ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Burgers moeten afval beter scheiden

donderdag, 31 maart 2011 11:40 Burgers moeten afval beter scheiden

publicatiedatum: 27-05-2010
De Venrayse burgers scheiden te weinig het kunststof afval van het gewone huisvuil. Liefst 80 procent van de plastic verpakkingen verdwijnt in de grijze container.

Sinds juli 2009 kan het kunststof afval gratis worden ingeleverd bij de inzamelpunten in Venray en de kerkdorpen. Daar wordt te weinig gebruik van gemaakt. Dit betekent een financiële strop voor de gemeente, want iedere ton plastic afval levert 575 euro op. Venray kampt niet alleen met te lage inkomsten. De kosten voor het ledigen en het transport zijn veel te hoog en er is te veel zwerfafval. De aanschaf van de geavanceerde vip-terminals in 2006 is op een fiasco uitgedraaid. In het eerste kwartaal is 90 ton plastic afval ingezameld. In de begroting is dit jaar gerekend op 540 ton. Dit doel wordt met de huidige manier van werken niet gehaald. De gemeente rekent op hooguit 340 ton. Tweehonderd ton minder levert een tekort op van 115.000 euro.
Er moet daarom iets gebeuren. In de tweede helft van dit jaar wordt bij wijze van proef het plastic afval iedere vier weken aan huis opgehaald. Daarnaast kan het afval gewoon in de bestaande bakken en containers in de wijken en dorpen worden ingeleverd. Op jaarbasis moet dit 140 tot 250 ton extra kunnen opleveren. Aan het einde van het jaar wordt bekeken of de huis aan huis inzameling een succes is. Zo niet, dan wordt per 1 januari 2011 de proef niet meer verlengd. Het plastic afval aan huis laten ophalen, door het bedrijf Sita, kost 5 euro per huishouden per jaar. Voor een halfjaar is de gemeente hiervoor 40.000 euro kwijt. Daarnaast moeten er speciale kunststof zakken worden aangeschaft. Tijdens de proefperiode wil de gemeente deze gratis ter beschikking stellen. Ze zijn verkrijgbaar bij supermarkten, wijkcentra, het gemeentehuis en het milieustation. Voor een halfjaar kost het 5.000 euro.
Niet alleen de afvalscheiding blijft achter, ook de aanschaf van de inzamelcontainers is niet goed uitgepakt. Tot op de dag van vandaag zijn er problemen met de verwerking van het afval. Het gevolg is veel te hoge kosten omdat de bakken vaak geledigd moeten worden. In 2006 werd nog met veel bravoure de komst van zes vip-terminals aangekondigd. Vijf werden er geplaatst bij supermarkten en een bij het Raayland College. Het waren geavanceerde apparaten waarin het afval direct werd geplet. Venray zou landelijk zo zelfs vooroplopen met de inzameling van blik en plastic flessen. Vanaf het begin waren er problemen. De drankblikjes waren nog wel te versnipperen, maar met de conservenblikken ging het mis. De motor bleek te zwak om bijvoorbeeld soepblikken te verwerken. De gemeente besloot toen al snel het blik weer gewoon in ondergrondse afvalcontainers in te zamelen. De vip-terminals werden alleen nog gebruikt voor kunststof flessen. Vanaf medio vorig kwam daar het plastic verpakkingsafval bij.
De versnipperinstallaties werden uit de vijf vip-terminals gesloopt. Ook de bijbehorende ondergrondse opvangbakken zijn weggehaald. Het afval valt nu in de grote ruimte onder de container. Doordat het verpakkingsafval zo licht is, valt het niet altijd goed omlaag met verstoppingen als gevolg. Mensen denken dan dat de apparaten vol zijn en plaatsen hun afval naast de container. Drie tot vier keer per week komt er een containerwagen met grijperinstallatie om de vip-terminals leeg te maken. Een duur en inefficiënt grapje omdat per keer maar 300 tot 400 kilo kunststof kan worden opgehengeld. Als het afval samengeperst zou zijn, dan was de ‘vangst’ 800 tot 1000 kilo. Iedere lediging kost 100 euro. Een vip-terminal kost per jaar 20.000 euro aan lediging en transportkosten.
De gemeente denkt dat het aantal keren leegscheppen de helft minder kan. Door de slechte ervaringen is de gemeente er echter huiverig voor om een pers te installeren in de vip-terminals. In Oostrum wordt daarom eerst een proef gehouden. De container voor het plastic afval wordt er vervangen door een nieuwe terminal met een verdichtingspers. Het apparaat kost 30.000 euro. De gemeente huurt het voor een halfjaar van de firma Sidcon. Als het goed gaat, hoeft er tien keer minder vaak geledigd te worden. In plaats van maximaal 100 kilo per keer zou er na persing 1000 kilo uit de inzamelbak van vier kubieke meter gehaald kunnen worden. De proef in Oostrum duurt ook tot het einde van dit jaar. Daarna bekijkt de gemeente of het elders navolging verdient.
Van de vip-terminals uit 2006 wil de gemeente zo snel mogelijk af. Het servicecontract met leverancier B-Waste loopt nog zes jaar door, terwijl de gemeente de terminals al ontmanteld heeft. Ze hebben nooit fatsoenlijk gefunctioneerd. Het contract moet nog worden afgekocht. De gemeente hoopt nu op drie fronten een slag te maken. Hogere inkomsten door een betere afvalscheiding door de burgers, lagere kosten voor lediging en transport en een betere service plus minder zwerfafval. Mogelijk dat verenigingen worden ingeschakeld bij de inzameling huis aan huis, zoals dat ook bij het oud papier gebeurt.