ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Fa. Sidcon, Reinier Siderius

donderdag, 31 maart 2011 12:00 Fa. Sidcon, Reinier Siderius

Het plastic verpakkingsafval wordt sinds 2010 met groot succes ingezameld. Er zijn grofweg 2 methoden om het plastic in te zamelen. Het ene is huis aan huis ophalen van zakken, het andere is middels brenglocaties (bovengrondse containers, ondergrondse containers, ondergrondse perscontainers).

Het huis aan huis inzamelen heeft voor de gemeente het voordeel dat er weinig geïnvesteerd hoeft te worden omdat men het met de bestaande huisvuilwagens ophaalt. Het nadeel is dat het een dure methode is en niet duurzaam (veel transportbewegingen, continu optrekkende voertuigen) en ook de veiligheid in woonwijken niet bevordert. Zeker als er 2x in de maand gereden wordt is dit een duur systeem.

Het ophalen met een brengsysteem kan goedkoop zijn mits men de juiste middelen inzet. Bij gewone bovengrondse- en ondergrondse containers is het nadeel dat men er of heel vaak naar toe moet om het te legen of heel veel containers moet plaatsen. Dit kan voorkomen worden als er gebruik gemaakt wordt van een perscontainer van het Sidcon type waar 10 x zoveel in kan als in een gewone container. Een brengsysteem met perscontainer is ondanks de investering die daar mee gemoeid is het goedkoopst doordat de logistieke kosten drastisch dalen.

Verder is er een persoonlijke voorkeur voor de burger die wisselend is. Er zijn mensen die het prettig vinden dat het thuis opgehaald wordt. Meestal zijn dit mensen die wat ruimer wonen en waar het geen bezwaar is om de plastic zak in de schuur te leggen.

Mensen die wat krapper behuisd zijn hebben eerder een voorkeur voor een brengsysteem omdat ze dan 24 uur per dag het plastic afval kwijt kunnen.

Er is een subsidie uit het afvalfonds die tot en met 2012 loopt. Na 2012 zal de subsidie waarschijnlijk verdwijnen of lager uitvallen. Hierdoor wordt de noodzaak om voor een kosten technisch goed systeem te kiezen nog belangrijker.

Reinier Siderius, maart 2011.

www.sidcon.nl