prachtige ruimtelijke omgeving; voor bezoekers te combineren met een wandeling. parkeermogelijkheden te creëren / vanuit centrum makkelijk te bereiken.

Geef uw reactie.

Maud de Beer: eens

Bekijk wel goed welke locatie het meest geschikt is, vooral op de lange termijn.

Geef uw reactie.

Frans van Hooft: eens

De eerder genoemde oude brouwerij lijkt een prima optie! Het kost eigenlijk niets. Het levert ons historie en die is onbetaalbaar.

Geef uw reactie.

Pie Noten: eens

De lokatie Fortisbank ligt in het centrum en op loopafstand van winkelcentrum en Grote Kerk. Bovendien is er achter de Fortisbank extra parkeerruimte.

Geef uw reactie.

Wim Raedts: eens

Is prachtige locatie dichtbij kerk.

Geef uw reactie.

Leo Janssen: eens

Zonder verleden geen toekomst!

Geef uw reactie.

hans thomassen: eens

Jammer dat er is al zoveel verloren is gegaan, laat ons dus behouden en zuinig zijn op wat we nog hebben en dit zichtbaar maken op een prachtige locatie.

Geef uw reactie.

Rita: eens

nieuw museum in het centrum van Venray, Mijn droom is dat het Venrays museum in het centrum van Venray ligt, gehuisvest is in een gebouw met een bijzondere uitstraling, laagdrempelig en goed toegankelijk is voor zowel jeugdigen als ouderen en waar ook de samenwerking met andere organisaties die actief zijn op de terreinen kunst en cultuur zich verder kan ontwikkelen.

Geef uw reactie.

Kees V: eens

en een museum in de nieuwbouw op de plek van het oude postkantoor kan en super trekker worden voor Venray!! En ik hoop dat Venray nu allert is en die kans niet voorbij laaat gaan!!!

Geef uw reactie.

lodewijk: eens

mooiere lokatie niet denkbaar. aantrekkelijke lokatie voor toeristen. venray kan wat gaan uitstralen en betekenen!

Geef uw reactie.

Bert Spelde: eens

"He alone deserves to be remembered by his children who treasures up and preserves the memory of his fathers." --Edmund Burke (1729-1797)

Geef uw reactie.

Hanneke: eens

Een uitstekende locatie, zo dicht bij de Grote Kerk, Kathedraal van de Peel, met zijn unieke, waardevolle beeldenschat. Nieuwbouw kan aan alle eisen die aan een museum in deze tijd gesteld worden, voldoen.

Geef uw reactie.

anoniem: oneens

geen museum,het moet toch betaald worden door de burgers

Geef uw reactie.

Ik heb hieraan niks toe te voegen: eens

Ik heb hieraan niks toe te voegen

Geef uw reactie.

Freebird: eens

museum in het voormalig postkantoor want het is een mooi gebouw daarvoor en ligt mooi in het centrum

Geef uw reactie.

Gerda: eens

Het Venrays erfgoed verdient een eigentijds en waardig onderkomen; dat bovendien voor alle burgers toegankelijk is. De locatie van het Mgr. Goumanspolein biedt in samenhang met de schatten van de Grote Kerk een unieke mogelijkheid.

Geef uw reactie.

Sjaak van Osch: eens

Als oud voorzitter van de Heemkunde Vereniging Sevenum en als oud bestuurslid van de Oudheid Kamer te Horst kan ik niet anders dan mijn volledige steun toezeggen om in Venray op deze plek een nieuw Museum te realiseren. De rijke geschiedenis van Venray is iets waar we trots op mogen zijn. Dus aan de slag.

Geef uw reactie.

koos swinkels: eens

prima plek in mooi gebouw, goed als uitvalsbasis om het centrum verder te ontdekken. Parkeergelegenheid aan de achterkant, wat wil je nog meer?

Geef uw reactie.

Fred: eens

Ik denk dat een goed onderkomen voor de historie van Venray een must is.

Geef uw reactie.

Fre Thissen: eens

Als oud-docent Tekenen en Kunstgeschiedenis en als oud-voorzitter van de voormalige Venrayse Kunstkring was en is mijn motivatie nog steeds de Kunst en de Cultuur. Mijn motivering voor nieuwbouw, dus Mgr. Goumansplein, is dat de geschiedenis van een stad niet perse in historische gebouwen getoont moet worden. Nieuwe, moderne gebouwen laten, juist door hun tegenstelling met de historie, de culturele waarde van het tentoongestelde duidelijker zien. Daarom is het ook van het grootste belang dat een architect met visie zich over het ontwerp gaat ontfermen.

Geef uw reactie.

E.Koenen: eens reageert op Fre Thissen : eens

Op het Mgr. Goumansplein past geen modern gebouw, wel een aan de omgeving aangepast gebouw, b.v.glas en metaal in combinatie met oude metselstenen en oude hoge deuren, zo kan nieuw in het oud onopvallend overgaan.

Geef uw reactie.

W.J.M. van Osch: eens

Plaats nader te bestuderen. Afzender: Wim van Osch, bestuurslid Kon. Ned. Heidemaatschappij afd. Limburg

Geef uw reactie.

Leo Broers: eens

Er zijn diverse locaties genoemd, maar ik mis het fraaie pand van de voormalige brouwerij Janssen aan de Leeuwstraat.. M.i. een uitermate geschikte locatie, in het centrum en zeer representatief. Een museum hoort in een bijzonder gebouw.

Geef uw reactie.

Mia: eens

Het Annapark is een geschikte locatie. Het is goed bereikbaar een prachtige omgeving. Geen parkeerproblemen, Een museum mag best wat kosten, (ook in deze tijd) het verleden moet bewaard blijven. Later hebben we er spijt van. Het Oda-park voor een museum is gewoon slecht! Het is wel een prachtige omgeving, maar de toegankelijkheid voor invaliden is bijna niet mogelijk. Door het heuvelachtige terrein. En een museum moet voor iedereen toegankelijk en uitnodigend zijn!

Geef uw reactie.

Jan M.: eens

Zonder museum is de kans groot dat Venrays verleden helemaal verdwijnt.

Geef uw reactie.

Johan Koster: eens

In ieder geval in het centrum. Mgr.Goumansplein of Fortis-pand. Wel een combinatie met het psychiatriemuseum. En vooral ook alle aandacht voor de andere kloosters en de Grote Kerk. Met Venray plus kerkdorpen lijkt me de regio groot genoeg.

Geef uw reactie.

Theo Swinkels: eens

uitsluitend in het centrum, dus nieuwbouw aan het Mgr. Goumansplein of in het Fortis-pand. Dat laatste pand moet fors verbouwd worden dus nieuwbouw is wellicht goedkoper en de plek bij de Grote Kerk is ook beter. Een combinatie met het psychiatriemuseum zie ik niet zo zitten, veel te veel voor verschillende doelgroepen. Maak in het Venrays museum wel meer plaats voor hedendaagse kunst van Venrayse kunstenaars

Geef uw reactie.

anoniem: eens

een gebow op St Anna terrein

Geef uw reactie.

Mariet: eens

Om het heden te kunnen begrijpen, moet je weten waar je vandaan komt en kennis hebben van historische ontwikkelingen. En begrip van het heden heb je nodig om op een goede manier plannen voor de toekomst te kunnen maken. Dat geldt ook - en misschien nog wel meer - in een periode dat het om een schaarse verdeling van geld gaat. Het museum draagt bij aan terugkijken met het oog op de toekomst.

Geef uw reactie.

gerrit kateman: eens

een betere plaats dan het Mg. Goumantplein voor een adequaat museum is niet te vinden. vlak bij het historisch centrum en de Grote Kerk, wat wil een mens nog meer. kostentechnisch kan een museum prima in de planvorming meegenomen worden.

Geef uw reactie.

Twana van Els: eens

Neem bij het locatieonderzoek ook de mogelijkheden mee van Sint Anna, met name gebouw Vincent Paulo. Breng de geschiedenis van de psychiatrie, de kloosters, de onderwijsinstellingen en internaten enz hier bij elkaar. Sint Anna is al een museum op zich.

Geef uw reactie.

Tjebbe: oneens

het mag ons best wat kosten als we de grondproblematiek hebben opgelost. Dit hangt als een zwaard van damocles boven ons hoofd. Als dat in goede orde is opgelost kunnen we denken aan een museum, tot die tijd moeten we maar even doormodderen. En over locaties zou ik me niet al te druk maken. tegen de tijd dat het haalbaar is zijn er ook weer voldoende alternatieven voorhanden. me .

Geef uw reactie.

Jan S.: eens

Een plaats als Venray zonder museum is ondenkbaar. Wel moeten we ons naar mijn mening beperken tot van oorsprong Venrayse zaken, waarin onze eigen cultuurhistorie goed tot zijn recht komt. Archeologie, folklore, traditie, geloofsbeleving, kunst, verenigingen/instellingen, onderwijs en andere historisch waardevolle zaken die Venray en de kerkdorpen betreffen, moeten geëxposeerd kunnen worden. Dat hoeft niet allemaal tegelijk, maar kan ook in thema-exposities. Het Mgr. Goumansplein als locatie sluit mooi aan bij de schatten van de Grote Kerk en ligt midden in het historische hart van Venray. Een monumentaal gebouw als museumonderkomen heeft echter heel wat meer uitstraling dan nieuwbouw. Alles heeft zijn voor en tegen. Het belangrijkste is echter dat er überhaupt spoedig een volwaardig Venrays Museum komt.

Geef uw reactie.

ernest: eens

prachtige combinatie met eeldenschat in de Grote Kerk

Geef uw reactie.

Harry Frencken: eens

gebouw "den Hoebert " * op loopafstand van het centrum * voldoende parkeergelegenheid * grote kelders voor archief en werkplaatsen * 3 verdiepingen voor exposities van a) Freulekeshuus b) museum Pschiatrie c) Peelmuseum * aula voor wisselexposities Het " erfgoed " van Venray moet voor de toekomst bewaard blijven.

Geef uw reactie.

Tineke Lamers: eens

De locatie zou op dit moment een uitkomst bieden. Snel beschikbaar, daarnaast is er een stuk veiligheid in te bouwen. Verder ben ik van mening dat onze geschiedenis op een goede manier bewaard, maar ook weergegeven moet kunnen worden. Geschiedenis ligt aan de basis van de toekomst. De voormalige Fortisbank ligt heerlijk Centraal en het is een monumentaal pand. Als laatste wil ik terugkomen op de snelheid waarmee het Venrays Museum zou moeten verhuizen. Momenteel is de huidige locatie (ook een monumentaal pand) geen visitekaartje voor Venray en wie weet kunnen we nog meeliften met de toeristische golf van de Floriade.

Geef uw reactie.

Nel: eens

Venray moet zijn eigen verleden kunnen tentoonstellen, maar ook de moderne kunst moet een plekje kunnen krijgen. Maar in deze tijd moet wel goed op de kosten gelet worden. Wanneer het financieel haalbaar is zou het oude hoofdgebouw op het St.Annaterrein een mooie locatie zijn, waar eventueel ook de collectie van het Vincent van Gogh instituut een mooie plaats zou kunnen krijgen.

Geef uw reactie.

anoniem: eens

Als bij de voorbereiding betrokkene mag ik het er duidelijk mee eens zijn. Verder ben ik benieuwd wat de burgers van Venray vinden.

Geef uw reactie.

Pieter: eens

Odapark is een prachtige lokatie, uitstekend bereikbaar, goede parkeervoorziening. Oude en moderne kunst kunnen uitstekend naast elkaar tentoongesteld. Het park ligt bovendien tegen het centrum aan.

Geef uw reactie.

Ineke: eens

Elke plaats van een beetje allure heeft een museum. Er wordt door dit kabinet zo ontzettend bezuinigd op kunt en cultuur dat een museum dus juist nu hard nodig is. Het Odapark is een uitstekende locatie, goed bereikbaar, jonge uitstraling en mogelijkheden genoeg voor zowel moderne als oudere kunst. Ik zeg: DOEN!

Geef uw reactie.

Jac: eens

De psychiatrie is onlosmakelijk verbonden met Venray. Het Museum van de Psychiatrie kan aan het Venrays Museum een extra betekenis geven met een uitstraling naar een veel grotere regio dan Venray. De betekenis van "Enkeltje Venray" is vrij algemeen bekend

Geef uw reactie.

ANS: eens

Het wordt hoog tijd dat Venray een museum krijgt, waarin de historie van Venray tentoongesteld wordt. Een ruim historisch museum met ruimte voor wisseltentoonstelligen.De kantfabriek van Horst mag als voorbeeld gezien worden

Geef uw reactie.

joos linskens: eens

Een museum hoort in het centrum van Venray i.v.m. bereikbaarheid vooral van bezoekers van buiten. Wel dient gewaakt te worden dat we niet in alle gementen een streekmuseum krijgen met nagenoeg dezelfde collectie.

Geef uw reactie.

Wim: eens

De plek is minder belangrijk, als er maar een goede toegankelijke locatie komt, waarbij het gemeenschapsgeld mag kosten maar de bezoekmogelijkheid laagdrempelig blijft

Geef uw reactie.

anoniem: eens

Venrayse cultuur verdwijnt snel, bewaren moet!

Geef uw reactie.

Gerda: eens

Wie het verleden niet eert, is de toekomst niet weerd.

Geef uw reactie.

Frank: oneens

Ik ben het met Bert eens dat we in minder goede economische tijden waarin we nu verkeren een pas op de plaats moeten maken voor de genoemde zaken.

Geef uw reactie.

Rick: eens

Het verleden is voor iedere stad interessant en belangrijk voor de jeugd. Het zijn glorie-elementen uit andere tijden. Dit is leuk om te zien en iedere andere leefomgeving leert ons weer iets nieuws.

Geef uw reactie.

colsen: eens

Prima plek, makkelijk bereikbaar en goede omgeving.

Geef uw reactie.

Bert: oneens

Om op voorhand te stellen dat een museum geld mag kosten ben ik het niet mee eens. Nu zijn de activiteiten op meerdere plekken onder gebracht en bundeling zou mooi zijn. In een tijd van geld te kort op alle fronten (gemeente overheid enz.) is ook voor Venray een pas op de plaats geboden. Om deze ambitie te bereiken zal een ander tijdstip moment gekozen moeten worden als het in ieder geval beter gaat met de lands / gemeente economie. Er zijn nu nog te veel problemen die om een oplossing vragen en die een veel hogere prioriteit hebben. Laat dit voor gaan.

Geef uw reactie.

JB: eens

Ben nog altijd voorstander van combinatie met museum psychiatrie

Geef uw reactie.

anoniem: eens

uitsluitend in het centrum.Geschikt zijn de locaties:mgr Goumansplein en het oude Raedthuys. De laatste komt ongetwijfeld wel weer beschikbaar. Museum buiten het centrum zal slecht bezocht worden.

Geef uw reactie.

Pim S: eens

Prima dat dit erfgoed blijft behouden op een verantwoordde manier. Mooi in het centrum en uitermate geschikt dunkt mij. Nieuwbouw is denk ik te duur.

Geef uw reactie.

H Koppers: eens

Dit gebouw ligt in het centrum wat nog meer mensen zal aantrekken. En de kosten zullen lager zijn dan bij nieuwbouw.

Geef uw reactie.

Mariette: eens

Helemaal mee eens, een stuk historie moet bewaard blijven. En dan graag op het St Anna terrein, dat is helemaal geschikt voor een museum. Mooie gebouwen, en er is er vast een die tot museum kan worden omgebouwd

Geef uw reactie.

lL.Folkerts v.d.Voort: eens

gaat eengroot deel van ons erfgoed verloren of word opgeborgen in stoffige archieven

Geef uw reactie.

Riet: eens

Natuurlijk is in Venray een museum géén overbodige luxe! Een geschikt gebouw lijkt mij het hoofdgebouw van St Anna, omdat dit oude gebouw al een uitstraling heeft en geschikt is voor een museum. Tevens rustig gelegen in het groen, wat te combineren om daar te wandelen. Of in het voormalige schoolgebouw aan de Kruitweg. Beiden zij goed bereikbaar vanuit het centum.

Geef uw reactie.

Hub: eens

Het ligt in het centrum en is waarschijnlijk goedkoper dan een nieuw gebouw.

Geef uw reactie.

Peter: eens

Er is zoveel historie in Venray. Het is onze identiteit, wie we zijn. Dit niet laten zien of hier niet voor uitkomen zou een ontkenning van Venray zijn.

Geef uw reactie.

marij: oneens

In deze tijden waar iedereen moet bezuinigen, vind ik het onnodig om hier ook nog eens geld aan uit te geven. De verbouwing van het gemeentehuis is ook al zo`n geldverspilling waar de burger voor op moet draaien. Al die onzin projecten zoals die wegwijzers, rotonde versieringen ed, dat geld hadden ze beter een keer terug kunnen geven aan de burger voor alle kosten stijgingen.

Geef uw reactie.

helene stevens: eens

liever geen combinatie geschied-/oudheidkunde en moderne kunst, lijken me twee verschillende doelgroepen, locatie in centrum lijkt me laagdrempeliger

Geef uw reactie.

Henk van Egmond: eens

prachtige plaats in de kapel van st Servatius mogelijkheden voldoende ook voor eventuele uitbreiding, het museum mag nooit weg uit Venray het is de band naar het verleden maar ook de toekomst

Geef uw reactie.

BJ: eens

mooie lokatie. goed bereikbaar "meestal"voldoende parkeerruimte. is m.i ook ng gemakkelijk uit te bereiden Als venray zich op de kaart wil zetten is een museum (pje) noodzakelijk. Horst aan de Maas heeft er al twee en lopen beide als een trein

Geef uw reactie.

Margo Verstegen: eens

Op St Servatius waren we samen al een eind op weg, maar hier de kapel voor opgeven, waar nog geregeld diensten zijn, zou ik niet toejuichen. De plannen die er waren , waren veel te rigoureus! Met niet zoveel bravour en niet te veel extra kosten moet het toch ergens te verwezelijken zijn. Het Servaas Museum is nu tijdelijk in de oude (verbouwde) keuken gevestigd, waar op afspaak rondleidingen gegeven worden. Het is de moeite waard.

Geef uw reactie.

Marian: eens

Kunst en geschiedenis zouden elkaar mooi kunnen ondersteunen. Nadeel, hoe krijg je mensen van uit het centrum eenvoudig naar het Oda park. Een letterlijk uitgestippelde route, of een kort busritje zou misschien een idee zijn.

Geef uw reactie.

Het Venrays Museum beheert het geschied- en oudheidkundig museum 't Freulekeshuus van Venray en omgeving. In december 1981 werd het museum aan de Eindstraat 8 geopend. Vanuit dit pand verzamelt, bewaart, conserveert en restaureert Stichting Venrays Museum voorwerpen en informatie. Zij brengt die samen in een collectie die betrekking heeft op Venray.......

Lees verder