ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Vier locaties museum Venray

donderdag, 03 maart 2011 15:00 Vier locaties museum Venray

Het college van B en W van Venray onderschrijft de uitgangspunten van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuw Venrays Museum. In het onderzoek worden in eerste instantie vier locaties op haalbaarheid onderzocht: het Mgr. Goumansplein, het Odapark, de voormalige Fortisbank en de kapel van St. Servatius.

Venray is rijk aan cultureel erfgoed, maar het beheer ervan is verspreid. Het college hecht veel waarde aan het Venrays cultureel erfgoed. Naast de culturele en historische waarde, is het Venrays erfgoed ook educatief en recreatief van betekenis. Een goed beheer en toegankelijkheid zijn daarom belangrijk. Het Venrays Museum speelt daarbij een sleutelrol. Het museum beheert de cultuurhistorische collectie van de gemeente Venray en kan de verbinding leggen met andere collecties, menen B en W. Adequate huisvesting van het Venrays Museum is daarom onontbeerlijk. De huidige locatie is onvoldoende. Over betere huisvesting wordt al lange tijd gesproken en nagedacht. In 2009 strandde een poging om het Venrays museum met het museum van de GGZ samen te brengen tot een Venrays Museum van de Geest.

Een stuurgroep, bestaande uit bestuursleden van Het Venrays Museum en het Historisch Platform Venray, heeft de krachten gebundeld en heeft eind 2010 een notitie bij het gemeentebestuur neergelegd met daarin onder andere de vraag te komen tot een nieuwe huisvesting en nieuw inhoudelijk concept. De stuurgroep heeft een gemeentelijke visie hierop gevraagd. Verder heeft deze groep een aantal mogelijke locaties aangegeven waarin de plannen mogelijk vorm kunnen krijgen. Bij het Mgr. Goumansplein zou het museum een plaatsje krijgen in de nieuw te ontwikkelen bebouwing, op de locatie Odapark gaat het om een bij het kunstencentrum te bouwen nieuw paviljoen. Bij de beide andere locaties gaat het om bestaande gebouwen. De vier locaties zijn voorkeurslocaties, maar andere plekken zijn daarmee niet uitgesloten.

Het college heeft deze vragen opgepakt en besloten om aan de raad een voorstel te doen voor onderzoek naar de mogelijkheden van realisatie van een nieuw museum in Venray. Voor de financiering is het college bereid om de opbrengst van ‘t Freulekeshuus, de huidige accommodatie, in te zetten.

Gerelateerde artikelen

Een nieuw Venrays museum

Lees verder

Nieuw museum op Mgr. Goumansplein?

Lees verder

Streep door nieuw museum Venray

Lees verder