ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Zijn er openbare toiletten in Venray nodig?

donderdag, 02 december 2010 16:40 Zijn er openbare toiletten in Venray nodig?

Nu het centrum van Venray op de schop is genomen, wordt het resultaat ervan door iedereen gewaardeerd. Iets waar Venray terecht trots op kan zijn. Je kunt het overigens nooit iedereen volledig naar de zin maken. De meningen over de poortwachters lopen nogal uiteen, terwijl we aan het fietsverbod in de Schoolstraat blijkbaar nog moeten wennen. Een onderwerp dat tijdens het maken van plannen aan de orde is geweest, is het eventueel plaatsen van een openbaar toilet. Vanuit de Seniorenraad is indertijd gevraagd om zo’n voorziening in de plannen op te nemen. Het standpunt van de gemeente, daarbij gesteund door klankbordgroepen uit diverse organisaties, was dat er geen behoefte is aan een openbaar toilet in het winkelcentrum van Venray. Gesteld werd dat in winkels en restaurants voldoende faciliteiten zijn waarvan het winkelend publiek gebruik kan maken. Wat willen wij, als inwoners van Venray en regelmatige gebruikers van het winkelcentrum ? Uw mening hierover kunt u gedurende de maand December geven op deze website. U kunt daarop aangeven of u het al dan niet eens bent met de stelling en als u het wilt kunt u ook uw mening motiveren.

REACTIES

Burgers wensen een openbaar toilet

Maar liefst 75% van de burgers......

Lees verder