ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Heeft de schouwburg in Venray bestaansrecht ?

donderdag, 06 januari 2011 16:00 Heeft de schouwburg in Venray bestaansrecht ?

   

De schouwburg in Venray is noodzakelijk .

 

De stelling van de maand Januari over de vraag of  in Venray de schouwburg  bestaansrecht heeft, is door een zeer grote groep stemmers  bevestigend beantwoord.

Maar liefst 86 % van de uitgebrachte stemmen is van mening dat de schouwburg in Venray in een duidelijke behoefte voorziet. De motieven waarom men dat vindt lopen nogal uiteen .

Sommigen vinden het zo vanzelfsprekend dat zelfs de vraag niet eens had mogen worden gesteld. De meeste meningen komen erop neer dat de schouwburg het middelpunt is van cultureel Venray en een podium biedt voor professionele en amateurvoorstellingen.

Opvallend is ook dat geen van de reacties melding maakt van de nogal forse subsidie die jaarlijks door de gemeente aan de schouwburg wordt gegeven.  Blijkbaar vindt men dat gemeenschapsgeld hier terecht aan de gemeenschap ter beschikking wordt gesteld.

In tegenstelling tot het resultaat bij eerdere  stellingen, valt bij de stelling over de schouwburg iets merkwaardigs op. Naast het uitbrengen van de stem of men het eens dan wel oneens is met de stelling , heeft iedereen een mogelijkheid om zijn of haar mening op de website aan te geven.

Dat kan ook anoniem.  Voor het eerst blijkt nu dat iedereen die een mening op de website heeft geplaatst, het eens is met de geponeerde stelling : Venray kan niet zonder schouwburg.  Uit de groep van maar liefst 14 % van de uitgebrachte  stemmen die het dus oneens is met de stelling, heeft niemand een motivatie geplaatst waarom men er zo over denkt.  Dat zou kunnen betekenen dat men eigenlijk geen reden kan bedenken waarom er in Venray geen schouwburg hoeft te zijn. Het kan ook zo zijn dat die groep stemmers nog nooit de schouwburg heeft bezocht, zelfs niet voor het bijwonen van voorstellingen van plaatselijke verenigingen.  Hoe dan ook, de overgrote meerderheid is van mening  dat de schouwburg in een stad als Venray onontbeerlijk is. De burgers van Venray laten daarover geen misverstand bestaan. Alle reacties op deze en eerdere stellingen zijn op de website :www.burgersvanvenral.nl nog op te roepen. Men kan dan op de site onder het icoontje “archief” alles nog eens tot in detail nalezen.

 

 

REACTIES

marjanne: eens

bruisend levend zo moet het zijn in venray geen schouwburg geen schouwburgplein met al zijn mooie evenmenten cultuur en alles wat er bij hoort

Geef uw reactie.

Theo Hoogink: eens

Ik vind vanuit cultureel en kunstuisvorm noodzakelijk dat de schouwburg blijft. Dat is bij uitstek de plaats om de podiumkunsten voor een breed publiek toegankelijk te maken en dat hoort zeker in Venray thuis!

Geef uw reactie.

Mandy Noya: eens

Cultuur en theater zijn superbelangrijk vooral in ons grote dorp. Kinderen krijgen nu al zo weinig mee van muziek en vermaak. Alles draait om radio en tv.

Geef uw reactie.

Es: eens

Een schouwburg hoort bij een levendige en aantrekkelijke woonplaats.

Geef uw reactie.

Willems: eens

Er is al zo weinig te doen in Venray op het gebied van kunst en cultuur. Laten we dit alsjeblieft niet weg doen. Moeten we Venray nog depressiever maken???? NEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!

Geef uw reactie.

Truus: eens

Het is gezellig daar!

Geef uw reactie.

Nel: eens

Natuurlijk moet de schouwburg blijven en het moet ook mogelijk blijven voor amateurs om gebruik te maken van dit gebouw.

Geef uw reactie.

eric: oneens

Onbegrijpelijk dat zo"n gesteld wordt Natuurlijk MOET in onze stad een schouwburg blijven. Waar komt in hemelsnaam die discussie vandaan ????

Geef uw reactie.

Wim Sijbers: eens

Om cultureel op de hoogte gehouden te worden en om een leuke onderhoudende avond te beleven. Ze gunnen ons toch al niets.

Geef uw reactie.

Martin Hendriks: eens

Schouwburg Venray heeft zijn bestaansrecht al ruimschoots bewezen.

Geef uw reactie.

Charles de Vilder: eens

Venray heeft de schouwburg nodig. Voor de aantrekkingskracht van Venray als vestigingsplaats. Maar ook dat het samenkomen van proffesionals en amateurs stimulerend werkt op het gehele niveau.

Geef uw reactie.

marlie: eens

Natuurlijk moet de schouwburg blijven. Ik begrijp dan ook niet waar opeens die vraag vandaan komt. De schouwburg hoort in Venray te blijven daar vinden juist de leuke activiteiten plaats. En daar zijn we trots op.

Geef uw reactie.

Gerda: eens

Venray heeft aanzien nodig. De schouwburg is een plaats waar veel evenementen plaats kunnen vinden en ligt op een gunstige mooie plaats. Een eye catcher.

Geef uw reactie.

jeanne: eens

belangrijk dat een plaats als venray met een grote regionale achterban op cultureel vlak wat te bieden heeft

Geef uw reactie.

Harry: eens

Of het nu een schouwburg heet of dorpshuis, elk dorp of stad heeft een trefpunt nodig waar iedereen welkom is. Daarnaast is cultuur belangrijk voor iedereen.

Geef uw reactie.

Karin: eens

Precies zoals het verwoord is: Venray kan niet zonder schouwburg!!!

Geef uw reactie.

Elise: eens

Het is toch te zot voor woorden dat deze stelling gepeild moet worden. Kunst en cultuur, in welke vorm dan ook, zijn noodzakelijk voor een goed functionerende maatschappij waarin creatie en communicatie centraal staan.

Geef uw reactie.

lambert siebers: eens

deze plaats te blyven vullen is meer dan het eens zyn met de stelling

Geef uw reactie.

Cor van de Kerkhof: eens

Cultuur is een groot goed in onze maatschappij, dat moet je niet tekort doen.

Geef uw reactie.

Koos: eens

Eens vanwege omvang van het Dorp Venray, aankomende vergrijzing,aantrekkelijkheid van wonen interactie verschillende culturen en beroepen kortom aantrekkelijkheid van een omgeving kan niet zonder een "levende" maatschappij die weerspiegelt laat zien in een schouwburg.

Geef uw reactie.

Harrie van Oosterhout: eens

Een schouwburg met een kwalitatief en gevarieerd aanbod past bij de ambitie die Venray als kleinstedelijke kern moet hebben. Het is tevens een belangrijke voorwaarde om Venray aantrekkelijk te maken, in haar regionale centrumfunctie én als vestigingsplaats.

Geef uw reactie.

corry: eens

hoeft geen uitleg bij, wat is een stad zonder schouwburg??

Geef uw reactie.

Jos van den Boom: eens

Ik ben het volledig eens met de motivatie door Anne Christine van de Schowburg Venray. Verder betoog is niet nodig.

Geef uw reactie.

Elise: eens

wat is venray zonder schouwburg ????

Geef uw reactie.

Deef: eens

ehhh, tuurlijk!

Geef uw reactie.

Esther van Wamelen: eens

Cultuur hoort bij de ontwikkeling. de mogelijkheid in een gemeente als Venray is onmisbaar voor jong en oud

Geef uw reactie.

Jos Buddiger: eens

Natuurlijk eens, maar ik ben het ook eens met de mensen die zeggen dat dit een slechte stelling is. Zeker door de manier waarop de vraag geformuleerd is. En als je als mening van een expert de directeur van de schouwburg uit de hoge hoed tovert, dan krijg je niet echt een prikkelende discussie!

Geef uw reactie.

holiday: eens

Een schouwburg hoort erbij

Geef uw reactie.

Marian K.: eens

Wij kunnen echt niet zonder schouwburg. Ik verheug me er nu al op dat ik over een jaar of twee met mijn kleinkind, nu 1,5 jaar oud, naar de schouwburg kan voor kindervoorstellingen. Dat hoort toch ook een beetje bij de opvoeding! Cultuur verrijkt. Ik werk bij een makelaar en vertel aan aspirant kopers, die van buitenaf komen, heel enthousiast dat Venray een schouwburg heeft. Belangrijk in een totaalplaatje van "woongenot" De schouwburg hoort bij Venray en dat moet zo blijven.

Geef uw reactie.

Peter: eens

Venray heeft een schouwburg sowieso nodig voor eigen theater kunstuitingen. Maar ook cultuur van buiten is voor een dorp/stad als Venray een absolute must.

Geef uw reactie.

Joos Linskens: eens

De schouwburg is niet wat velen denken een status symbool van de gemeente Venray. Willen we de mensen cultuur aanbieden en laten bedrijven dan is de schouwburg de aangewezen plek.

Geef uw reactie.

Riet: eens

Zeker nu Venray is opgeknapt met een prachtig plein, mag een schouwburg al helemaal niet ontbreken. Zonder schouwburg is het géén Venray meer!

Geef uw reactie.

Wim: eens

Ben het helemaal met Anne-Christine Liebrand eens, de Venrayse schouwburg is noodzakelijk.

Geef uw reactie.

H. Koppers: eens

Ik vind dit een overbodige stelling. Wie kan er nu tegen een schouwburg zijn?!

Geef uw reactie.

Ine: eens

Wij gaan graag naar de schouwburg. Venray biedt een uitgebreid divers programma. Zeker blijven!!!

Geef uw reactie.

Theo Schrooten: eens

Schouwburg is DE PLEK voor samenkomst voor ALLE burgers van Venray . Schouwburg moet in het middelpunt staan van cultureel Venray; voor professionele en amateur voorstellingen. Het is geweldig om te ervaren, dat onder de nieuwe directie de schouwburg weer aan alle inwoners van Venray is teruggegeven.

Geef uw reactie.

Zuvaluppa: eens

Lang leve de Beejekurf!! Altijd gezellig!! Geef het volk brood en spelen en ze houden zich koest, was dat niet al het motto van de romeinen???!!??!!

Geef uw reactie.

Matt: eens

Het cultuuraanbod verarmt wel heel erg als er geen schouwburg meer is.

Geef uw reactie.

Annelies: eens

Een schouwburg is een culturele trekpleister die Venray tot in verre omstreken op de kaart zet.

Geef uw reactie.

Margo Verstegen: oneens

Waar moeten we dan naar toe, voor alle uitvoeringen van binnen en buiten de gemeente?

Geef uw reactie.

Janneman: eens

Dat de schouwburg in Venray nodig is, snapt iedereen. De vraag is echter of iedereen ook bereid is daar meer voor te betalen, ofwel via de prijs voor de kaartjes ofwel via het terugdraaien van de gemeentelijke bezuiniging, waardoor iets anders niet kan doorgaan of de gemeentelijke belasting omhoog. Of moeten we terug in het programma-aanbod? Ergens moet het vandaan komen, Voor mij blijft alleen de prijsverhoging over.

Geef uw reactie.

Jan: eens

Een leven zonder cultuur in de zin van kunst, theater, film, muziek, cultuurhistorie, e.d. is ondenkbaar. Het vormt toch de overheerlijke jus in ons aardse bestaan. Cultuur hoort bij ons welzijn en het zegt heel veel over onze beschaving. Venray heeft een centrumfunctie, waar een voorziening als een volwaardige schouwburg onmisbaar is.

Geef uw reactie.

Hans ten Berge: eens

Natuurlijk heeft Venray een Schouwburg nodig. Naast de professionele voorstellingen, waar wij graag gebruik van maken, hebben we ook weer dit jaar kunnen zien hoe het talrijke talent dat Venray rijk is zich heeft kunnen manifesteren. Bovendien is een schouwburg een onmisbaar element in onze pogingen hoogwaardige industrie naar Venray te lokken en daarmee de mensen die we nodig hebben onze vele leegstaande huizen / appartementen te vullen.

Geef uw reactie.

J.B.: eens

Een zichzelf respecterende gemeente heeft culurele voorzieningen nodig om inwoners ontspanning te bieden. Dat geldt overigens ook voor sportvoorzieningen .Het woon - en werkklimaat wordt hierdoor bevorderd.

Geef uw reactie.

mariette: eens

Venray profileert zich graag als STAD, in een stad hoort een schouwburg. We hebben er nu een, dus moeten we met zijn allen zorgen dat er een schouwburg blijft, die ook tegemoet komt aan de wensen van de diverse verenigingen. Dat gebeurt nu al veel , maar dat zie je in bv. Venlo veel minder.

Geef uw reactie.

Frans Boosten: eens

De Schouwburg is onontbeerlijk in een dorp met stadse allures. Een schouwburg is een trefpunt voor de cultuur.

Geef uw reactie.

Wil Mutsaers: eens

Voor nog geen € 25,= gemeentelijke subsidie per inwoner per jaar is de schouwburg voor de Venrayse gemeenschap onontbeerlijk !

Geef uw reactie.

Wim Lenssen: eens

Natuurlijk ben ik het eens. Omdat het huidig kabinet meent op cultuur te moeten bezuinigen, moeten wij zorgen dat we cultuur in Venray llagdrempelig houden, met betaalbare voorstelling. Cultuur mag niet voorbehouden zijn aan de hogere inkomens, maar moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Geef uw reactie.

Riet de Wit: eens

Zonder cultuur vervlakt de samenleving.

Geef uw reactie.

Hay: eens

We moeten niet álles willen wegbezuinigen.

Geef uw reactie.

Ineke: eens

Dit zou niet eens een punt van discussie moeten zijn. Natuurlijk moet Venray zijn Schouwburg houden, wij hebben toch ook recht op cultureel aanbod. Cultuur is een onderdeel van je eigen vorming en ontwikkeling. Bovendien zou cultuur rijkelijk gesubsidieerd moeten worden en niet afgeknepen zo als dit onzalige kabinet zou willen.

Geef uw reactie.

Elisabeth: eens

Cultuur in ons leven is een behoefte waar je niet omheen kunt, belangrijk om het dicht bij je te hebben. De schouwburg Venray is belangrijk in het hart van onze (stad) voor iedereen toegankelijk. Waar zouden onze eigen muziekvereningingen, koren, harmonieen, fanfares, toneelvereniging enz. naar toe moeten voor een concert te geven? Ik moet er niet aan denken!

Geef uw reactie.

Gerda: eens

Venray moet een schouwburg kunnen hebben. Heeft toch ook een regio functie, daar bedoel ik niet alleen Limburg mee, maar ook een stukje Brabant.

Geef uw reactie.

annemie: eens

zonder schouwburg kan Venray niet, maar het moet niet zo zijn, dat de inwoners van Venray als sponser moeten fungeren, het moet zichzelf wel kunnen bedruipen

Geef uw reactie.

Ad van Thiel: eens

Cultuur verrijkt en is van groot maatschappelijk belang, ook in Venray, waar de schouwburg een podium biedt voor vele vormen van kunst.

Geef uw reactie.

Pim: eens

Natuurlijk moet er in Venray een schouwburg zijn . Stel je voor fat we voor deze vorm van cultuur aangewezen zijn op Venlo. Ik moet er niet aan denken. We hopen natuurlijk dat het programma aanbod nog meer kan worden uitgebreid, Een klassiek concert zou ookwel eens welkom zijn.

Geef uw reactie.

Jeanne Funcken: eens

Maar dan een schouwburg waar mensen in de rolstoel ook terecht kunnen, als er een voorstelling van de Zonnebloem is moeten we naar Venlo uitwijken waar ze wel eerste rijen stoelen kunnen en willen verwijderen. Anders wordt het in Venlo naar het ziekenhuis en in Venlo naar de schouwburg

Geef uw reactie.

Hans Beijer: eens

36000 inwoners en geen cultuur kan niet.

Geef uw reactie.

Henk: eens

helemaal mee eens, ik ben de laatste tijd nog al vaak naar de schouwburg geweest en ik heb ervaren dat het iets onmisbaar is geworden in ons leventje. alleen moest er iets gedaan worden aan de toegangsprijzen zodat er een breder publiek gebruik kan maken van dit onmisbare instituut.

Geef uw reactie.

Erik: eens

Helemaal mee eens! Een plaats met regiofunctie zoals Venray met al haar kerkdorpen moet een aantal kernzaken hebben zoals Zwembad, Schouwburg, Bioscoop, Sportpark, leuke evenementen en winkelcentrum. En dan wel behouden van het kleinschalige van Venray. Het stallingsverbod voor fietsen past voor mij bijvoorbeeld niet bij een plaats als Venray. Het is geen stadscentrum voor een dagje uit, maar een winkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen.

Geef uw reactie.

Marian: eens

Motivatie niet nodig, de stelling zegt het al.

Geef uw reactie.

Geert Daemen: eens

Venray heeft in dit geval ook een regiofunctie. Daar hoort een schouwburg bij. Juist in deze tijd waarin we een regering hebben die alleen maar wenst te bezuinigen op cultuur. Heel veel mensen beleven veel plezier aan een schouwburg.

Geef uw reactie.

Henri Blankers: eens

Het is toch geweldig dat Venray een schouwburg heeft!! Ondanks dat de regering maatregelen treft mbt cultuur, betaal ik graag een beetje meer belasting op mijn kaartjes....

Geef uw reactie.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het nodig dat het gebruik van deze gemeenschapsvoorziening door de inwoners van Venray wordt beoordeeld in relatie tot de subsidiëring ervan met gemeenschapsgeld.

Voor het gebruik van de schouwburg moet allereerst onderscheid worden gemaakt in het bezoeken van professionele voorstellingen in het......

Lees verder