ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Kostenonderzoek nascheiding kunststofverpakking

donderdag, 31 maart 2011 12:50 Kostenonderzoek nascheiding kunststofverpakking

Sinds 1 januari 2006 is het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton (hierna: het Besluit) van kracht. Dit Besluit maakt het verpakkende bedrijfsleven (producenten en importeurs van verpakte artikelen) verantwoordelijk voor de organisatie en kosten van de inzameling en recycling van hun verpakkingafval. Stichting Nedvang (Nedvang) geeft namens het verpak- kende bedrijfsleven collectief uitvoering aan het Besluit. Dit is vastgelegd in de Raam- overeenkomst van 27 juli 2007 waarin de afspraken tussen het ministerie van VROM, VNG en het verpakkende bedrijfsleven zijn vastgelegd. De looptijd van de Raamovereenkomst1 is tot en met 2012. De Raamovereenkomst geeft voor kunststof een integrale doelstelling van 32% in 2009 tot 38% materiaalhergebruik in 2010 en 42% in 2012.

Lees het hele artikel hier.