ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Parkeerbeleidsplan van Venray

donderdag, 05 april 2012 17:40 Parkeerbeleidsplan van Venray

In 2007 is het Venray’s Verkeers- en Vervoersplan (VVVP) vastgesteld waarin het parkeerbeleidsplan is genoemd als uit te werken kadernota die inzoomt op de parkeerproblematiek in Venray. Door vele ontwikkelingen in Venray is er een behoefte ontstaan naar beleid dat zich vooral op stilstaand verkeer richt. Daarnaast zijn onderzoeken en nota’s de afgelopen jaren min of meer op ad hoc basis tot stand gekomen, een parkeerbeleidsplan moet hierin de komende jaren de nodige samenhang brengen.

Lees het hele beleidsplan hier.