ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Senioren eisen openbaar toilet in centrum

donderdag, 02 december 2010 12:00 Senioren eisen openbaar toilet in centrum

Venray - publicatiedatum: 26-02-2009

De ouderenbonden vinden een goed toegankelijke, openbare toiletvoorziening onontbeerlijk in het vernieuwde winkelcentrum. Vooral voor ouderen die slechter ter been zijn of afhankelijk zijn van een rolstoel of rollator. Projectleider Rein Blaauw liet onlangs tijdens een presentatie voor de ouderen weten dat er geen openbaar toilet komt. Die mededeling viel iedereen koud op het dak.Er wordt voor de toekomst ook geen rekening mee gehouden, want aan- en afvoerleidingen komen er evenmin onder de nieuwe bestrating. De ouderenbonden vinden dat de gemeente zich niet houdt aan de eerder gedane toezeggingen. Als argument wordt gebruikt dat er al voldoende goed toegankelijke toiletten zijn in het centrum. Zoals in de schouwburg, straks bij het nieuwe parkeerbureau in de parkeerkelder en ook in diverse winkels kan van het toilet gebruik worden gemaakt. De Seniorenraad wijst de meeste alternatieven van de hand. De schouwburg is overdag alleen bereikbaar via de zij-ingang bij theatercafé De Artiest. Het parkeerbureau komt te ver van het centrum af te liggen. Vooral vanaf de Grote Markt is de afstand veel te groot. Volgens de ouderen zijn de winkels niet zo gastvrij als het om toiletbezoek gaat. “Een gunstige uitzondering is de HEMA, waar men tegen betaling gebruik mag maken van een toilet achter in de winkelruimte”, schrijft voorzitter Eekhout. De Seniorenraad verwacht dat door het ontbreken van een openbaar toilet veel ouderen het vernieuwde winkelcentrum zullen mijden. In de brief wordt ook de teleurstelling in de gemeente uitgesproken. Want de ouderenbonden, die circa vierduizend ouderen vertegenwoordigen, voelen zich al vaker niet serieus genomen. De Seniorenraad hoopt dat er spoedig een gesprek komt waarbij ook andere betrokken partijen, zoals Venray Centraal en het Gehandicapten Platform, worden betrokken. Zodat het openbare toilet alsnog een plek zal krijgen op een van de pleinen.