ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Spreekt lokale politiek de burgers aan ?

donderdag, 03 februari 2011 17:00 Spreekt lokale politiek de burgers aan ?

Volgende maand mogen we weer gaan stemmen, nu voor de Provinciale Staten.

De plaatselijke politieke partijen doen elke vier jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezing hun uiterste best om de gunst van de Venrayse kiezer voor zich te winnen. Bij die verkiezingen worden omvangrijke partijprogramma’s opgesteld, die door de meeste kiezers niet eens worden gelezen. In de praktijk komt het erop neer dat men kiest voor een bepaalde persoon, waarin men vertrouwen heeft.

Partijen die ook meedoen aan landelijke verkiezingen hebben het voordeel of de pech dat dan de plaatselijke afdeling meedeint op de golven van de naamsbekendheid.

De daarop volgende vier jaren zijn de politieke partijen alleen bezig met zaken die voor de meeste Venraynaren niet eens bekend worden.

Een van de redenen waarom de initiatiefnemers van de pollingsite “ Burgers van Venray”  deze  onafhankelijke website hebben opgericht, was het idee dat de meeste inwoners van Venray nauwelijks  interesse tonen voor de plaatselijke politiek omdat men niet ervaart dat er naar hem of haar wordt geluisterd.

Het schrijven van een  ingezonden stuk in de krant of het inspreken tijdens een commissie- of raadsvergadering als men zijn mening wil kenbaar maken over bepaalde zaken, is voor de meesten een te hoge drempel. Iedereen lijkt dan te berusten in het feit dat die mening er dan ook niet toe doet.

De website burgers van Venray is een instrument om die mening wel te kunnen ventileren. De plaatselijke politieke partijen doen er goed aan om kennis te nemen van datgene wat de burgers van Venray over bepaalde zaken vinden, om daarna die zaken op de politieke agenda te plaatsen.

Pas als de kiezer ervaart dat er echt naar zijn of haar mening wordt geluisterd en dienovereenkomstig wordt gehandeld, is er sprake van echte democratie.

Het Griekse woord democratie betekent niet voor niets:  de macht van het volk !

Maak dus uw mening kenbaar, te beginnen op deze website,

of u het eens of oneens bent met de stelling : lokale politiek interesseert mij niet.

REACTIES

Ine: oneens

Als Venray je aan het hart gaat kun je niet anders dan de politieke ontwikkelingen volgen. Meer energie kan ik er niet insteken, er wordt teveel landelijk beslist wat je als gemeente maar te volgen hebt. In ieder geval over zaken die ik belangrijk vind, gezondheidszorg en welzijn. Alle besparingen maken het steeds moeilijker belangrijke zaken voor Venray financieel te realiseren.

Geef uw reactie.

Waterman: oneens

Waar de nationale overheid tekort schiet door praktische onwetendheid moet de lokale overheid middels beperkte middelen de schade beperken .

Geef uw reactie.

r.anoniem: oneens

ik heb zowel voor- als nadeel van de plaatselijke politiek ,dus moet wel geinteresseerd zijn. als roojs vrommis heb ik last van : WOZ, fietsvrij centrum (mar gelukkig heb iech inne step!), beelden die nu niet echt mooi zijn, wel geld kosten, de aankleding van het dorp, de uitgaven aan groen./ duurzaamheid e.d. zijn in mijn eigen belang en worden ook van gemeentelijke belastingen betaald.

Geef uw reactie.

Wil Mutsaers: oneens

De commissie- en raadsvergaderingen zijn soms herhalingen van zetten en dus te tijdrovend. Bovendien wordt soms teveel spreektijd besteed aan minder belangrijke zaken terwijl te weinig gediscussieerd wordt over majeure projecten. Dat kan overigens ook het gevolg zijn van beperkt aanwezige expertise.

Geef uw reactie.

Michel Dankers: oneens

Omdat ze voortkomen uit de burgerij van de gemeente zelf

Geef uw reactie.

Tom van den Hoek: oneens

Ik spreek uit ervaring. Alleen is het jammer dat de macht het altijd voor het zeggen heeft. Of het nu goed of slecht is voor de burger.

Geef uw reactie.

henk: oneens

een gesrek met een wethouder zit er niet in,want deze willen blunders maken

Geef uw reactie.

anoniem: eens

Politiek heeft mijn interesse niet.

Geef uw reactie.

Frank: oneens

Laat de politiek eens naar de burgers luisteren

Geef uw reactie.

nel: oneens

Maar democratie vraagt ook om openheid en die ontbreekt helaas vaak, lokaal, zowel als landelijk.

Geef uw reactie.

Jos Buddiger: oneens

Lokale politiek is even belangrijk - of onbelangrijk - als landelijke. Jos Waals heeft groot gelijk als hij zegt dat de gemeenteraadsvergaderingen meer voor de bühne zijn dan voor de inhoud. Er wordt alleen maar afgehamerd wat voorgekookt is. Niet boeiend, saai en ondemocratisch!

Geef uw reactie.

Rick: oneens

Het grote begint bij het kleine, dus ook de lokale mensen zijn belangrijk

Geef uw reactie.

Hans: oneens

de meeste politici besteden onvoldoende tijd en aandacht aan echte controle. De burger moet kritisch blijven volgen.

Geef uw reactie.

JB: oneens

Lokale politiek staat dicht bij de burgers. Wil je lokaal invloed uitoefenen dan moet je gebruik maken van het democratisch verkregen recht om te gaan stemmen. Doe je dat niet dan heb je ook geen recht van spreken. Eenmaal per 4 jaren kun je evalueren of de door jou gekozen partij nog aansluit bij jouw denkbeelden.

Geef uw reactie.

Adriaan: oneens

Locale politiek wordt deels beoefend door mensen uit eigen omgeving.Zij kunnen het beste beoordelen wat goed en gezond is voor ons.Ze kunnen natuurlijk niet alles, maar ze weten wel waar het om draait. Ik ga uit van het positieve gevoel.Er zal heus wel eens iets misgaan.

Geef uw reactie.

Janneman: oneens

Behalve dat ik democratie de enigst acceptabele bestuursvorm vind, waar we trots en zuinig op moeten zijn, vind ik het interessant mee te denken en bij te houden, hoe zich dat vertaalt in de eigen omgeving. Contact zoeken met de gekozen en benoemde bestuurders is daarbij noodzakelijk. Schreeuwen vanachter een glas bier dat het allemaal niet deugt, vind ik goedkoop. Doe mee en denk niet als enige de wijsheid in pacht te hebben.

Geef uw reactie.

Adriaan: oneens reageert op Sjaak : eens

Ambtenaren zijn ook gewone mensen, denk ik.

Geef uw reactie.

arts: oneens

lokale politiek treft direct ons zelf en kan nog enigszins beïnvloed worden.

Geef uw reactie.

Theo Swinkels: oneens

het staat dichtbij en ik heb altijd nog hoop dat er iets van doorkomt in het haagse.....lokale politici kunnen beter luisteren en hebben veel beter zicht op wat er leeft in de maatschappij

Geef uw reactie.

anoniem: eens

gaat ook om mij

Geef uw reactie.

Pim Schrijver: oneens

Lokale politiek is dichter bij je dan de landelijke. Je kan er nog op een redelijke manier invloed op uitoefenen. Helaas neemt alleen de grootste partij de meeste foutieve beslissingen. Maar dat zal wel aan mij liggen.

Geef uw reactie.

Joos Linskens: oneens

Lokale politiek biedt de mogelijkheid om de plaatselijke situatie te beinvloeden. Het gaat hier niet om politiek te bedrijven, maar om het welzijn van de Venrayse burgers te bevorderen. Desinterresse ontneemt het recht op ongefundeerde kritiek en plaatst je buiten de beinvloedingssfeer

Geef uw reactie.

Wim: oneens

Democratie is het grootste goed en dat moet men behouden. De lokale politiek is iets dat ik kan/wil beinvloeden.

Geef uw reactie.

Wim L.: oneens

Als je je niet voor politiek interesseert, moet je vooral ophouden over hoe slecht de politiek voor je is.

Geef uw reactie.

Henri Blankers: oneens

Waarbij ik mij toch vaak verbaas over de besluitvorming binnen de gemeente Venray?? Voorbeeld: Verkeersplan Landweert / 30km zones op industrie gebied? wijkverbetering-aanpassing Brukske

Geef uw reactie.

Maud de Beer: oneens

Ik vraag me echter wel af hoe sommige besluiten tot stand komen, belangen behartigen van burgers met tegenstrijdige wensen is lastig, zeker met een groot ego...

Geef uw reactie.

Willy Traa: oneens

Toch zou het wel goed zijn als men ook in Venray wat meer over de ivoren torens heen kijkt.

Geef uw reactie.

Matt: oneens

De lokale politiek bepaalt voor een deel wat er uit mijn knip verdwijnt

Geef uw reactie.

Ineke: oneens

Democratie is inderdaad een groot goed. Het is daarom ook onbegrijpelijk dat er toch een missie naar Afghanistan gaat, immers de meerderheid van de Nederlandse bevolking is er op tegen. Plaatselijk politiek is wisselend. De pleinen in Venray zijn nu zo gevaarlijk, dat ik me afvraag of dat de bedoeling was. Minpuntje dus.

Geef uw reactie.

Jan.J.: oneens

Van het recht op democratisch bestuur MOET men gebruik maken.

Geef uw reactie.

Harry: eens

Zie de toelichtingen bij deze stelling.Deze opvatting nog eens nader verklaren lijkt op wat er gebeurt tijdens de raadsvergaderingen

Geef uw reactie.

frits: oneens

besluiten door de venrayse politiek raken alle burgers. het is dus belangrijk op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

Geef uw reactie.

annemie: eens

politiek op zich boeit mij enigzins, alleen in Venray, beloven ze voor de verkiezingen van alles, maar na de verkiezingen komt er niks van terecht. Ik ga in ieder geval daarom niet meer stemmen, bij de gemeenteraadsverkiezingen kreeg iemand veel stemmen, en uiteindelijk kon hij alsnog vertrekken, dat kan in mijn ogen niet.

Geef uw reactie.

E.Koenen: oneens

Alles begint met vriendjes-politiek, toch !!!!!!!!!!

Geef uw reactie.

ton kemmelings: oneens

zonder politiek is niets leefbaar

Geef uw reactie.

Peter: eens

Het draait er meestal niet om wat er nu het beste is voor Venray, maar om hoe de partij zo veel mogelijk stemmen kan vergaren. Dat kan leiden tot een soort verlammend gedrag van als we maar geen stemmen verliezen. Populariteit wordt dan belangrijker dan Venray belang!! Ik wordt er niet vrolijk van.

Geef uw reactie.

rolf folkerts: oneens

onder voorwaarde dat de politici maar ook de ambtenaren zich meer bewust moeten zijn dat ze gekozen zijn door de burgers en dus de belangen van de burgers moeten behartigen en niet hun eigen belangen.

Geef uw reactie.

Henk van Egmond: oneens

jaren heb ik zelf aan politiek gedaan je hebt wel eens pech als iets niet lukt maar stel je eens voor als we geen politiek hadden? hoe konden we dan met goed fatsoen ons eigen straatje schoonhouden? dus we hebben ze nodig

Geef uw reactie.

Wim Sijbers: oneens

De lokale politiek is er voor de lokale problemen op te lossen. d.w.z. dat als ze hun best doen en het beste met de lokale burger voor hebben ze luisteren naar wat er leeft en daar naar handelen. Hun eigen mening weeegt niet meer.

Geef uw reactie.

Freebird: oneens

Als lokale politiek de mensen hier niet interesseerde dan kwamen ze niet op deze stelling terecht neem ik aan.En natuurlijk is democratie een groot goed waar we met zijn allen nog meer gebruik van zouden moeten maken.

Geef uw reactie.

  De lokale politiek interesseert ons blijkbaar niet zoveel.

 

Terwijl u dit......

Lees verder